Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Uczestnicy mobilności podczas 19 miesięcy trwania projektu wzięli udział w kursach języka angielskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego. Były to zarówno szkolenia metodyczno-językowe, CLIL- kurs zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego, jak i języka ogólnego na różnych poziomach. Odbywały się w 5 państwach: Wielkiej Brytanii, Niemczech, Irlandii, Hiszpanii oraz na Malcie.


NAUCZYCIELE KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W PROJEKCIE:

 • Dorota Sitek – Sędek – koordynator projektu, nauczyciel języka angielskiego
 • Ewa Mentel – Dyrektor Szkoły, nauczyciel fizyki
 • Małgorzata Lach – kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
 • Elżbieta Janusz - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
 • Iwona Wewióra – doradca zawodowy, nauczyciel przedmiotów gastronomicznych
 • Emilia Antończyk - nauczyciel przedmiotów gastronomicznych
 • Żaneta Wiercioch – nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel języka rosyjskiego
 • Maria Pietranik – nauczyciel języka angielskiego
 • Anna Wodecka – nauczyciel języka angielskiego i rosyjskiego
 • Wiesława Dziendziel - nauczyciel języka niemieckiego
 • Aleksandra Cichoń - nauczyciel języka polskiego

CELE PROJEKTU

 • Podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników
 • Poszerzenie kompetencji językowych nauczycieli
 • Promowanie różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej
 • Zwalczanie niepowodzeń w edukacji
 • Promowanie uczenia się przez całe życie
 • Zachęcenie do kontynuowania nauki uczniów ZS2
 • Wprowadzanie nowych metod nauczania
 • Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych
 • Wzmocnienie wymiaru europejskiego Szkoły i jej międzynarodowego zasięgu

REZULTATY PROJEKTU

 • Poprawa jakości nauczania
 • Wykształcenie kompetencji międzykulturowych (tolerancji, pozbycia się uprzedzeń i stereotypów)
 • Poszerzenie wiedzy o państwach europejskich
 • Podniesienie kompetencji językowych zarówno wśród uczniów, nauczycieli i kadry zarządzającej
 • Wyższe zawodowe i osobiste aspiracje
 • Zwiększenie zaangażowania w wykonywane zadania
 • Otwarcie się placówki na rynku lokalnym
 • Otwarcie na szerszą współpracę międzynarodową
 • Wypracowanie modelu podnoszenia kompetencji zawodowych i językowych
 • Integracja środowiska lokalnego

Miejsca odbywania kursów

Nauczyciele biorący udział w projekcie

AKTUALNOŚCI

Spotkanie podsumowujące projekt

4 grudnia 2019 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Aktywność. Rozwój. Zaangażowanie.” Była to dobra okazja do wymiany wrażeń i doświadczeń zdobytych podczas zrealizowanych kursów językowych oraz uczestnictwa w całych projekcie.

11 nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 2 uczestniczyło w kursach językowych w Irlandii, w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, w Niemczech i na Malcie. Podczas spotkania, w którym uczestniczyła dyrekcja szkoły, pani księgowa oraz pani kierownik szkolenia praktycznego, uczestnicy projektu mieli okazję opowiedzieć o mocnych stronach udziału w przedsięwzięciu, mogli podsumować wykonane prace w ramach całego projektu oraz określić kierunek działań szkoły w ramach realizacji projektów unijnych w przyszłości. Nie zabrakło również wspomnień z pobytu w krajach objętych działaniami projektowymi oraz pokazu zdjęć. Z rąk koordynatora projektu, pani Doroty Sitek-Sędek, nauczyciele otrzymali certyfikat uczestnictwa w projekcie „Aktywność. Rozwój. Zaangażowanie.”

Podczas spotkania przedstawione zostały również wyniki ewaluacji przeprowadzonej online wśród uczestników, które stanowiły doskonałe podsumowanie zrealizowanego projektu w Zespole Szkół Nr 2.

Warsztaty kuchni maltańskiej

Uczniowie klas II e T, III d T oraz III a BS przygotowali potrawy kuchni maltańskiej w ramach projektu Programu Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej „Aktywność. Rozwój. Zaangażowanie”.

