Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Dokumenty

Dokumenty w okresie pandemii COVID - 19

Dokumentami regulujące pracę szkoły:

Wycieczki szkolne:

Praktyczna nauka zawodu:

Wolontariat:

Nauczanie indywidualne:

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna dla uczniów:

Dokumenty regulujące działalność Rady Rodziców w Zespole Szkół Nr 2

Pozostałe:

Wnioski:

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI ŚWIĄTECZNEJ (należy złożyć w terminie od 2 do 30 listopada 2022 roku)

Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku letniego (należy złożyć w terminie od 1 maja do 31 maja)

Nowe wnioski do Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Miejskim Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli

WNIOSEK O SKREŚLENIE Z LISTY CZŁONKÓW I PRZEKAZANIE LUB ZWROT WKŁADÓW (nowy)

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI ZDROWOTNEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI LOSOWEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW ZFŚS PRZEZNACZONYCH NA CELE MIESZKANIOWE

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KASY POŚMIERTNEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU PIENIĘŻNEGO NA POMOC ZDROWOTNĄ

STATUT PKZP


WNIOSEK O DUPLIKAT ŚWIADECTWA

Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy: 76 8470 0001 2001 0069 9855 0022 Bank Spółdzielczy

WNIOSEK O DUPLIKAT LEGITYMACJI

Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 9 zł. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy: 76 8470 0001 2001 0069 9855 0022 Bank Spółdzielczy

1) WNIOSEK O WYDANIE „mLegitymacji”

2) Regulamin usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel

3) Instrukcja obsługi mLegitymacji dla uczniów i studentów