Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY

“Każdy człowiek ma w sobie wiele możliwości, musi je tylko odkryć.”

Kartezjusz

Szkolny Ośrodek Kariery to miejsce, gdzie uczniowie zdobywają wiedzę o sobie i nabywają umiejętności odnalezienia swojego miejsca w życiu zawodowym.

Szkolny Ośrodek Kariery pomoże Ci:

 • rozpoznać swoje zdolności, umiejętności, zainteresowania,
 • dokonać trafnej samooceny,
 • doskonalić umiejętności interpersonalne i w zakresie komunikacji,
 • rozpoznać własne predyspozycje zawodowe - w których zawodach najlepiej się sprawdzisz,
 • poznać grupy zawodów, specjalności i ścieżki dochodzenia do nich, czynniki, jakie należy brać pod uwagę przy wyborze zawodu,
 • ocenić własne potrzeby i możliwości w tym zakresie,
 • zaplanować własną ścieżkę kariery edukacyjno - zawodowej,
 • poznać potrzeby rynku pracy (lokalnego, ogólnopolskiego, europejskiego),
 • zdobyć umiejętności niezbędne do podjęcia roli zawodowej (jak pisać życiorys, list motywacyjny, wypełniać formularze, przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej), oczekiwań pracodawcy wobec pracownika,
 • uzyskać wiadomości o sposobach poszukiwania pracy.

Szkolny Ośrodek Kariery dysponuje:

 • testami badającymi predyspozycje zawodowe,
 • informacjami o możliwych ścieżkach kształcenia,
 • informatorami o zawodach,
 • opisami zawodów,
 • informatorami o wyższych uczelniach,
 • informacjami o lokalnym rynku pracy,
 • publikacjami z zakresu doradztwa zawodowego.

Szkolny doradca zawodowy pomoże Ci w przygotowaniu się do podjęcia roli zawodowej i świadomego kierowania swoją karierą. Oferujemy konsultacje indywidualne oraz zajęcia warsztatowe.

Prowadzeniem zajęć w tym zakresie zajmuje się w naszej szkole

mgr Katarzyna Panfil – doradca zawodowy, nauczyciel języka niemieckiego

Godziny pracy doradcy zawodowego w roku szkolnym 2022/2023


Katarzyna Panfil
Poniedziałek 11:30 – 13:30
Wtorek 7:55 - 8:55
9:45 - 13:45
Środa 8:00 – 13:45
Czwartek 9:45 – 13:45
Piątek 8:00 – 12:00

Doradca zawodowy:

 • Katarzyna Panfil
 • Kontakt: 32 471 16 33 wew. 50
 • e-mail: doradcazawodowy.zs2@interia.eu

Wydarzenia 2022/2023

Trwa współpraca z Akademią WSB

1 lutego br. uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w wykładzie „Trendy i kierunki zmian (e–logistyka i logistyka wirtualna) w branży dla perspektywy 2050”. Wykład prowadził Pan Jacek Karcz, doktor nauk ekonomicznych ze specjalizacją Logistyka.

Otwarta Akademia Nauki Akademii WSB to cykl zajęć, które popularyzują naukę i mają na celu rozszerzenie programu kształcenia w szkołach średnich. Tym razem oferta skierowana została głównie do uczniów klas logistycznych.

Młodzież miała okazję poznać znaczenie e-logistyki w gospodarce, która dzięki upowszechnianiu się e-biznesu rozwija się dziś niezwykle dynamicznie. Ogromne znaczenie ma tu również robotyzacja i automatyzacja. Młodzi logistycy mieli możliwość poznania różnic między tymi procesami. Duże zainteresowanie wzbudziła również tematyka wykorzystywania dronów w logistyce. To nowe rozwiązanie odegra istotną rolę w cyfrowej transformacji magazynów.

Dzięki udziałowi w wykładzie młodzież naszej szkoły mogła poznać ciekawe, przyszłościowe trendy w ramach e-logistyki. To z pewnością nieostatnie spotkanie z pracownikami Akademii WSB.