Uczniowie podczas warsztatów kulinarnych mieli możliwość zapoznania się z tradycyjnymi potrawami kuchni maltańskiej, w której codziennie ścierają się wpływy brytyjskie, włoskie, śródziemnomorskie, a wszystko doprawione jest szczyptą bliskowschodnich przypraw. Uczniowie klasy II e T oraz III a BS przygotowali timpanę, danie, które łączy w sobie włoską lasagne, grecka musakę. Jest to bowiem zapiekanka makaronowa z włoskim mięsnym sosem bolońskim, serem i jajami, przykryta ciastem francuskim i zapieczona. Timpana jest hitem wśród smakoszy zapiekanych dań. Uczniowie klasy III d T przygotowali pastizzi - przysmak z ciasta francuskiego w dwóch wersjach: z nadzieniem z sera ricotta i parmezanu oraz z nadzieniem z musu groszkowego z cebulą i curry. Potrawą przygotowaną na deser było aromatyczne rumowe ciasto ze śliwkami i cynamonem. Warsztaty poprowadziła nauczycielka przedmiotów zawodowych - p. E. Antończyk - jedna z uczestniczek projektu Programu Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej - „Aktywność. Rozwój. Zaangażowanie”. Surowce na przygotowanie potraw zostały zakupione w ramach projektu.

Emilia Antończyk

Upowszechnianie projektu i rezultatów - seminarium

6 listopada odbyło się seminarium poświęcone upowszechnianiu projektów realizowanych w ramach programu ERASMUS+ i POW ER. Seminarium było zorganizowane przez koordynatorów projektów: panią Dorotę Sitek- Sędek z Zespołu Szkół Nr 2 koordynującą projekt „Aktywność. Rozwój. Zaangażowanie” oraz panią Gabrielę Buduj ze Szkoły Podstawowej Nr 15 koordynującą projekt „Równe szanse – ciągły rozwój”. Seminarium poświęcone było przede wszystkim wypełnianiu wniosku na grant w ramach Programu Erasmus+, Akcja KA1 - Mobilność edukacyjna, Mobilność kadry edukacyjnej.

Temat spotkał się z żywym zainteresowaniem uczestników, z których jedni dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, a drudzy pilnie notowali wszelkie uwagi i słuchali wskazówek, które w przyszłości pomogą im poprawnie wypełnić wniosek.

Atutem seminarium było ogromne wsparcie i zachęta ze strony organizatorów do uczestniczenia w projektach Erasmus+, jak również podkreślenie znaczącego wpływu projektów na podwyższenie jakości pracy szkoły.

Anna Wodecka

Trwa projekt mobilności kadry

Zgodnie z założeniami projektu „Aktywność. Rozwój. Zaangażowanie.” w ramach programu Erasmus+, odbył się ostatni już wyjazd stażowy. Pani Dorota Sitek-Sędek wzięła udział w kursie metodycznym na Malcie.

Organizatorem kursu była szkoła językowa Easy School of Languages z siedzibą w stolicy Valletcie, dzięki czemu można było poznać to piękne miasto, jego zabytki i całą Maltę. Głównym założeniem kursu było jednakże rozwijanie kompetencji metodycznych z równoczesnym doskonaleniem znajomości języka angielskiego. Praktyczny charakter zajęć pozwolił na wzbogacenie warsztatu o nowe, aktywizujące metody pracy z uczniami i doskonalenie planowania nauczania.

Praca w kilkuosobowych, międzynarodowych grupach dała możliwość poznania systemów nauczania w innych krajach, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów.

Dorota Sitek-Sędek

Zielona Wyspa

Niezależnie od trwających wakacji, nauczycielski projekt „Aktywność. Rozwój. Zaangażowanie.” nadal toczy się zgodnie z planem. Tym razem celem naszego rozwoju stało się poznawanie Irlandii.

By poszerzyć swą wiedzę w zakresie języka angielskiego i przybliżyć społeczności szkolnej piękno Irlandii, w podróż wybrały się: Dyrektor Ewa Mentel, nauczyciel bibliotekarz, Żaneta Wiercioch i nauczyciel języka polskiego, Aleksandra Cichoń.

