Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Zajęcia z ratownictwa wodnego

Zajęcia z ratownictwa wodnego mają dostarczyć podstawową wiedzę i umiejętności praktyczne potrzebne przy udzielaniu pomocy poszkodowanemu w wodzie i nad wodą.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o program autorski .

Niewątpliwym udogodnieniem dla uczniów jest połączenie szkoły z pływalnią "Laguna", gdzie odbywają się zajęcia.

Sposób realizacji

 • Moduł 1 - ogólny
 • Moduł 2 -ratownictwo

Moduł 1

Dobre umiejętności pływackie oraz wysoka sprawność fizyczna to gwarancja dobrych efektów w praktyce ratownictwa wodnego. Celem zajęć w tej fazie zajęć jest podniesienie i osiągnięcie optymalnego dla każdego ucznia poziomu pływania.

Moduł 2

Elementy modułu:

 • pływanie stylami ratowniczymi
 • skoki ratownicze
 • holowanie poszkodowanego
 • pływanie i nurkowania w sprzęcie ABC (fajka, maska, płetwy)
 • posługiwanie się drobnym sprzętem ratowniczym np. pas typu „węgorz”
 • pierwsza pomoc nad wodą
 • udział w warsztatach szkoleniowych WOPR
 • wycieczki do lokalnych kąpielisk


Co dają zajęcia z ratownictwa wodnego?

 • rozwijają umiejętności pracy w zespole
 • wzmacniają wiarę we własne możliwości i podnoszą samoocenę
 • podnoszą ogólną sprawność fizyczną
 • dostarczają podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych przy podjęciu akcji ratowniczej w wodzie
 • rozwijają takie cechy osobowości jak: silna wola cierpliwość , odpowiedzialność ,wytrzymałość, systematyczność
 • podnoszą zdolność podejmowania trudnych i odważnych decyzji