Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

STOWARZYSZENIE Z Korfantym w przyszłość... 

działające w Zespole Szkół Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju


7 listopada miało miejsce ostatnie wydarzenie w ramach projektu „Korfanty zaprasza”. W sali kinowej ZS2 wystąpił Zespół Folklorystyczny "Jastrzymbioki" im. prof. Adolfa Dygacza. Celem spotkania z cyklu „Kto jeszcze godo?” było przybliżenie młodzieży tradycji, gwary i folkloru naszego regionu.

Podczas spotkania pani Ewelnia Kuśka wygłosiła kilkuminutowy monolog w gwarze śląskiej pt. „Czym jest śląski patriotyzm?”. Opowiadała o powstańczych losach i wojennej tułaczce swojego dziadka. Młodą publiczność wzruszył wiersz autorstwa pani Eweliny, „Kaj je Śląsk” https://www.youtube.com/watch?v=IL0kRZDvR6o

 • „Jastrzymbioki” to je taki rychtyg śląski zespoł, kiery od roku 2003 śpiywo stare pieśniczki, gro na roztomańtych instrumyntach , godo, rozprowio i uczy rozprowiać bajtle i niy yno, bo tyż kożdego kiery niy poradzi, a chce sie co dowiedzieć o folklorze śląskim.
 • Ewelina Kuśka działa w Stowarzyszeniu Kobiet na Rzecz Propagowania Kultury Śląskiej. W 2012 r. zajęła 2 miejsce w konkursie „Ślązak Roku”.Autorka publikacji na temat kultury śląskiej, prowadzi blog https://po-slasku.blogspot.com/

Po występach goście zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez uczniów klas gastronomicznych naszej szkoły pod kierunkiem pani Kingi Nikiel.

Stoły udekorowały uczennice klasy hotelarskiej pod opieką pani Żanety Ciuksy-Macoń. W podziękowaniu za pyszne śląskie maszkiety panie z zespołu zadedykowały uczniom i ich opiekunkom piosenkę pt. „Kołocz”. Dzięki spotkaniu został zrealizowany jeden z głównych celów projektu – integracja międzypokoleniowa.

Krystyna Szczęsny, Żaneta Wiercioch


logo_stowarzyszenia.png

Projekt współfinansowany ze środków
Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Gala Korfantego

25 października 2019 r. w Zespole Szkół Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju odbyła się uroczysta Gala Korfantego, która była podsumowaniem projektu „Korfanty zaprasza” realizowanego przez Stowarzyszenie „Z Korfantym w przyszłość…”.

Uczniowie wysłuchali wykładu dra hab. Jacka Bonarka profesora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego pt. „Śląsk w drodze ku powstaniom”.

Zaprezentowane zostały efekty wszystkich zadań realizowanych w czasie projektu.

Goście mogli wysłuchać piosenek w wykonaniu uczestników warsztatów muzycznych oraz obejrzeć wystawę prac z zajęć plastycznych i pleneru fotograficznego na Nikiszowcu, w którym uczestniczyli seniorzy i młodzież. Jeden z celów projektu – integracja międzypokoleniowa znalazł odzwierciedlenie również we wspólnej recytacji uczennicy Amelii i jej ojca Romana Szablickiego.

Uroczystość uświetnili goście: Prezydent Miasta Jastrzębie – Zdrój Anna Hetman, wizytator oświaty Ireneusz Komorowski, Wojciech Piechaczek – komendant PSP w Jastrzębiu – Zdroju, Grażyna Matysik – kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki UM, Ola Jurek – inspektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki, Piotr Maciejewski – doradca podatkowy, Bogusława Kaszta – przewodnicząca Rady Rodziców.

W zrozumieniu „Czym jest śląskość?” pomógł wykład Marka Szołtyska, dziennikarza, pisarza i propagatora kultury śląskiej.

Podczas Gali wręczone zostały po raz pierwszy dwie nagrody Zespołu Szkół Nr 2: nagroda „Przyjaciel Szkoły” oraz „Nagroda Korfantego”.

Uczestnicy Gali mogli także popróbować wodzionki i innych potraw przygotowanych podczas warsztatów kulinarnych „Maszkiety kuchni śląskiej”.

Dziękujemy nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół Nr 2 za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu Gali Korfantego.

Żaneta Wiercioch, Krystyna Szczęsny

II edycja konkursu „Bohaterowie Śląska”

10 października 2019 r. w auli Zespołu Szkół Nr 2 odbyła się uroczysta akademia, podczas której wręczono nagrody zwycięzcom II edycji konkursu „Bohaterowie Śląska” pt. „Idymy do powstanio” (wykaz nagrodzonych poniżej). Patronat nad wydarzeniem objął dr Józef Musioł, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie. Niestety, z przyczyn obiektywnych nie mógł on uczestniczyć w uroczystościach. Poniżej zamieszczamy list, który dr Musioł przesłał do organizatorów i uczestników konkursu.

Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili:

Krzysztof Gadowski – poseł na Sejm RP

Dariusz Domański – śląski wicekurator oświaty

Monika Dudacy – inspektor Wydziału Oświaty

Alina Chojacka – wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Uczestnicy uroczystości wysłuchali fragmentów nagrodzonych prac konkursowych w interpretacji uczniów ZS2 oraz obejrzeli konkursowy film poświęcony jastrzębskiemu powstańcowi Pawłowi Grzonce. Pani Katarzyna Gibes wygłosiła wykład o powstaniach śląskich na ziemi jastrzębskiej ilustrowany prezentacją multimedialną przygotowaną przez uczniów. Oprawę poetycko-muzyczną przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 pod kierunkiem nauczycieli.

Po części oficjalnej goście, uczestnicy konkursu i ich opiekunowie spotkali się w holu szkoły, gdzie czekał na nich poczęstunek przygotowany przez uczniów ZS2
i partnerskiej szkoły w Silherovicach, a także szkoły branżowej z ZS9. Młodzi kucharze przygotowali tradycyjne kołocze śląskie, żurek śląski i różne przekąski pod fachowym okiem szefa kuchni restauracji „Dąbrówka” Sławomira Szczygielskiego i menadżera kompleksu „Dąbrówka” Łukasza Kończaka.

Laureaci konkursu:

I miejsce

Aleksandra Gibes (ZS nr 6) za pracę pt. „Nieznany poseł z Jastrzębia” oraz film
pt. „Paweł Grzonka - jastrzębski powstaniec” (opieka merytoryczna Tatiana Żmij)

II miejsce

Dominika Graca (ZS nr 6) za pracę pt. „Czy warto poświęcić życie dla idei?” (opieka merytoryczna Julia Sosna Iglikowska)

III miejsce

Kamila Więcławska (ZS nr 6) za pracę pt. „Matka powstań śląskich” (opieka merytoryczna Julia Sosna Iglikowska)

Wyróżnienia:

Anna Skwira (ZS nr 2) za pracę pt. „Ludwik Piechoczek- jastrzębski bohater” (opieka merytoryczna Katarzyna Gibes)

Aleksandra Ruszkiewicz oraz Michał Drążkiewicz (ZS nr 2) za pracę plastyczną i oryginalny pomysł (opieka Elżbieta Kanak)

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu „Korfanty zaprasza…”
realizowanego przez Stowarzyszenie „Z Korfantym w przyszłość…” i współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Poczęstunek został przygotowany podczas warsztatów kulinarnych w ramach projektu „Korfanty zaprasza…” pt. „Maszkiety śląskiej kuchni” i współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Żaneta Wiercioch, Krystyna Szczęsny

List dr Józefa Musioła przesłany do organizatorów i uczestników konkursu

Warsztaty kulinarne

9 października w pracowni gastronomicznej odbyły się warsztaty pt. „Maszkiety śląskiej kuchni”, w których uczestniczyli uczniowie ZS2 i partnerskiej szkoły w Silherovicach, a także szkoły branżowej z ZS9. Opiekę nad młodymi kucharzami sprawowali: szef kuchni restauracji „Dąbrówka” Sławomir Szczygielski i menadżer kompleksu „Dąbrówka” Łukasz Kończak, a także nauczycielki ZS2 Iwona Wewióra i Kinga Nikiel. Uczniowie przygotowali tradycyjne kołocze śląskie, żurek śląski i różne przekąski.

Warsztaty zostały przeprowadzone w ramach projektu „Z Korfantym w przyszłość…”
i zostały współfinansowane ze środków
Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Krystyna Szczęsny, Żaneta Wiercioch

Warsztaty muzyczne

W ramach projektu „Korfanty zaprasza…” w ZS2 odbyły się warsztaty muzyczne dla młodzieży jastrzębskiej. Podczas dwóch pierwszych spotkań omówione zostały aspekty ogólnomuzyczne. Młodzież poznała ćwiczenia emisyjne i dowiedziała się, jak prawidłowo je wykonywać, rozwijała również umiejętność śpiewania kilkugłosowego. Młodzi wokaliści wykonywali ćwiczenia rytmiczne, rozwijali kreatywność muzyczną i otwarcie na dźwięki poprzez samodzielne tworzenie prostych melodii oraz improwizacji na zadany temat. Kolejne zajęcia skupione były już na opracowaniu wybranych utworów tematycznie związanych z realizowanym projektem. Zajęcia wokalne prowadziła pani Joanna Smajdor.