Po postawieniu stopy na irlandzkiej ziemi pierwszym celem stało się poznanie przepięknego, drugiego co do wielkości miasta Zielonej Wyspy, leżącego przy ujściu rzeki Lee do Morza Celtyckiego – Cork. Zachwycają w nim zarówno zabytki miasta, przepiękne miejskie tereny zielone, jak i mili, otwarci ludzie.

Z miejsc godnych polecenia na pewno można wskazać architekturę sakralną, zarówno katolicką, jak i anglikańską, Fitzgerald’s Park, University College Cork, Shandon Tower & Bells, w którym można samodzielnie zagrać na ośmiu dzwonach, czy Muzeum Masła (z tego produktu Cork słynęło w Europie przez kilka setek lat).

Oczywiście głównym celem podróży jest podwyższenie znajomości języka angielskiego, co dokonuje się w ramach szkoły językowej Active Centre Of English Training. Zajęcia odbywają się w kilkuosobowych międzynarodowych grupach, co dodatkowo motywuje do nauki i pozwala na poznanie mentalności nie tylko Irlandczyków, ale również mieszkańców Hiszpanii, Brazylii, Chile, Francji czy Włoch. Sytuacja taka buduje ponadto poczucie zrozumienia dla odmienności kulturowej i pozwala budować atmosferę tolerancji i ponadnarodowych więzi międzyludzkich.

O kolejnych efektach projektu poinformujemy już niedługo

Ewa Mentel

Żaneta Wiercioch

Aleksandra Cichoń

Podsumowanie kolejnych kursów doskonalących

19 czerwca podczas konferencji plenarnej miało miejsce podsumowanie kolejnych wyjazdów nauczycieli na kursy doskonalące w ramach projektu „Aktywność. Rozwój. Zaangażowanie.”

Pani Emilia Antończyk, Elżbieta Janusz oraz Małgorzata Lach zrealizowały na Malcie dwutygodniowy kurs języka angielskiego. Uczestniczki, pracując podczas szkolenia w międzynarodowych grupach, podnosiły jakość wymowy oraz intonacji, tworzyły spójne wypowiedzi ustne i pisemne a także wykonywały ćwiczenia rozumienia ze słuchu. Ważnym zadaniem projektowym było również rejestrowanie w formie cyfrowej przebiegu kursu.

Dzięki nabytym umiejętnościom nauczycielki będą mogły doskonalić swoje zajęcia, sprawnie wykorzystując branżowe słownictwo w języku angielskim.

Uczestniczki uzupełniły również Europass Paszport Językowy, dokonując niejako samooceny znajomości języka obcego. Opracowane zostały słowniki-plakaty branżowe ze słownictwem z języka angielskiego, które z powodzeniem mogą zostać wykorzystane na lekcjach z przedmiotów zawodowych.

Pani Maria Pietranik, nauczycielka języka angielskiego, zrealizowała na Malcie dwa kursy: CLIL Tools and Methodology Course. Do głównych zadań pani Marii Pietranik należało:

 • doskonalenie kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim w trakcie pracy z narzędziami ICT,
 • rozwijanie kompetencji wykorzystania aplikacji ICT w nauczaniu zintegrowanym,
 • nawiązanie międzynarodowych kontaktów z uczestnikami kursu.

Niewątpliwie wartością dodaną zrealizowanych szkoleń było rozwijanie przez ich uczestników kompetencji społecznych, takich chociażby jak:

 • doskonalenie umiejętności pracy w zespole międzynarodowym,
 • przełamywanie stereotypów/barier,
 • wzmocnienie świadomości nieustannego doskonalenia swoich kompetencji i umiejętności.

Wiele zawartych kontaktów i przyjaźni z uczestnikami z innych krajów Europy ma szanse zaowocować w przyszłości nowymi przedsięwzięciami i projektami edukacyjnymi.

Na zakończenie spotkania, koordynator projektu pani Dorota Sitek-Sędek wręczyła wszystkim uczestnikom projektu "Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w zajęciach przygotowawczych" do wyjazdu na kursy zagraniczne.

Warto przypomnieć, że już w lipcu br. kolejna grupa nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 2 będzie doskonalić swoje kompetencje językowe i metodyczne w Irlandii oraz na Malcie.

