Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Wydarzenia 2022/2023

REKRUTACJA 2023/2024

Ósmoklasisto – nadszedł czas odpowiedzialnych decyzji!

Szkolny Ośrodek Kariery w przy Zespole Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego oferuje Ci pomoc w wyborze Twojej drogi edukacyjno – zawodowej.

Zapraszamy do „ KORFANTEGO” na spacer po szkole oraz spotkanie z doradcą zawodowym.

Chętnie rozwiejemy Twoje wątpliwości, udzielimy rzetelnych informacji i odpowiemy na nurtujące Cię pytania.

Umów się na spotkanie:

napisz na nasz adres: doradcazawodowy.zs2@interia.eu

zadzwoń do szkoły i skontaktuj się z doradcą zawodowym panią Katarzyną Panfil, tel. 32 471 16 33 wew. 50.

Już od 15 maja 2023r. możesz złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Twoja decyzja musisz być odpowiedzialna, mądra i przemyślana. Jeszcze się zastanawiasz, wahasz i szukasz informacji?

Pamiętaj ”Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał

Zig Ziglar

Naszą ofertę kierujemy również do rodziców ósmoklasistów w ramach wspomagania w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez dzieci.

Zapraszamy do Szkolnego Ośrodka Kariery

Spotkanie robocze Jastrzębskiego Doradztwa Kariery

18 maja 2023r w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej odbyło się spotkanie robocze Jastrzębskiego Doradztwa Kariery. Podczas spotkania dokonano podsumowania działań JDK za rok szkolny 2022/2023, omówiono wyniki tegorocznego konkursu Ogólnopolskiego Tygodnia Karier oraz omówiono wstępnie hasło przewodnie XV OTK „Talent i praca to się opłaca” ogłoszonego przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Spotkanie odbyło się z udziałem p. Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Justyny Namielskiej, p. Inspektor Wydziału Edukacji Katarzyny Wolińskiej, przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy oraz doradców zawodowych jastrzębskich szkół i przedszkoli.

MCK OHP W „ KORFANTYM”

W ramach podpisanego 10 czerwca 2021 roku porozumienia między Szkolnym Ośrodkiem Kariery a Młodzieżowym Centrum Kariery w Jastrzębiu – Zdroju 27 kwietnia 2023 roku odbyły się w naszej szkole warsztaty dla uczniów trzeciej klasy Szkoły Branżowej.

Warsztaty obejmowały dwa bloki tematyczne:

 • 1. „Autoprezentacja i komunikacja” – prelegentką była p. A. Ochojska, pośrednik pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się przebiegiem rozmowy kwalifikacyjnej oraz poznali sposoby jak profesjonalnie przygotować się do rozmowy z przyszły pracodawcą.
 • 2. „Nowe kwalifikacje – możliwości, cele, potrzeby.” Prowadzącą była p. A. Mańkowska, doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z możliwość dalszego kształcenia się oraz sposobami zdobywania dotykowych kwalifikacji.

Uczestnictwo w warsztatach wyposażyło tegorocznych absolwentów Szkoły Branżowej w potrzebną wiedzę do podjęcia decyzji o dalszej ścieżce kariery edukacyjno – zawodowej.

Spotkanie Klubu Biznesu

20 kwietnia 2023 roku w naszej szkole odbyło się kolejne spotkanie Jastrzębskiego Klubu Biznesu. Spotkania organizowane są cyklicznie w ramach comiesięcznych spotkań biznesowych organizowanych przez przedsiębiorców i moderowanych przez Stowarzyszenie EBI Associaation.

Temat miesiąca brzmi: „Młodzi pracownicy na sezon, praktykanci, współpraca ze szkołami zawodowymi z Jastrzębia – Zdroju”.

Podczas spotkania omówione zostały następujące kwestie:

 • Jakie korzyści daje współpraca biznesu ze szkołami.
 • Jak uzyskać dostęp do dobrych, zaangażowanych pracowników sezonowych - uczniów.
 • Jak skorzystać z oferty zawodowych praktyk uczniowskich.
 • Jak zasilić edukację zawodową w zakresie nauczania zawodu.

W „Śniadaniu biznesowym” brali udział jastrzębscy przedsiębiorcy oraz dyrektorzy ponadpodstawowych szkół technicznych i zawodowych naszego miasta.