Warsztaty zostały przeprowadzone w ramach projektu „Z Korfantym w przyszłość…”
i zostały współfinansowane ze środków
Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Krystyna Szczęsny, Żaneta Wiercioch

Wycieczka "Śladami bohaterów Śląska"

9 października młodzież i seniorzy Jastrzębia-Zdroju wzięli udział w kolejnej wycieczce śladami powstańców śląskich.
W Muzeum Czynu Powstańczego we wsi Góra Świętej Anny uczestnicy wycieczki obejrzeli ekspozycje dotyczące historii powstań śląskich oraz przejmowania terenów Górnego Śląska przez Polaków, obejrzeli „Panoramę Powstań Śląskich” – multimedialny spektakl historyczny, a także wysłuchali wykładu na temat przyczyn i przebiegu powstań śląskich.

Następnie uczestnicy zwiedzili Sanktuarium św. Anny na Górze św. Anny, który wpisany jest na listę zabytków w rejestrze Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Szczególnym zainteresowaniem zwiedzających Sanktuarium cieszy się cudowna figura świętej Anny Samotrzeć z XV wieku w ołtarzu głównym.

Następnym punktem wycieczki była Góra Św. Anny - miejsce walk z Freikorpsem w czasie III powstania śląskiego. Tu uczestnicy obejrzeli Pomnik Czynu Powstańczego i amfiteatr oraz wysłuchali krótkiego wykładu na ich temat. Pomnik Xawerego Dunikowskiego jest głównym miejscem uroczystości poświęconych pamięci poległych w powstaniach śląskich i jednym z bardziej znanych tego typu obiektów na Śląsku.

Piękna pogoda i jesienna aura sprzyjały uczestnikom wycieczki w zwiedzaniu Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu - Bierkowicach. Zasadniczą część ekspozycji stanowią przeniesione i odbudowane obiekty architektury wiejskiej ilustrujące warunki życia ludności wiejskiej w okresie od XVIII do początków XX wieku: budynki mieszkalne, stodoły, spichlerze, a także młyny i wiatraki, kuźnia, kościół, karczma i szkoła.

W muzeum obejrzeliśmy wystawę czasową „OFIARUJĘ SIEBIE POLSKO – Patriotyzm i martyrologia w polskiej sztuce ludowej”. Jedną z części wystawy stanowił niezwykle przejmujący znakomity cykl 40 płaskorzeźb i kilku rzeźb Stanisława Kulona opowiadający o losach jego rodziny podczas zesłania na Syberię w latach 1940-1946.

Wycieczka zakończyła się na opolskim rynku. Uczestnicy mieli również okazję zwiedzić Kryptę Piastów Opolskich.

Wycieczka została zorganizowana w ramach projektu „Z Korfantym w przyszłość…” i była współfinansowana ze środków Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Żaneta Wiercioch, Krystyna Szczęsny

Wykład „Powstania śląskie na ziemi rybnickiej. Historia i pamięć.”

2 października kierownik Galerii Historii Miasta mgr Marcin Boratyn wygłosił wykład „Powstania śląskie na ziemi rybnickiej. Historia i pamięć.” Słuchacze mieli okazję poznania wkładu mieszkańców najbliższej okolicy w dzieło przyłączenia ziemi śląskiej do Macierzy. Dla uczniów naszej szkoły szczególnie ważne były fakty dotyczące Wojciecha Korfantego, jednej z najważniejszych postaci dla Śląska i jego walki o przyłączenie do Polski.

Wydarzenie miało miejsce w Zespole Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego i zostało zorganizowane w ramach projektu „Korfanty zaprasza…” współfinansowanego ze środków budżetowych Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Żaneta Wiercioch, Krystyna Szczęsny

Plener fotograficzny

28 września 2019 w ramach projektu „Korfanty zaprasza…” odbył się plener fotograficzny w zabytkowych dzielnicach Katowic: Giszowcu i Nikiszowcu. Korzystając z pięknej jesiennej pogody, młodzież i seniorzy podziwiali uroki tych niezwykłych miejsc, jednocześnie utrwalając je na fotografiach. Efektem pleneru będzie wystawa prac w holu Zespołu Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego.
Uczestnicy wycieczki odwiedzili filię Muzeum Historii Katowic w Nikiszowcu, a w nim wystawy: „U nos w doma na Nikiszu”, „Woda i mydło najlepsze bielidło” oraz galerię obrazów „Wokół mistrzów Grupy Janowskiej”.
W muzeum mieliśmy również okazję podziwiać przepiękne zdjęcia na wystawie czasowej, co być może zaowocuje równie pięknymi pracami na wystawie w naszej szkole.