Kursy językowe na Malcie

W ramach projektu „Aktywność. Rozwój. Zaangażowanie.” czworo nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 2 realizuje kursy na Malcie, których celem jest doskonalenie umiejętności językowych i metodycznych.

W ramach Programu Erasmus+ panie Emilia Antończyk, Elżbieta Janusz oraz Małgorzata Lach uczestniczą w kursie języka angielskiego w St. Julians, zorganizowanym przez szkołę językową Sprachcaffe. Uczestnicząc w codziennych zajęciach nauczycielki doskonalą umiejętność prawidłowego formułowania wypowiedzi ustnych w języku angielskim, rozwijają umiejętność rozumienia ze słuchu oraz doskonalą kompetencje komunikacyjne, umożliwiające porozumiewanie się w języku angielskim w życiu prywatnym i zawodowym.

Pani Maria Pietranik uczestniczy w kursie CLIL, czyli zintegrowanym kształceniu przedmiotowo – językowym, stanowiącym ważny trend w programach nauczania. Pani Maria Pietranik uczy się jak integrować nauczanie języka angielskiego z nauczaniem innego przedmiotu (np. Wiedzy o społeczeństwie) przy wsparciu narzędzi ICT, czyli aplikacji internetowych, które ułatwiają wykorzystanie różnych kanałów sensorycznych uczniów.

Kursy realizowane w ramach projektu to również doskonała okazja do nawiązywania międzynarodowych kontaktów z innymi uczestnikami, rozwijania dynamizmu działania, kreatywności oraz wzmocnienie świadomości nieustannego doskonalenia swoich kompetencji zawodowych.

Realizacja zadań pozwala też doskonalić umiejętności pracy w zespole międzynarodowym. Uczestnikami szkolenia są bowiem osoby z całego świata: Japonii, Korei Południowej, Tajlandii, Brazylii, Kolumbii, Francji, Niemiec, Belgii, Włoch, Hiszpanii, Czech, Węgier, Szwajcarii czy też Holandii.

O nas się pisze ...

https://www.tujastrzebie.pl/wiadomosci,nauczyciele-dwojki-ucza-sie-jezykow-obcych-za-granica,wia5-3277-16239.html

Tydzień z Erasmusem

W ramach Tygodnia z Erasmusem w naszej szkole zrealizowanych zostało wiele ciekawych działań promujących realizowane projekty w ramach Programu Erasmus+.


Rozpoczęliśmy od warsztatów „Podróże kulinarne po Niemczech, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii”, podczas których młodzież wybranych klas poznawała tajniki kuchni krajów, w których nauczyciele zrealizowali kursy językowe w ramach projektu Mobilność kadry edukacyjnej – Erasmus + „Aktywność. Rozwój. Zaangażowanie.”

W kolejnym dniu uczestnicy wspomnianego projektu podczas spotkania dyskutowali o dalszych planach związanych z realizacją programu, przedstawiono bieżące sukcesy, a panie Iwona Wewióra, Wiesława Dziendziel oraz Anna Wodecka służyły radą w organizacji kolejnych wyjazdów oraz dzieliły się swoimi doświadczeniami nabytymi na kursach językowych.

5 grudnia 2018 w ramach konferencji szkoleniowej Wiesława Dziendziel, Iwona Wewióra oraz Anna Wodecka przedstawiły gronu pedagogicznemu swoje rezultaty oraz doświadczenia z pobytu na kursach językowych w Bournemouth, Freibergu oraz Salamance. Uczestniczki szczególną uwagę zwróciły na nabyte nowe kompetencje językowe, poszerzenie słownictwa, poprawienie wymowy, przełamywanie bariery językowej. Również istotna była dla uczestniczek możliwość rozwijania kompetencji interpersonalnych: umiejętności pracy w zespole międzynarodowym, rozwijanie dynamizmu i kreatywności, rozwijanie umiejętności radzenia w sytuacjach trudnych oraz wzrost motywacji do kontynuowania pracy na rzecz rozwoju szkoły i uczniów.