Otwarta Akademia Nauki Akademii WSB - warsztaty

Otwarta Akademia Nauki Akademii WSB to cykl zajęć popularyzujących naukę, mających na celu rozszerzenie programu kształcenia w szkołach średnich. W ramach realizowanego projektu odbyły się w naszej szkole warsztaty w dwóch odsłonach.

6 grudnia uczniowie spotkali się z doradcą zawodowym, z panią mgr Sylwią Pawłowską. Zajęcia warsztatowe obejmowały następujący zakres tematyczny:

 • „Jestem mistrzem projektowanie sukcesu – mapowanie myśli”,
 • „7 nawyków skutecznego działania. Projekt Życie, a postawa przedsiębiorcza”,
 • „7 nawyków skutecznego nastolatka”.

Dzięki udziałowi w warsztatach uczniowie poznali zasady skutecznego działania, metody radzenia sobie z problemami i stresem oraz nabyli nowe kompetencje społeczne.

8 grudnia warsztaty prowadziła pani dr Edyta Nowak–Żółty. „7 sekretów zdanej matury”, „Wytrwałość, inteligencja czy geny? Co decyduje o sukcesie na maturze?” to myśli przewodnie spotkań. I choć tematy ukierunkowane były na tegorocznych maturzystów, to w spotkaniach chętnie wzięła udział szersza grupa młodzieży „Korfantego”.

Pani dr Edyta Nowak-Żółty w niezwykle ciekawy sposób odkrywała przed uczestnikami prelekcji tajemnice naszego mózgu i formy skutecznego jego „treningu”. W jasny i przekonywujący sposób pokazała jak uczyć się efektywnie, aby żaden egzamin nie był barierą nie do pokonania.

Udział w projekcie to również okazja do poznania uczelni. Pan Grzegorz Adam dyrektor ds. operacyjnych w Akademii WSB zaprezentował ofertę edukacyjną dla tegorocznych absolwentów.

Przed nami kolejne spotkania i warsztaty w ramach Otwartej Akademii Nauki Akademii WSB.

Spotkanie szkolnych doradców zawodowych

28 listopada 2022 roku w Urzędzie Miasta Jastrzębie – Zdrój odbyło się spotkanie szkolnych doradców zawodowych poświęcone podsumowaniu działań organizowanych na terenie naszego miasta w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem „Złap za stery do swojej kariery”.

Pani Agnieszka Ciereszko przeprowadziła prelekcje na temat „Jaką wartość ma szkolne doradztwo zawodowe”.

Jednym z punktów spotkanie było uroczyste rozdanie nagród laureatom konkursów organizowanych w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Uczniowie „Korfantego” również stanęli na podium.

Kinga Kasińska, Dorian Marchewka i Michał Pachla zajęli III miejsce w „ Grze ulicznej – Kierunek kariera”.
Zwycięzcom gratulujemy
.

Kiermasz ofert pracy

24 listopada 2022r odbył się w Powiatowym Urzędzie Pracy Kiermasz ofert pracy.

Uczniowie mogli zapoznać się z ofertami rynku pracy oferowanymi przez jastrzębskich przedsiębiorców i pracodawców.

Kiermasz współorganizowany był przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Jastrzębiu - Zdroju oraz Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu – Zdroju.

SPOTKANIE KLUBU BIZNESU

17 listopada 2022r w Powiatowym Urzędzie Pracy odbyło się spotkanie JASTRZĘBSKIEGO KLUBU BIZNESU.

Klub Biznesu powołany w ramach Stowarzyszenia „EBIAssociation” jest oddolną inicjatywą, której celem jest wsparcie, rozwój oraz integracja lokalnego środowiska przedsiębiorców i pracodawców .W spotkaniu brali udział jastrzębscy przedsiębiorcy oraz przedstawicieli instytucji.