Targi Edukacji i Pracy 2023

targi_pracy_23.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu- Zdroju łącząc siły z Zespołem Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego oraz działającym przy zespole Szkolnym Ośrodkiem Kariery powrócił do tradycji Targów Edukacji i Pracy. W oparciu o potrzeby lokalnego rynku pracy postanowiliśmy budować i promować ideę otwartego rynku pracy oraz edukacji całożyciowej.

Nasza współpraca zaowocowała. 30 marca 2023r odbyły się w naszej szkole Targi Edukacji i Pracy. Uczniowie mieli okazję poznać ofertę edukacyjną i skonfrontować ją z rynkiem pracy, natomiast osoby poszukujące pracy mogły zweryfikować swoje szanse na zatrudnienie.

W Targach wzięło udział 45 wystawców, a ich stanowiska odwiedziło około 700 osób. Każdy poszukujący pracy mógł zapoznać się z ofertą ponad 800 wolnych etatów z Jastrzębia- Zdroju i okolic, jak również z ofertami pracy za granicą w ramach sieci EURES.

Również tegoroczni absolwenci szkół ponadpodstawowych znaleźli coś dla siebie. Możliwość rozmowy z potencjalnym pracodawcą oraz poznanie ofert edukacyjnych uczelni wyższych z pewnością pomoże w podjęciu dalszej drogi edukacyjno-zawodowej.

W trakcie targów odbyły się również wykłady dla młodzieży podzielone na dwa bloki:

 • pierwszy poświęcony nowoczesnej rekrutacji "Rekrutacja - wymagania współczesnego rynku pracy " poprowadzony przez doświadczonych specjalistów HR
 • drugi "Przedsiębiorczość - postaw na samozatrudnienie".

Dziękujemy wszystkim wystawcom i odwiedzającym, ale przede wszystkim wielkie podziękowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju za włożony trud i zaangażowanie oraz wspólną pracę na rzecz jastrzębskiego rynku pracy.

Mamy nadzieję że nasze wspólne starania zaowocują budowaniem przestrzeni do promocji edukacji oraz budowania postaw proaktywnych w naszym mieście.

Dni Otwarte

Zapraszamy w dniach 31 marca - 1 kwietnia 2023 r. do Zespołu Szkół Nr 2 na Dni Otwarte.

dni_otwarte.jpg

Konferencja szkoleniowa

22 marca 2023r z w Zespole Szkół Techniczno-Branżowych w Jastrzębiu – Zdroju odbyła się konferencja szkoleniowa pt. „Rola doradztwa zawodowego w kontekście potrzeb pracodawców”.

Konferencja została zorganizowana przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Rybniku a w roli prowadzących wystąpiły : p. Dyrektor WOM-u Sylwia Bloch oraz doradca zawodowy p. Sabina Ficek.

W trakcie konferencji uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z kompetencjami przyszłości oraz„ wielką ósemką kompetencji pracowniczych”. Omówiony zostały również katalog kompetencji transferowalnych oraz wyniki najnowszych badań „ Młodzi na rynku pracy” – czyli jakie kompetencje warto rozwijać wśród młodych ludzi.

Giełda Szkół w Kończycach Małych

Głównym założeniem przedsięwzięcia było przedstawienie oferty edukacyjnej na rok szkolny 2023/2024 przez jastrzębskie i cieszyńskie szkoły ponadpodstawowe.

Również „Korfanty” uczestniczył w Giełdzie Szkół przedstawiając swoją ofertę edukacyjną na przyszły rok szkolny oraz udzielają niezbędnych informacji dotyczących możliwości wyboru kierunku kształcenia i zasad rekrutacji.

Spotkanie robocze Jastrzębskiego Doradztwa Kariery

14 lutego 2023r. odbyło się w naszej szkole spotkanie robocze Jastrzębskiego Doradztwa Kariery.

Podczas spotkania omówione zostały dotychczasowe działania, podsumowano Ogólnopolski Tydzień Kariery oraz wyznaczono dalsze cele i przedsięwzięcia dotyczące wzajemnej współpracy.

Trwa współpraca z Akademią WSB

1 lutego br. uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w wykładzie „Trendy i kierunki zmian (e–logistyka i logistyka wirtualna) w branży dla perspektywy 2050”. Wykład prowadził Pan Jacek Karcz, doktor nauk ekonomicznych ze specjalizacją Logistyka.

Otwarta Akademia Nauki Akademii WSB to cykl zajęć, które popularyzują naukę i mają na celu rozszerzenie programu kształcenia w szkołach średnich. Tym razem oferta skierowana została głównie do uczniów klas logistycznych.