Pani Małgorzata Lach przedstawiła gronu pedagogicznemu programy i inicjatywy koordynowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, w których Zespół Szkół Nr 2 może zaangażować się w przyszłości. Przedstawiła również projekty aktualnie realizowane w szkole oraz te, o których dofinansowanie szkoła będzie ubiegać się w Konkursach 2019.

Czwartek był dniem poświęcony zajęciom otwartym dla nauczycieli.

Odbyła się lekcja otwarta z języka niemieckiego prowadzona przez Wiesławę Dziendziel. Lekcja została przeprowadzona w klasie I a, b LO na temat: Sprechen Sie Denglisch? - o wpływie języka angielskiego na język niemiecki. Zajęcia przebiegały w przyjaznej atmosferze, której sprzyjała piosenka Wise Guysa „Denglisch”. Lekcja uświadomiła uczniom klasy, jak dużo wyrazów z języka angielskiego zostało zapożyczonych do użycia w dniu codziennym przeciętnego użytkownika obszaru niemieckojęzycznego. Język niemiecki jest obecnie przepełniony słówkami pochodzenia angielskiego. Stąd wzięło się określenie Denglisch. Anglicyzmy w języku niemieckim słychać coraz częściej w mediach, można je przeczytać w prasie, na forach internetowych i oczywiście króluje w języku młodzieżowym oraz języku reklamy. Przy obecnej globalizacji, angielski jest językiem wszechobecnym, który ma ułatwić komunikację, gdyż najważniejsze jest porozumiewanie się między ludźmi. Warto uczyć się każdego języka obcego, gdyż jakmawiał niemiecki poeta J.W. von Goethe „Wie viele Sprachen du sprichst, sooft Mal bist du Mensch”- „Ile znasz języków, tyle razy jesteś człowiekiem”- im więcej znasz języków, tym bardziej jesteś człowiekiem, lepiej potrafisz zrozumieć drugiego człowieka.

Pani Anna Wodecka przeprowadziła otwartą lekcję języka hiszpańskiego. Lekcja odbyła się w grupie I a, b LO w celu przybliżenia języka i kultury hiszpańskiej, jak i zachęcenia uczniów do nauki szeroko pojmowanych języków obcych.

Posługując się prezentacją, nauczyciel przedstawił symbole kultury hiszpańskiej i ciekawostki językowe, które weszły na stałe do kultury europejskiej. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali informacji, wyrażając zdziwienie i zaskoczenie, że podstawowe zwroty i wyrażenia języka hiszpańskiego (które były następnym etapem lekcji) są już im znane. Powszechność i atrakcyjność piosenki hiszpańskiej jest niezaprzeczalna, a w związku z tym i wyrażenia z życia codziennego, przedstawianie się, pozdrawianie nie sprawiały większych trudności uczniom. Lekcję można podsumować jako udaną naukę poprzez zabawę.

W zajęciach otwartych uczestniczyli pani dyrektor Danuta Rosińska, panie Katarzyna Panfil, Dorota Sitek – Sędek, Elżbieta Janusz oraz Małgorzata Lach.

Ostatnim akcentem Tygodnia z Erasmusem były warsztaty kulturowe dla uczestników projektu "Przystanek Portugalia - zagraniczne praktyki zawodowe". Ich celem było zapoznanie uczestników z krajem, w którym już za kilka miesięcy uczniowie odbędą praktyki zawodowe w ramach Programu Erasmus+, Kształcenia i szkolenia zawodowe.

Na zakończenie zapraszamy na wystawę w holu szkoły poświęconą krajom, w których realizowane są kursy językowe nauczycieli biorących udział w projekcie „Aktywność. Rozwój. Zaangażowanie.”


Europejskie podróże kulinarne

3 grudnia w ramach Tygodnia z Erasmusem odbyły się w naszej szkole warsztaty kulinarno-językowe, które prowadziła niezastąpiona pani Iwona Wewióra we współpracy z panią Wiesławą Dziendziel i panią Anną Wodecką. Warsztaty wprowadziły uczniów w świat kuchni niemieckiej, angielskiej oraz hiszpańskiej.