Żaneta Wiercioch, Krystyna Szczęsny

Cykl projekcji filmów o tematyce śląskiej

Stowarzyszenie „Z Korfantym w przyszłość…”

zaprasza

na cykl projekcji filmów o tematyce śląskiej poprzedzonych krótkimi wykładami


„Sól ziemi czarnej” – 17.09.2019 r. godz. 12.30

„Perła w koronie” – 18.09.2019 r. godz. 12.30

„Paciorki jednego różańca” – 26.09.2019 r. godz.12.30

„Śmierć jak kromka chleba” – 27.09.2019 r. godz. 12.30


Hol Zespołu Szkół Nr 2 im W. Korfantego

w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Poznańska 1 a


Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu „Idymy do powstanio!”

Stowarzyszenie „Z Korfantym w przyszłość…” zaprasza 10 października 2019 r.godz. 9.00 na uroczystość rozstrzygnięcia konkursu „Idymy do powstanio!”

Miejsce uroczystości:

Aula Zespołu Szkół Nr 2 im W. Korfantego

w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Poznańska 1 a

Pokaz_plakat_-_Konkurs.jpg

Plener malarski w zabytkowej dzielnicy Nikiszowiec

Stowarzyszenie
„Z Korfantym w przyszłość…”

zaprasza

28 września 2019 r.

na plener malarski w zabytkowej dzielnicy Nikiszowiec

Szczegóły i zapisy w bibliotece Zespołu Szkół Nr 2 im W. Korfantego

w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Poznańska 1 a

tel. 324711633 w. 46

Wykład mgra Marcina Boratyna

Stowarzyszenie
„Z Korfantym w przyszłość…”

zaprasza

na wykład mgra Marcina Boratyna

„Powstania śląskie na ziemi rybnickiej.

Historia i pamięć”.

2 października 2019 r. godz. 10.45

Aula Zespołu Szkół Nr 2 im W. Korfantego

w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Poznańska 1 a

Śladami bohaterów Śląska 

31 maja odbyła się wycieczka do Świętochłowic i Katowic realizowana w ramach projektu „Korfanty zaprasza…”.

Uczestnicy – seniorzy i młodzież – wzięli udział w lekcji muzealnej „Walka o polski Śląsk 1919 – 1921” i obejrzeli bogatą ekspozycję Muzeum Powstań Śląskich. Placówka ta powstała zgodnie z najnowszymi trendami muzealnictwa, jako muzeum narracyjne, prezentujące zarówno oryginalne eksponaty, jak i repliki oraz reprodukcje pozwalające na bezpośredni kontakt z przedmiotami. Za pomocą elementów multimedialnych oraz wiodącej ścieżki filmowej zwiedzający przenieśli się w realia życia na Górnym Śląsku na początku XX wieku.

Kolejnym etapem wycieczki był Gmach Sejmu Śląskiego w Katowicach. Budynek powstał w okresie międzywojennym jako jeden z największych obiektów administracyjnych w Polsce. Ogromne wrażenie na zwiedzających wywarły: Reprezentacyjny westybul, Sala Sejmowa, Sala „Marmurowa”, skarbiec, podziemny tunel i zabytkowa „winda paciorkowa”.

Na pobliskim cmentarzu uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego złożyli kwiaty na grobie swojego patrona.

Ostatnim punktem wycieczki był udział w koncercie inauguracyjnym IX Międzynarodowego Festiwalu Harfowego w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Wszyscy z zachwytem wysłuchali mistrzowskich wykonań utworów kompozytorów różnych epok i odkryli piękno brzmienia harfy.

Żaneta Wiercioch, Krystyna Szczęsny

"Korfanty zaprasza na …” warsztaty plastyczno-fotograficzne

W ramach realizacji projektu „Korfanty zaprasza…” odbywają się zajęcia plastyczno - fotograficzne . Dla uczestników przygotowane są materiały, zaplanowany jest plener na Nikiszowcu i wystawa prac.

Warsztaty prowadzi mgr Małgorzata Patek.

Zapraszamy do udziału. Informacje w bibliotece szkolnej.

Krystyna Szczęsny, Żaneta Wiercioch

Wykład mgra Jarosława Mrożkiewicza

28 maja 2019 r. w sali kinowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego miał miejsce wykład mgra Jarosława Mrożkiewicza pt. „Powstania śląskie w biografiach braci Witczaków w świetle źródeł historycznych”. W wykładzie uczestniczyli uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Nr 2, a także Szkoły Podstawowej nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 18.