Tematem przewodnim były „ Korzyści płynące ze współpracy z Urzędem Pracy” .

Podczas spotkania odbyła się również dyskusja dotycząca wymiany doświadczeń oraz możliwych do podjęcia form współpracy.

Miasteczko zawodów

7.jpg

27 października 2022 roku odbyło się Jastrzębskie Miasteczko Zawodów. Głównym założeniem przedsięwzięcia było przedstawienie kierunków kształcenia zawodowego w jastrzębskich szkołach ponadpodstawowych.

Miasteczko zorganizowane zostało przez Jastrzębskie Doradztwo Kariery, zaś koordynowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Jastrzębiu – Zdroju oraz Zespół Szkół Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju.

Celem przedsięwzięcia była praktyczna prezentacja zawodów, w których dana szkoła kształci uczniów. Adresatami przedsięwzięcia byli ósmoklasiści.

Również „Korfanty” przedstawił swoją ofertę edukacyjną na przyszły rok szkolny. Nasi uczniowie przygotowali praktyczne prezentację zawodów, w których się kształcą oraz udzielali informacji związanych z danym kierunkiem kształcenia i odpowiadali na nurtujące ósmoklasistów pytania.II Dni Otwarte Doradztwa Zawodowego

W dniach 18 i 20 października 2022 roku w Szkolny Ośrodku Kariery przy Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego odbyła się druga edycja Dni Otwartych Doradztwa Zawodowego.

Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Jastrzębiu – Zdroju.

Celem proponowanej inicjatywy było szerzenie idei XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem „ Złap za stery do swojej kariery” oraz umożliwienie indywidualnych konsultacji z profesjonalnymi doradcami zawodowymi. Dni Otwarte Doradztwa Zawodowego adresowane były przede wszystkim do rodziców i uczniów klas ósmych szkół podstawowych.

Bezpośredni kontakt z doradcami zawodowymi ma ogromne znaczenie u progu podjęcia istotnych decyzji edukacyjno- zawodowych oraz planowanie działań w tym zakresie.

Wielu ósmoklasistów skorzystało z proponowanej oferty.

Zapraszamy w przyszłym roku.

Gra uliczna „ Kierunek- Kariera!”

17 października 2022 roku odbyła się w naszym mieście gra uliczna, która zainaugurowała XIV Ogólnopolski Tydzień Kariery pod hasłem „Złap za stery do swojej kariery.” Do gry przystąpiło sześć drużyn reprezentujących jastrzębskie szkoły ponadpodstawowe. W rywalizacji wzięli również udział uczniowie „ Korfantego”.

Kinga Kasińska, Michał Pachla oraz Dorian Marchewka z klasy 4 A TP zajęli III miejsce.

Zwycięzcą gratulujemy!

Podziękowania dla Pani B. Omylakowskiej oraz uczennic klasy 4 C TP Natalii Bachul oraz Kamili Czajka za przygotowanie i prowadzenie punktu kontrolnego.

Barometr zawodów

26 września 2022r w Powiatowym Urzędzie Pracy odbyła się VIII edycja ogólnopolskiego badania pn.„ Barometr zawodów” realizowanego w województwie śląskim na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Barometr zawodów to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Celem badania jest oszacowanie perspektywy zapotrzebowania na zawody w 2023 roku w kategorii:

 • DEFICYT -Zawody deficytowe to takie, w których liczba wolnych miejsc pracy jest większa niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców
 • RÓWNOWAGA - Zawody zrównoważone to te, w których liczba wolnych miejsc pracy jest zbliżona do liczby osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców
 • NADWYŻKA –Zawody nadwyżkowe, w których liczba wolnych miejsc jest mniejsza niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców

Barometr pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce oraz na poziomie województw i kraju.

Wyniki badania wykorzystywane są m.in.