Młodzież miała okazję poznać znaczenie e-logistyki w gospodarce, która dzięki upowszechnianiu się e-biznesu rozwija się dziś niezwykle dynamicznie. Ogromne znaczenie ma tu również robotyzacja i automatyzacja. Młodzi logistycy mieli możliwość poznania różnic między tymi procesami. Duże zainteresowanie wzbudziła również tematyka wykorzystywania dronów w logistyce. To nowe rozwiązanie odegra istotną rolę w cyfrowej transformacji magazynów.

Dzięki udziałowi w wykładzie młodzież naszej szkoły mogła poznać ciekawe, przyszłościowe trendy w ramach e-logistyki. To z pewnością nieostatnie spotkanie z pracownikami Akademii WSB.

Otwarta Akademia Nauki Akademii WSB - warsztaty

Otwarta Akademia Nauki Akademii WSB to cykl zajęć popularyzujących naukę, mających na celu rozszerzenie programu kształcenia w szkołach średnich. W ramach realizowanego projektu odbyły się w naszej szkole warsztaty w dwóch odsłonach.

6 grudnia uczniowie spotkali się z doradcą zawodowym, z panią mgr Sylwią Pawłowską. Zajęcia warsztatowe obejmowały następujący zakres tematyczny:

 • „Jestem mistrzem projektowanie sukcesu – mapowanie myśli”,
 • „7 nawyków skutecznego działania. Projekt Życie, a postawa przedsiębiorcza”,
 • „7 nawyków skutecznego nastolatka”.

Dzięki udziałowi w warsztatach uczniowie poznali zasady skutecznego działania, metody radzenia sobie z problemami i stresem oraz nabyli nowe kompetencje społeczne.

8 grudnia warsztaty prowadziła pani dr Edyta Nowak–Żółty. „7 sekretów zdanej matury”, „Wytrwałość, inteligencja czy geny? Co decyduje o sukcesie na maturze?” to myśli przewodnie spotkań. I choć tematy ukierunkowane były na tegorocznych maturzystów, to w spotkaniach chętnie wzięła udział szersza grupa młodzieży „Korfantego”.

Pani dr Edyta Nowak-Żółty w niezwykle ciekawy sposób odkrywała przed uczestnikami prelekcji tajemnice naszego mózgu i formy skutecznego jego „treningu”. W jasny i przekonywujący sposób pokazała jak uczyć się efektywnie, aby żaden egzamin nie był barierą nie do pokonania.

Udział w projekcie to również okazja do poznania uczelni. Pan Grzegorz Adam dyrektor ds. operacyjnych w Akademii WSB zaprezentował ofertę edukacyjną dla tegorocznych absolwentów.

Przed nami kolejne spotkania i warsztaty w ramach Otwartej Akademii Nauki Akademii WSB.

Spotkanie szkolnych doradców zawodowych

28 listopada 2022 roku w Urzędzie Miasta Jastrzębie – Zdrój odbyło się spotkanie szkolnych doradców zawodowych poświęcone podsumowaniu działań organizowanych na terenie naszego miasta w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem „Złap za stery do swojej kariery”.

Pani Agnieszka Ciereszko przeprowadziła prelekcje na temat „Jaką wartość ma szkolne doradztwo zawodowe”.

Jednym z punktów spotkanie było uroczyste rozdanie nagród laureatom konkursów organizowanych w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Uczniowie „Korfantego” również stanęli na podium.

Kinga Kasińska, Dorian Marchewka i Michał Pachla zajęli III miejsce w „ Grze ulicznej – Kierunek kariera”.
Zwycięzcom gratulujemy
.

Kiermasz ofert pracy

24 listopada 2022r odbył się w Powiatowym Urzędzie Pracy Kiermasz ofert pracy.

Uczniowie mogli zapoznać się z ofertami rynku pracy oferowanymi przez jastrzębskich przedsiębiorców i pracodawców.

Kiermasz współorganizowany był przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Jastrzębiu - Zdroju oraz Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu – Zdroju.

SPOTKANIE KLUBU BIZNESU

17 listopada 2022r w Powiatowym Urzędzie Pracy odbyło się spotkanie JASTRZĘBSKIEGO KLUBU BIZNESU.

Klub Biznesu powołany w ramach Stowarzyszenia „EBIAssociation” jest oddolną inicjatywą, której celem jest wsparcie, rozwój oraz integracja lokalnego środowiska przedsiębiorców i pracodawców .W spotkaniu brali udział jastrzębscy przedsiębiorcy oraz przedstawicieli instytucji.