Pan Mrożkiewicz w pracy badawczej i popularyzatorskiej wiele wysiłku poświęca Jastrzębiu. W swoim wykładzie przybliżył młodym słuchaczom rolę, jaką wnieśli bracia Witczakowie w obronę polskości Śląska. Wykład był także okazją do zapoznania się z bogatym zbiorem fotografii zarówno historycznych, jak i wykonanych przez prelegenta. Te ostatnie, niezwykle malownicze, utrwalają zabytki minionej epoki, zachowując je od zapomnienia.

Wykład stał się również okazją do wręczenia nagród uczniom, którzy wzięli udział w konkursie na najciekawszy lapbook o Powstaniach Śląskich (szkoły podstawowe) i o Wojciechu Korfantym (szkoły ponagdimnazjalne).

Wydarzenie zostało przygotowane w ramach projektu „Korfanty zaprasza…”

Krystyna Szczęsny, Żaneta Wiercioch

Korfanty zaprasza na wycieczkę

100-lecie.png

W ramach realizacji projektu „Korfanty zaprasza…” Stowarzyszenie organizuje 31 maja wycieczkę. W programie:

 • Warsztaty w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach
 • Zwiedzanie Gmachu Sejmu Śląskiego
 • Złożenie kwiatów na grobie Wojciecha Korfantego
 • Udział w koncercie inauguracyjnym Międzynarodowego Festiwalu Harfowego
  w Akademii Muzycznej w Katowicach

Szczegóły i potwierdzenie udziału w bibliotece szkolnej ZS 2.

stowarzyszenie-logo.png

Konkurs na lapbooki rozstrzygnięty

Konkurs kierowany był do uczniów szkół jastrzębskich. Tematem prac dla uczniów szkół podstawowych były Powstania Śląskie, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – postać Wojciecha Korfantego.

7 maja 2019 r. Komisja Konkursowa po zweryfikowaniu zgłoszonych prac pod względem formalnym, na podstawie Regulaminu konkursowego, poddała ocenie artystycznej i merytorycznej wszystkie lapbooki.

Spośród autorów nadesłanych prac członkowie Komisji wyłonili zwycięzców:

 • Szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce – Wiktoria Dziedzińska, Zespół Szkół Nr 2 im. W. Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju.

 • Szkoły podstawowe:

I miejsce – Marcelina Sieńko, SP nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju,

I miejsce – Liliana Urbaś, SP nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju,

Wyróżnienie – Jesica Woźniak, SP nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju

Zwycięzcy otrzymają nagrody – bony upominkowe na zakup książek. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Prace konkursowe można oglądać w czytelni biblioteki w Zespole Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju.

Krystyna Szczęsny, Żaneta Wiercioch

Rusza projekt „Korfanty zaprasza…”

Image1.jpg

Projekt „KORFANTY ZAPRASZA” współfinansowany ze środków Urzędu Miasta obejmuje szereg działań o charakterze edukacyjnym, wychowawczym, twórczym oraz integrującym społeczność lokalną. Miejscem realizacji znacznej ilości wydarzeń będzie Zespół Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego jako publiczne miejsce naszego miasta, ale zaplanowane są również wycieczki i zajęcia plenerowe na terenie Śląska.
Beneficjentami projektu będą młodzi mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju w wieku od 15 do 20 lat oraz grupa jastrzębskich seniorów.

1. Dzień Korfantego - impreza o charakterze kulturowym:

- przybliżenie postaci Wojciecha Korfantego, młodemu pokoleniu Jastrzębia – Zdroju – 80 osób

- stworzenie warunków do aktywności twórczej – 5 szt. lapbook,

- aktywizacja zachowań twórczych wśród młodzieży przez promowanie i nagradzanie ich kreatywnych przedstawicieli - 4 osoby

- zapobieganie wykluczeniu z aktywności społecznej seniorów poprzez włączenie ich do uroczystości społeczności szkolnej; tworzenie więzi międzypokoleniowej – 15 osób

występ lokalnego zespołu ludowego -

2. Śladami bohaterów Śląska:

- podnoszenie kompetencji i świadomości historycznej; wzmacnianie tożsamości; tworzenie więzi międzypokoleniowej - 70 osób

- 2 wycieczki edukacyjne do miejsc związanych z powstaniami śląskimi dla uczniów i seniorów,

-tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej - plener fotograficzno – plastyczny
w zabytkowych dzielnicach architektury śląskiej,

3. Filmoteka śląska:

- podnoszenie kompetencji kulturowych; wzbogacanie oferty artystycznej; przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze – 4 spotkania z edukacji filmowej dla uczniów środowiska lokalnego – 40 osób,

4. Z historii i kultury Śląska:

- podnoszenie kompetencji kulturowych; wzmacnianie tożsamości; integracja ze środowiskiem lokalnym –

4 wykłady z historii i kultury Śląska – 30 osób,

5. Śląsk oczami artystów:

- tworzenie warunków do rozwijania aktywności i talentów młodych mieszkańców Jastrzębia-Zdroju; - - wzmacnianie tożsamości – cykl warsztatów dla młodych uzdolnionych – 4 spotkania dla 10 osób,

6. Śląsk wyśpiewany:

- tworzenie warunków do rozwijania aktywności i talentów młodych mieszkańców Jastrzębia-Zdroju; - - wzmacnianie tożsamości – cykl warsztatów dla młodych uzdolnionych 4 spotkania dla 8 osób

7. Dzień bohaterów Śląska:

- podnoszenie kompetencji i świadomości historycznej; wzmacnianie tożsamości; tworzenie ciągłości międzypokoleniowej; tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej – konkurs miejski na esej historyczny,

8. Kto jeszcze godo?

- wzmacnianie tożsamości i więzi międzypokoleniowej poprzez podtrzymywanie znajomości gwary
i tradycji śląskich – spotkanie z propagatorką gwary śląskiej,

9. Maszkiety śląskiej kuchni:

- wzmacnianie tożsamości i więzi międzypokoleniowej poprzez podtrzymywanie znajomości tradycji kuchni śląskiej – warsztaty kulinarne młodzieży – 20 osób

10. Śląsk utrwalony:

- promowanie twórczości młodych jastrzębian; wzbogacanie oferty artystycznej; przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze – wystawa prac poplenerowych uczestników warsztatów fotograficzno-graficznych w trzech miejscach publicznych

11. Gala Korfantego:

- wzmacnianie tożsamości i więzi międzypokoleniowej poprzez podtrzymywanie znajomości gwary
i tradycji śląskich; wzbogacenie oferty artystycznej i edukacyjnej – spotkanie z Markiem Szołtyskiem – 40 osób;

- podnoszenie kompetencji i świadomości historycznej i edukacyjnej – wykład dr hab. prof. UKJ Jacka Bonarka – 40 osób ;

- tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej – koncert w wykonaniu uczestników warsztatów wokalnych.

Krystyna Szczęsny

Żaneta Wiercioch

Renata Niemczyk

Akcja „Święta tuż, tuż"

Stowarzyszenie „Z Korfantym w przyszłość…” włączyło się do akcji „Święta tuż, tuż” zorganizowanej przez Centrum Organizacji Pozarządowych w Jastrzębiu-Zdroju. Środki, które otrzymaliśmy z Urzędu Miasta przeznaczono na zakup produktów, z których uczniowie naszej szkoły wypiekli ogromny kosz ciasteczek. W dniach 13-14 grudnia mieszkańcy miasta, którzy przyszli na ulicę Wrzosową 12a - mogli dekorować świąteczne ciasteczka i przygotowywać ozdoby świąteczne korzystając z pomocy i porad młodzieży z „Korfantego”. W trakcie spotkań świąteczną atmosferę – śpiewając kolędy i pastorałki - tworzyli górale z zespołu „Pilsko” oraz dzieci z zespołu „Wiolinki”.

Finał projektu – Pierwsze kroki z florystyką

piątek 30 listopada br. już po raz ostatni odbyły się warsztaty z cyklu „Pierwsze kroki z florystyką”. Projekt został zrealizowany przez STOWARZYSZENIE Z Korfantym w przyszłość...

i współfinansowany ze środków Urzędu Miasta – Jastrzębie – Zdrój.

Dekoracje świąteczne tworzą nastrój i atmosferę związaną z Bożym Narodzeniem, nawiązując do tego młodzież miała za zadanie wykonać dekoracje które całościowo ozdobią główną część szkoły. Prowadząca zajęcia pani Marta Kondzielnik bardzo szczegółowo wyjaśniła zasady pracy i na bieżąco kontrolowała częściowe efekty dekoracji. Efekt zaskoczył chyba wszystkich!!!

W ramach warsztatów uczestnicy wykonali przepiękne i bardzo, bardzo długie girlandy które tworzą doskonały dodatek do dekoracji świątecznych. Wykonane z tui „żywe łańcuchy” zdobią szkolny hol i przypominają że święta tuż,tuż!