 • przy planowaniu kariery zawodowej (wskazują w jakich zawodach warto się dokształcać, gdyż są najlepsze perspektywy na pracę),
 • przy poszukiwaniu pracy w zawodzie (wskazują jak wygląda sytuacja w poszczególnych powiatach - gdzie może być łatwiej o pracę),
 • do analiz rynku pracy (wskazują trendy w zakresie popytu i podaży pracy).

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY został zaproszony do udziału w panelu eksperckim, w którym brali również udział przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, Rady Biznesu oraz OHP w Jastrzębiu – Zdroju.

Wydarzenia 2021/2022

Jastrzębskie Doradztwo Kariery

SCAN_20220610_083642383.jpg

REKRUTACJA 2022/2023

Ósmoklasisto – nadszedł czas odpowiedzialnych decyzji!

Szkolny Ośrodek Kariery w przy Zespole Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego oferuje Ci pomoc w wyborze Twojej drogi edukacyjno – zawodowej.

Zapraszamy do „ KORFANTEGO” na spacer po szkole oraz spotkanie z doradcą zawodowym.

Chętnie rozwiejemy Twoje wątpliwości, udzielimy rzetelnych informacji i odpowiemy na nurtujące Cię pytania.

Umów się na spotkanie:

 • napisz na nasz adres: doradcazawodowy.zs2@interia.eu
 • zadzwoń do szkoły i skontaktuj się z doradcą zawodowym panią Katarzyną Panfil, tel. 32 471 16 33 wew. 50.


Już od 16 maja 2022r. możesz złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Twoja decyzja musisz być odpowiedzialna, mądra i przemyślana. Jeszcze się zastanawiasz, wahasz i szukasz informacji?


Pamiętaj ”Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał

Zig Ziglar

Naszą ofertę kierujemy również do rodziców ósmoklasistów w ramach wspomagania w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez dzieci.

Zapraszamy do Szkolnego Ośrodka Kariery

Dzień Otwarty w Korfantym

dzien_otwarty_13.04.jpg

Poradnik ósmoklasisty

Technikum i szkoła branżowa – poradnik dla uczniów klasy VIII


Spartakiada Zawodowa

21 października 2021 w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Jastrzębiu-Zdroju odbyła się I Spartakiada Zawodowa. Głównym celem wydarzenia było zachęcenie młodzieży do poznania świata zawodów, środowiska pracy różnych profesji i kierunków kształcenia.

Zespół Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu – Zdroju uczestniczył w I Spartakiadzie Zawodowej aranżując stanowisko konkursowe oraz przygotowując zadanie praktyczne dla uczniów klas ósmych.

Podziękowania dla Pani Agaty Tuckiej - Marek oraz Małgorzaty Lach za prowadzenie stanowiska konkursowego.

Podziękowania dla uczniów klasy III a TP - Kingi Kasińskiej, Anny Skwiry, Gabrieli Walek oraz Brunona Landzińskiego - za pomoc w organizacji przedsięwzięcia.

I Dni Otwarte Doradztwa Zawodowego

18 i 21 października 2021 w Szkolny Ośrodku Kariery przy Zespole Szkół nr 2 im. W. Korfantego rozpoczęła się pierwsza edycja Dni Otwartych Doradztwa Zawodowego.

Wydarzenie organizowane jest wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Jastrzębiu – Zdroju.

Celem proponowanej inicjatywy jest szerzenie idei XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem „ Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność” oraz umożliwienie indywidualnych konsultacji z profesjonalnymi doradcami zawodowymi.

Dni Otwarte Doradztwa Zawodowego adresujemy przede wszystkim do rodziców i uczniów klas ósmych szkół podstawowych.

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z doradcami, którzy udzielą informacji dotyczących sposobu działania w zakresie planowania i podejmowania decyzji edukacyjno – zawodowych.

244306955_2692404351058986_2776855978484518891_n.jpg

Patronat_honorowy.jpg

Gra uliczna „ Dzień dla Kariery”

18 października 2021 odbyła się w naszym mieście gra uliczna w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery „Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność”. W rywalizacji wzięli udział uczniowie szkół ponadpodstawowych naszego miasta.

