Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

TECHNIK REKLAMY

Będąc uczniem Technikum masz szanse

nabyć kwalifikacje zawodowe 

oraz zdobyć zawód z przyszłością !

Kształcąc się w zawodzie technik reklamy nauczysz się:

 • Obsługi programów komputerowych stosowanych w procesie sprzedaży produktów i usług reklamowych
 • Przygotowania prezentacji produktów i usług reklamowych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego
 • Sporządzania planu przebiegu kampanii reklamowej w mediach zgodnie z przyjętym budżetem
 • Prezentacji oferty sprzedaży produktów i usług reklamowych
 • Rozpoznania rynku produktów i usług reklamowych na podstawie analizy ekonomicznej i marketingowej

Jakie umiejętności i szanse daje Ci ten zawód w przyszłości?

 • Korzystania z różnych źródeł informacji o produktach i usługach reklamowych
 • Nauczysz się wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń, poszukiwania klientów
 • Możesz samodzielnie prowadzić kampanie reklamowe
 • Znajdziesz zatrudnienie w agencjach public relations,
 • Możesz zatrudnić się w firmie reklamowej lub stworzyć swoją
 • Możesz zostać organizatorem sprzedaży internetowej
 • Możesz pracować w biurach promocji

Wybierając ten zawód masz możliwość uzyskać kwalifikacje zawodowe w zakresie:

 • Wykonywanie przekazu reklamowego

 • Zarządzanie kampanią reklamową

Partnerami szkoły w realizacji praktyk dla technika grafiki i poligrafii cyfrowej są
Agencja Reklamowa „ Prospekt Multimedia ”oraz Agencja Reklamowa „Druczek ”.

Wszystkie przedmioty ogólnokształcące realizowane są w pełnym wymiarze godzin
– dobrze przygotujemy Cię do matury!