Młodzież z klas I a i b LO oraz III c T poznała tajniki wykonywania niemieckiego tortu szwarcwaldzkiego, angielskich bułeczek oraz nauczyła się przyrządzać hiszpański omlet. Wszystkie prace dziewczęta wykonały z uśmiechem na ustach, gdyż pieczenie sprawiło im dużo przyjemności, a degustacja szczególnie przypadła im do gustu. Pierwiastek językowy w postaci przepisów w językach niemieckim, angielskim oraz hiszpańskim został również dobrze przyjęty i młodzież ochoczo wypisywała składniki na poszczególne dania oraz potrzebne zwroty do ich wykonania w językach obcych. Klasy bogatsze o nowe umiejętności zadeklarowały swoją gotowość do wzięcia udziału w kolejnych zajęciach.


Wystawa poświęcona krajom, w których odbywają się kursy dla nauczycieli

Aleksandra Cichoń oraz Żaneta Wiercioch

RELACJE UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Doskonalenie umiejętności językowych po hiszpańsku

Kolejny nauczyciel – uczestnik Programu Erasmus+ „Edukacja szkolna – realizuje kurs językowy. Pani Anna Wodecka podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursie języka hiszpańskiego, organizowanym przez Szkołę Enforex w Salamance. Zachęcamy do zapoznania się z relacją.

"Przybyłam do Salamanki w niedzielę o godzinie 14:00. Od początku musiałam ćwiczyć mówienie w języku hiszpańskim - począwszy od zakupu biletu na dworcu kolejowym, poprzez rozmowę z taksówkarzem aż po uczestnictwo w zajęciach. Świadomie wybrałam pobyt w rodzinie, ponieważ jestem zmuszona mówić tylko po hiszpańsku! Nikt w domu, w którym aktualnie mieszkam i na kursie nie mówi po angielsku (prócz pracowników szkoły, Hiszpanów). W poniedziałek, po napisaniu testu od razu zaczęły się zajęcia. W grupie jest 8 osób: Japonka, 2 uczniów z Brazylii, 2 z Chin, Hindus i obywatel Wybrzeża Kości Słoniowej. Łączy nas wszystkich chęć uczenia się języka hiszpańskiego. Szkoła Enforex mieści się w pięknym budynku niedaleko najbardziej rozpoznawalnego symbolu Salamanki- budynków starej i nowej katedry.

Jeśli chodzi o inne atrakcje turystyczne, pogoda znacznie utrudnia podziwianie architektury miasta, ponieważ jest zimno, pada deszcz. A poza tym, trzeba uczyć się i odrabiać pracę domową :)"

Anna Wodecka

Nauczyciele Korfantego w programie Erasmus+

Pierwszy tydzień pobytu już minął. Weekend był bardzo udany. Wycieczka poza miasto, w pobliskie góry Francia okazała się strzałem w dziesiątkę! Trzy górskie wioski leżące na wysokości tysiąc metrów nad poziomem morza, La Alberca, Mogarraz i Merinda de Castañar to atrakcja dla każdego turysty poszukującego kontaktu z naturą i z przygodą, szukającego wrażeń estetycznych. Wystarczy napisać że La Alberca już w 1940 roku została uznana za najpiękniejszą wioskę Hiszpanii.Anna Wodecka

Relacja "na gorąco" z Bournemouth

Kolejna uczestniczka projektu "Aktywność. Rozwój. Zaangażowanie." - pani Wiesława Dziendziel - rozpoczęła kurs języka angielskiego w ramach Programu Erasmus+. Oto Jej pierwsza relacja: "W niedzielę dotarłam szczęśliwie do Bournemouth. Moja rodzina, u której mam zakwaterowanie, to przesympatyczni ludzie".

Ledwo przyjechałam, pojechaliśmy na plażę wykąpać się w Morzu Północnym. Mimo zimnej wody wrażenia były cudowne, gdyż podróż była męcząca I kąpiel działała odprężająco. Mrs Ann Hill jest dumną właścicielką domku na plaży (nieliczni są posiadaczami tego luksusu). Po kąpieli podziwiałyśmy morze I rozmawiałyśmy o życiu. Po powrocie była kolacja, jedzenie typowo angielskie, abym miała okazję, poznać ich kuchnię (warzywa, pieczone ziemniaki, befsztyk). Długo rozmawiałyśmy m.in. o Brexicie, polityce, ludziach.

