Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

„Każde marzenie jest nam dane wraz z siłą do jego spełnienia”

Kinga Choszcz

Image1.jpg
Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Technik organizacji turystyki to zawód dla ludzi kochających podróże, piękno świata i przyrody, którzy pragną połączyć pracę z pasją i spełniać swoje i innych marzenia.

Rosnące zainteresowanie turystów zagranicznych Polską jako miejscem ciekawym i różnorodnym kulturowo, a zarazem krajem świadczącym coraz wyższy standard usług turystycznych wpływa na wzrost zatrudnienia w sektorze turystycznym w naszym kraju. Dynamiczny rozwój branży turystycznej na świecie powoduje wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu wolnego, eventów, konferencji i kongresów.

Czego uczy się technik organizacji turystyki?

W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

 • sporządzania programów, organizacji i obsługi imprez turystycznych, konferencji, kongresów, targów,
 • planowania i kalkulacji kosztów imprez i usług turystycznych,
 • korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego,
 • planowania tras podróży i dokonywania rezerwacji w hotelach oraz dodatkowych usług dla klientów,
 • prowadzenia informacji turystycznej,
 • opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych,
 • prowadzenia sprzedaży i rozliczania usług i imprez turystycznych,
 • języka obcego zawodowego,
 • prowadzenia własnej firmy.

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik organizacji turystyki?

 • HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
 • HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Uczeń odbywa również 8 tygodniową praktykę zawodową w renomowanych biurach podróży


Zaplecze dydaktyczne szkoły:

 • nowoczesne, świetnie wyposażone pracownie,
 • pracownie komputerowe,
 • kształcenie praktyczne w renomowanych biurach podróży, jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są priorytetem w wyborze obiektów do odbywania praktyk zawodowych.


Technik organizacji turystyki może pracować jako:

 • specjalista do spraw turystyki,
 • specjalista do spraw sprzedaży i obsługi branży turystycznej,
 • organizator imprez, kongresów i konferencji,
 • rezydent biura podróży,
 • animator czasu wolnego,
 • pracownik informacji turystycznej (w biurach podróży i agencjach turystycznych),
 • pracownik branży hotelarskiej,
 • pracownik branży transportowej związanej z obsługą podróżnych,
 • pracownik wydawnictw opracowujących i publikujących przewodniki i albumy turystyczne,
 • pracownik w organach administracji rządowej zajmujących się organizacją i promocją turystyki regionalnej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej,
 • pracownik fundacji i stowarzyszeń pozarządowych związanych z branżą turystyczną,
 • pilot wycieczek,
 • przewodnik turystyczny,
 • tester destynacji,
 • może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych.