Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

TECHNIK GEOLOG

Będąc uczniem Technikum masz szanse

nabyć kwalifikacje zawodowe
oraz zdobyć zawód z przyszłością !

Kształcąc się w zawodzie technik geolog nauczysz się:

 • Stosować prawo geologiczne i górnicze, prawo ochrony środowiska i przestrzegania norm
 • Oceniać rzeźbę terenu i stosować sposoby przedstawiania jej na mapie
 • Korzystać z metod geofizycznych stosowanych w badaniach geologicznych
 • Opracowywać wyniki badań laboratoryjnych próbek geologicznych różnymi metodami
 • Wykonywać geologiczny dozór wierceń
 • Wykonywać terenowe badania geologiczne, hydrologiczne, geologiczno-inżynierskie
 • Wykonywać badania laboratoryjne minerałów, skał, wód i gruntów

Jakie umiejętności i szanse daje Ci ten zawód w przyszłości?

 • Po zakończeniu nauki możesz podjąć pracę w zakładach górniczych
 • Możesz zostać pracownikiem w przedsiębiorstwach zajmujących się poszukiwaniem surowców mineralnych
 • Będziesz poszukiwanym pracownikiem w instytucjach ochrony środowiska i urzędach państwowych
 • Możesz podjąć naukę na studiach inżynierskich kierunek geologia

Wybierając ten zawód masz możliwość uzyskać kwalifikacje zawodowe w zakresie:

 • wykonywania prac geologicznych

Partnerem szkoły w zakresie realizacji praktyk dla technika geologa jest
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Wszystkie przedmioty ogólnokształcące realizowane są w pełnym wymiarze godzin
– dobrze przygotujemy Cię do matury!