Tematem przewodnim były „ Korzyści płynące ze współpracy z Urzędem Pracy” .

Podczas spotkania odbyła się również dyskusja dotycząca wymiany doświadczeń oraz możliwych do podjęcia form współpracy.

Miasteczko zawodów

7.jpg

27 października 2022 roku odbyło się Jastrzębskie Miasteczko Zawodów. Głównym założeniem przedsięwzięcia było przedstawienie kierunków kształcenia zawodowego w jastrzębskich szkołach ponadpodstawowych.

Miasteczko zorganizowane zostało przez Jastrzębskie Doradztwo Kariery, zaś koordynowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Jastrzębiu – Zdroju oraz Zespół Szkół Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju.

Celem przedsięwzięcia była praktyczna prezentacja zawodów, w których dana szkoła kształci uczniów. Adresatami przedsięwzięcia byli ósmoklasiści.

Również „Korfanty” przedstawił swoją ofertę edukacyjną na przyszły rok szkolny. Nasi uczniowie przygotowali praktyczne prezentację zawodów, w których się kształcą oraz udzielali informacji związanych z danym kierunkiem kształcenia i odpowiadali na nurtujące ósmoklasistów pytania.

II Dni Otwarte Doradztwa Zawodowego

W dniach 18 i 20 października 2022 roku w Szkolny Ośrodku Kariery przy Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego odbyła się druga edycja Dni Otwartych Doradztwa Zawodowego.

Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Jastrzębiu – Zdroju.

Celem proponowanej inicjatywy było szerzenie idei XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem „ Złap za stery do swojej kariery” oraz umożliwienie indywidualnych konsultacji z profesjonalnymi doradcami zawodowymi. Dni Otwarte Doradztwa Zawodowego adresowane były przede wszystkim do rodziców i uczniów klas ósmych szkół podstawowych.

Bezpośredni kontakt z doradcami zawodowymi ma ogromne znaczenie u progu podjęcia istotnych decyzji edukacyjno- zawodowych oraz planowanie działań w tym zakresie.

Wielu ósmoklasistów skorzystało z proponowanej oferty.

Zapraszamy w przyszłym roku.

Gra uliczna „ Kierunek- Kariera!”

17 października 2022 roku odbyła się w naszym mieście gra uliczna, która zainaugurowała XIV Ogólnopolski Tydzień Kariery pod hasłem „Złap za stery do swojej kariery.” Do gry przystąpiło sześć drużyn reprezentujących jastrzębskie szkoły ponadpodstawowe. W rywalizacji wzięli również udział uczniowie „ Korfantego”.

Kinga Kasińska, Michał Pachla oraz Dorian Marchewka z klasy 4 A TP zajęli III miejsce.

Zwycięzcą gratulujemy!

Podziękowania dla Pani B. Omylakowskiej oraz uczennic klasy 4 C TP Natalii Bachul oraz Kamili Czajka za przygotowanie i prowadzenie punktu kontrolnego.

Barometr zawodów

26 września 2022r w Powiatowym Urzędzie Pracy odbyła się VIII edycja ogólnopolskiego badania pn.„ Barometr zawodów” realizowanego w województwie śląskim na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Barometr zawodów to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Celem badania jest oszacowanie perspektywy zapotrzebowania na zawody w 2023 roku w kategorii:

 • DEFICYT -Zawody deficytowe to takie, w których liczba wolnych miejsc pracy jest większa niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców
 • RÓWNOWAGA - Zawody zrównoważone to te, w których liczba wolnych miejsc pracy jest zbliżona do liczby osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców
 • NADWYŻKA –Zawody nadwyżkowe, w których liczba wolnych miejsc jest mniejsza niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców

Barometr pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce oraz na poziomie województw i kraju.

Wyniki badania wykorzystywane są m.in.

 • przy planowaniu kariery zawodowej (wskazują w jakich zawodach warto się dokształcać, gdyż są najlepsze perspektywy na pracę),
 • przy poszukiwaniu pracy w zawodzie (wskazują jak wygląda sytuacja w poszczególnych powiatach - gdzie może być łatwiej o pracę),
 • do analiz rynku pracy (wskazują trendy w zakresie popytu i podaży pracy).

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY został zaproszony do udziału w panelu eksperckim, w którym brali również udział przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, Rady Biznesu oraz OHP w Jastrzębiu – Zdroju.