Również my mieliśmy swoich przedstawicieli. „ Korfantego” reprezentowali uczniowie klasy 3 A TG: Emilia Granzow, Rafał Lis, Maria Płaza.

Podziękowania dla Pani Ż. Ciuksy – Macoń oraz uczennic klasy 3 D TG Darii Nikiel oraz Aleksandry Kwiatkowskiej za przygotowanie punktu kontrolnego.

246357686_397463125425719_1747187613805219310_n.jpg

Warsztaty „Dokumenty aplikacyjne”

W ramach podpisanego w czerwcu 2021 roku porozumienia między Szkolnym Ośrodkiem Kariery przy Zespole Szkół nr 2 im. W. Korfantego a Młodzieżowym Centrum Kariery w Jastrzębiu – Zdroju dnia 28.09.2021 roku odbyły się warsztaty
pt. „Dokumenty aplikacyjne” skierowane do uczniów klas trzecich Szkoły Branżowej.
Tematyka zajęć dotyczyła skutecznych sposobów pisania CV oraz listu motywacyjnego.

Zajęcia prowadziła Agata Mańkowska – doradca zawodowy z MCK.

Warsztaty w ramach projektu #InternetSafety – bezpieczeństwo w sieci

21 września 2021 roku odbyły się w naszej szkole warsztaty organizowane przez MCK w Jastrzębiu–Zdroju oraz firmę Klaster Innowacje Społeczne.

Dzięki udziałowi w warsztatach uczniowie klasy 3 A Szkoły Branżowej mogli podnieść swoje kompetencje cyfrowe w zakresie:

 • dbania o bezpieczeństwo swoich aktywności w sieci
 • korzystania z ustawień prywatności w serwisach społecznościowych
 • korzystania z trybu prywatnego w przeglądarkach internetowych
 • zarządzania historią przeglądanych stron w przeglądarce internetowej
 • kształtowania swojego wizerunku w internecie
 • rozpoznawania zagrożeń wynikających z cyfrowego obiegu treści

Uczniowie dowidzieli się również jakie rodzaje zagrożenia pojawiają się w internecie oraz jak widzą ich social media. Dodatkowo wzięli udział w interaktywnym quizie i sprawdzili swój poziom bezpieczeństwa w internecie.

Konkurs "Wybrałem zawód - wygrałem"

Wybralem_zawod-_wygralem.jpg

Barometr Zawodów

9 września 2021r. w Powiatowym Urzędzie Pracy odbyła się VII edycja ogólnopolskiego badania pn. „ Barometr zawodów” realizowanego w województwie śląskim na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem badania jest oszacowanie perspektywy zapotrzebowania na zawody w 2022 roku w kategorii:

 • DEFICYT - niedobór pracowników
 • RÓWNOWAGA popytu i podaży
 • NADWYŻKA – nadmiar pracowników

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY został zaproszony do udziału w panelu eksperckim.

WhatsApp_Image_2021-09-09_at_12.45.01.jpeg

WhatsApp_Image_2021-09-09_at_12.45.02.jpeg

Spotkanie robocze Jastrzębskiego Doradztwa Kariery

26 sierpnia 2021r w naszej szkole odbyło się spotkanie robocze Jastrzębskiego Doradztwa Kariery.

Głównym tematem było ogłoszone przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych hasła XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery „ Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność,” który odbędzie się w dniach 18 -24.09.2021r.

OTK – to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy czy też kariery.

Spotkanie odbyło się z udziałem Naczelnika Wydziału Oświaty Panem S. Faber.

WhatsApp_Image_2021-08-26_at_12.11.05.jpeg

WhatsApp_Image_2021-08-26_at_12.11.05_1.jpeg

Wydarzenia 2020/2021 

Podpisanie porozumienia z Młodzieżowym Centrum Kariery

10 czerwca 2021r w naszej szkole podpisane zostało porozumienie między Szkolnym Ośrodkiem Kariery przy Zespole Szkół Nr. 2 im. W. Korfantego a Młodzieżowym Centrum Kariery w zakresie współpracy i prowadzenia usług rozwoju zawodowego.

Celem porozumienia jest prowadzenie wsparcia w formie indywidualnej i grupowej w zakresie rozwoju zawodowego uczniów.

WhatsApp_Image_2021-06-16_at_12.00.53_1.jpeg

WhatsApp_Image_2021-06-16_at_12.00.53.jpeg

WhatsApp_Image_2021-06-16_at_11.59.34_1.jpeg

WhatsApp_Image_2021-06-16_at_11.59.34.jpeg

Nawiązanie współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery w Jastrzębiu-Zdroju.

Projekt_bez_tytulu.jpg

Dnia 9 czerwca 2021 w Szkolnym Ośrodku Kariery odbyło się spotkanie robocze z pracownikami Młodzieżowego Centrum Kariery w Jastrzębiu – Zdroju z pośrednikiem pracy p. Agnieszką Ochojską oraz z doradcą zawodowym p. Agatą Mańkowską.

Celem spotkania było omówienie współpracy obu jednostek polegającej na prowadzeniu wsparcia w formie indywidualnej i grupowej w zakresie rozwoju zawodowego na rzecz uczniów oraz wprowadzenie planów wspólnych działań i przygotowanie do podpisania porozumienia.

Porozumienie w zakresie wzajemnej współpracy i prowadzeniu usług doradczych pomiędzy Szkolnym Ośrodkiem Kariery a Młodzieżowym Centrum Kariery ma służyć wspólnym działania na rzecz społeczności lokalnej w tym młodzieży szkolnej, udzielaniu usług doradczych z zakresu wyboru ścieżki edukacyjno – zawodowej, prowadzeniem zajęć tematycznych oraz spotkań z przedstawicielami zawodów.

Rekrutacja 2020/2021

Ósmoklasisto – przyszłość puka do Twoich drzwi! Otworzysz ...?

Szkolny Ośrodek Kariery w przy Zespole Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego oferuje Ci pomoc w wyborze Twojej drogi edukacyjno – zawodowej.

Zapraszamy do „ KORFANTEGO” na spacer po szkole oraz spotkanie z doradcą zawodowym.

Chętnie rozwiejemy Twoje wątpliwości, udzielimy rzetelnych informacji i odpowiemy na nurtujące Cię pytania.

Umów się na spotkanie:

napisz na nasz adres: doradcazawodowy.zs2@interia.eu

zadzwoń do szkoły i skontaktuj się z doradcą zawodowym panią Katarzyną Panfil, tel. 32 471 16 33 wew. 50.


Już od 17 maja 2021r. możesz złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Twoja decyzja musisz być odpowiedzialna, mądra i przemyślana. Jeszcze się zastanawiasz, wahasz i szukasz informacji?

Pamiętaj ”Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał

Zig Ziglar

Naszą ofertę kierujemy również do rodziców ósmoklasistów w ramach wspomagania w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez dzieci.

Zapraszamy do Szkolnego Ośrodka Kariery

Poradnik ósmoklasisty

Technikum i szkoła branżowa – poradnik dla uczniów klasy VIII

Co słychać na rynku pracy Zapraszamy uczniów do zapoznania się z materiałami w ramach cyklu

"Rynek pracy w odcinkach"


Odcinek 1.  "Już od dziś pracuj nad sobą, bo wkrótce będziesz funkcjonował na rynku pracy jako pracownik pracodawca." 

Przeczytaj więcej


Odcinek 2. " I co dalej maturzysto"

Przeczytaj więcej

Odcinek 3. "Maturzysto - poradnik dla Ciebie"  PADLET 

Przeczytaj więcej

Skorzystaj z bezpłatnego testu predyspozycji zawodowych

image_002.jpg