Następnego dnia po napisaniu testu, cała międzynarodowa grupa pojechała zwiedzać miasto, poszliśmy na molo I spacerowaliśmy po Hengistbury Head - po rezerwacie przyrody. Dookoła otaczały nas piękne widoki, rozlegle pola golfowe, gdzie prowadzono lekcje gry w golfa.

Pierwszy dzień w szkole rozpoczął się również dla pań z Hongkongu, Arabii Saudyjskiej, Ekwadoru. W tym towarzystwie byłam jedyną Europejką.

Po obiedzie poszłam na dodatkowe lekcje języka angielskiego prowadzone przez studentów. Oczywiście znowu nikogo z Polski. Ale mam szczęście - jedna z pań z biura jest Polką, dlatego mam już pieczątki I podpisy na wszystkich dokumentach. :)

Wiesława Dziendziel

Greetings from U.K.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną relacją pani Wiesławy Dziendziel - uczestnika projektu "Aktywność. Rozwój. Zaangażowanie." - realizowanego w ramach programu Erasmus+.

Weekend spędziłam bardzo aktywnie. W niedzielę wybrałam się z moją przyjaciółka z Ekwadoru - Marcia do Cardriff – do stolicy Walii. Jej mieszkańcy posługują się odrębnym językiem walijskim - welsh, którego nie sposób zrozumieć. Cardriff jest to piękne miasto z portem, zabytkowymi uliczkami, eleganckimi pasażami handlowymi. Szkoda tylko, że musiałam na własnej skórze odczuć uroki angielskiej pogody….

Przy okazji jednak dowiedziałam sie od mojej Ekwadorianki, że kiedy u nich pada deszcz , to nikt nie wychodzi na ulicę i czasami nawet zamykają szkołę. Myślę, że moi uczniowie chcieliby podobnie :)

W niedzielę pojechałam do Oxfordu. Wiedziałam, że będę zachwycona, ale nie sądziłam, że Oxford zrobi na mnie aż takie wrażenie. Zakręciło mi się w głowie od ilości zachwycających muzeów, kościołów, uniwersytetów.

Po spacerze z przewodnikiem po mieście poszłam wraz ze studentami z Kolumbii, Turcji, Wietnamu Płd. i Chin do Muzeum Historii Przyrody, w którym były kręcone sceny z Harrego Pottera. Olbrzymie eksponaty, ich ilość i różnorodność powodowała, że nie mogłam oderwać od nich wzroku. Pomyślałam, że byłoby cudownie przenieść się w czasie, mieć 20 lat i zgłębiać tajniki wiedzy wszelakiej…. :)

Na wycieczce poznałam Austriaczkę, która tak samo jak ja uczyła się języka angielskiego. Rozmawiało nam się doskonale, ponieważ w razie potrzeby bezwiednie używałyśmy niemieckich słów, myśląc, że mówimy po angielsku. Było to przezabawne.

Pozdrawiam gorąco!

Wiesława Dziendziel

Pozdrowienia z Freiburga

Relacja doradcy zawodowego Iwony Wewióry - uczestnika projektu w ramach Programu Erasmus+. "W ramach projektu Aktywność. Rozwój. Zaangażowanie. uczestniczę w kursie języka niemieckiego zorganizowanego przez Sprachschule Zum Ehrstein we Freiburgu. Dwutygodniowy kurs realizowany jest w siedmioosobowej międzynarodowej grupie: 2 osoby z Norwegii, 2 uczestników z USA, jedna Argentynka, jeden uczestnik z Libii i ja - jedna Polka."

"Głównym celem kursu jest podniesienie kompetencji językowych, usprawnienie komunikacji w języku niemieckim, rozumienie tekstów pisanych i gramatyki. Sam kurs językowy jest świetnie zorganizowany, pozwala na swobodne wypowiadanie się i pracę w przyjaznej atmosferze.
Oprócz nauki języka poznaję uroki Freiburga oraz pięknego Szwarcwaldu."

Iwona Wewióra

Publikacje  zostały zrealizowane przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Publikacje odzwierciedlają jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za ich zawartość merytoryczną.

PUBLIKACJA BEZPŁATNA

erasmus.png