Święta to oczywiście choinka, więc nie zapominając o tym, młode florystki wykonały nietuzinkowe choinki z siana. Te wyjątkowe, eko – choinki zostały ozdobione orzechami,szyszkami, łańcuchami z tui oraz czerwonymi kokardkami. Wybór koloru czerwonego nie jest przypadkowy jest to najpopularniejsza barwa dominująca podczas świąt. Barwa ta niezmiennie kojarzy się z Bożym Narodzeniem i podkreśla atmosferę tych świąt.

Wykonanie tych dekoracji było bardzo czasochłonne i wymagało dodatkowego wsparcia ze strony naszych uczniów. Do współpracy została zaproszona grupa młodzieży z klas II AT, IET, IIIET, IVET oraz pani Marzena Kula.

Stowarzyszenie Z Korfantym w przyszłość ... dziękuje za wsparcie.

Renata Niemczyk

Kompozycje świąteczne – WARSZTATY FLORYSTYCZNE

Boże Narodzenie tuż tuż. Warto więc już teraz pomyśleć o dekoracjach, które wprowadzą do naszych domów świąteczny nastrój. Stroiki świąteczne to najpopularniejsza z bożonarodzeniowych ozdób i najbardziej niezwykła zarazem. Zawarta jest w nich pewna magia, a największa tkwi w tych robionych samodzielnie. Własnoręczne wykonanie świątecznego stroiku – takie zadanie mieli uczestnicy warsztatów florystycznych, prowadzonych przez panią Martę Kondzielnik.
W piątek 16 listopada bieżącego roku, już po raz kolejny STOWARZYSZENIE z Korfantym w przyszłość... zaprosiło młodzież do realizacji projektu „ Pierwsze kroki z florystyką” .

Uczestnicy warsztatów, zapoznali się z zasadami tworzenia kompozycji świątecznych, poznali materiały florystyczne oraz elementy dekoracyjne które dominują w okresie świątecznym. Ozdoby, które powinny znaleźć się na bożonarodzeniowym stroiku nie są przypadkowe i każda ma swoje znaczenie, a jej wymowa jest ściśle związana z Bożym Narodzeniem. Świeczka, którą umieścimy w stroiku symbolizuje światło dające życie, a w wymiarze duchowym życie wieczne i gdy jest zapalana przy wigilijnym stole stanowi swoiste Credo. Wstążki i kokardy symbolizują więź, czyli łączą rodzinę i bliskich. Kuliste bombki używane do dekoracji stroików i wieńców są symbolem światła, ale także i świata.
Efektami warsztatów są dekoracyjne szyszki z sosny śródziemnomorskiej pinii oraz stroiki bożonarodzeniowe w podstawie kory drzewa. Każda kompozycja jest wyjątkowa i nietuzinkowa, pomimo że zadanie dla wszystkich uczestników było jednakowe i każdy dysponował tymi samymi materiałami, kreatywność młodzieży zdominowała i wyróżniła prace.
Realizowany w Zespole Szkół Nr 2, projekt „ Pierwsze kroki z florystyką ” jest współfinansowany ze środków publicznych Urzędu Miasta Jastrzębie – Zdrój.

Renata Niemczyk

Zatrzymać wspomnienia jesieni – warsztaty florystyczne

Już po raz kolejny, młodzież Zespołu Szkół Nr 2, im. Wojciecha Korfantego miała możliwość realizacji etapu projektu koordynowanego przez STOWARZYSZENIE Z Korfantym w przyszłość... . W piątek 26 październik bieżącego roku obył się kolejny warsztat z cyklu „ Pierwsze kroki z florystyką”. Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego, współfinansowanego przez Urząd Miasta w Jastrzębie – Zdrój.

Jesień to bardzo urokliwa pora roku, którą nie wszyscy potrafią docenić! Wiele osób uważa,że jest ponura, melancholijna i charakteryzuje się raczej niesprzyjającą pogodą. Tymczasem jest to czas spadających, kolorowych liści, roślin tworzących nietuzinkowe susze, wybarwionych wrzosów czy halloweenowych dyń. Doceniając tą porę roku, warto domowe zacisze wypełnić jesiennymi dekoracjami, które dodadzą ciepła i miłej atmosfery każdemu wnętrzu.

I takie właśnie zadanie mieli do wykonania uczestnicy warsztatów florystycznych. Założenie piątkowego spotkania było: wykonanie kompozycji, w kształcie koła, które będzie elementem ozdobnym okna. Dekoracje jesienne powstały zsuszonych traw, aromatycznie pachnącej lawendy, liści, mchu, wrzosu i innych suszy których dostarcza nam polska, złota jesień. Pomimo że każdy miał to samo zadanie do wykonania, powstały kompozycje zróżnicowane barwami czy elementami ozdobnymi. Miło spędzony czas oraz dodatkowe umiejętności florystyczny to uzupełnienie powstałych przestrzennych dekoracji jesiennych. Efektywność kompozycji zaskoczyła wszystkich !!!

Zapraszamy na kolejne warsztaty zaplanowane na listopad 2018r.

Renata Niemczyk

Konkurs Fotograficzno-literacki

W dniu 28 września w pracowni informatycznej naszej szkoły odbyły się warsztaty fotograficzne dla uczestników konkursu fotograficzno-literackiego „100 LAT NIEPODLEGŁEJ”, „55 lat miasta Jastrzębia-Zdroju”. Warsztaty przybliżyły uczniom tajniki sztuki fotograficznej i pomogły w przygotowaniu prac konkursowych. Następnym etapem były poszukiwania literackie. W bibliotece szkolnej, podczas konsultacji uczestnicy przygotowali do swoich zdjęć cytaty z literatury polskiej.

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie „Z Korfantym w przyszłość” i współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Jastrzębiu-Zdroju.

Prace konkursowe będzie można oglądać na wystawie w Urzędzie Miasta, w Galerii „Jastrzębie”, a następnie ozdobią korytarz naszej szkoły.

Pozytywna strona jesieni - warsztaty florystyczne

Już po raz kolejny w naszej Szkole odbyły się zajęcia florystyczne w ramach projektu „Pierwsze kroki z florystyką”. Organizatorem warsztatów jest STOWARZYSZENIE Z Korfantym w przyszłość...

Jesień wcale nie musi być nuda! To potwierdzają uczestniczki warsztatów, które stworzyły niezwykłe obrazy z liści i kwiatów. Powstały kompozycje florystyczne inspirowane naturą.

Efekty są naprawdę zdumiewające !!!

Uczennice oprócz określonych umiejętności florystycznych nabyły również wiedzę o zasadach tworzenia kompozycji płaskich które coraz częściej występują w sprzedaży w kwieciarniach.

Renata Niemczyk

Dynia w roli głównej – WARSZTATY FLORYSTYCZNE

W ramach projektu „Pierwsze kroki z florystyką”, w piątek 21 września 2018r. odbyły się pierwsze warsztaty florystyczne. Uczestniczki projektu miały okazje poznać zasady tworzenia kompozycji w formie symetrii. A następnie same podjęły się zadania, przygotowania określonej kompozycji przyjmując założenie – jesienna kompozycja w dyni.

Warsztaty prowadziła znana florystka z ogromnym doświadczeniem zarówno zawodowym jaki i dydaktycznym. Pani Marta Kondzielnik prowadzi własną kwieciarnie DEKOR gdzie spełnia się jako florystka oraz przedsiębiorca, pracuje również jako wykładowca na kierunkach florystycznych.

Uczennice oprócz umiejętności praktycznych z zakresu florystyki pozyskały również wiedzę z dziedziny pielęgnacji kwiatów ciętych.

Już w wkrótce kolejne zajęcia z cyklu „ Pierwsze kroki z florystyką”!!!

Renata Niemczyk


Projekt współfinansowany ze środków publicznych Urzędu Miasta Jastrzębie - Zdrój

W 2017 roku powołane zostało w naszej szkole Stowarzyszenie Z Korfantym w przyszłość…, którego celem jest prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, dydaktycznych i wychowawczych dotyczących wspieranie młodzieży i dzieci, szczególnie uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu –Zdroju.


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • wspomaganie procesu kształcenia i rozwoju dzieci i młodzieży
 • kreowanie przedsiębiorczej postawy na rynku pracy
 • udział w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i metodologicznego w szkole
 • wspieranie i organizację wydarzeń sportowych, rekreacyjnych, turystycznych oraz kulturalnych
 • propagowanie zdrowego trybu życia
 • organizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
 • motywowanie społeczności lokalnej do działań na rzecz polepszenia warunków kształceniai wychowania
 • propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska
 • realizację projektów edukacyjnych, kulturalnych i badawczych – polskichi zagranicznych
 • wydawanie publikacji papierowych i multimedialnych, związanychz celami Stowarzyszenia
 • fundowanie stypendiów
 • rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie edukacji ekonomicznej;oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej, a także rozwijanie indywidualnych zainteresowań i wyobraźni uczniów

Dane stowarzyszenia

STOWARZYSZENIE Z Korfantym w przyszłość...

ul. Poznańska 1a, 44-335 Jastrzębie – Zdrój

KRS: 0000703998

Konto bankowe: 09 1750 0012 00000000 3870 2262