Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Aktualne projekty realizowane w szkole

 

Krok w przyszłość z doświadczeniem!

Miasto Jastrzębie-Zdrój wraz z Zespołem Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego uzyskało dotację z Unii Europejskiej na projekt „Krok w przyszłość z doświadczeniem! Staże dla uczniów ZS nr 2”.
 

Projekty w ramach Programu Erasmus+

Zapraszamy na stroną internetową "Korfantego" poświęconą realizacji projektów w ramach Programu Erasmus+
 

Projekty eTwinning

W Zespole Szkół Nr 2 z sukcesem realizowane są projekty w ramach Programu eTwinning. Przy wykorzystaniu bezpłatnych narzędzi internetowych i technologii komunikacyjno-informacyjnych, tworzymy interesujące inicjatywy z udziałem naszych uczniów i zagranicznych partnerów.
 

Projekt Aktywna Tablica

Technikum Nr 1 bierze udział w projekcie „Aktywna Tablica”. Jednym z zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.
 

Kursy i praktyki zawodowe dla uczniów

W Zespole Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego prowadzona jest rekrutacja do projektu pt. „Wsparcie dla szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem i do pobrania Formularza zgłoszeniowego. Wypełnione dokumenty można składać w Sekretariacie Szkoły.
 

ZDALNA SZKOŁA W JASTRZĘBIU-ZDROJU oraz ZDALNA SZKOŁA+

Miasto Jastrzębie-Zdrój realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich ZDALNA SZKOŁA W JASTRZĘBIU-ZDROJU oraz ZDALNA SZKOŁA+.
 

„Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”

Rozpoczęła się realizacja projektu „Kunszt nowoczesnego nauczyciela gwarancją sukcesu uczniów.”, dzięki któremu 16 nauczycieli ZS Nr 2 wyjedzie na szkolenia zagraniczne.
 

Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju

Miasto Jastrzębie-Zdrój otrzymało dofinansowanie do projektu pn. „Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego.
 

Szkoła Odkrywców Talentów

Miło nam poinformować, że Zespól Szkół nr 2 uzyskał w roku szkolnym 2018/2019 tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów". Przyznał go Ośrodek Rozwoju Edukacji z Warszawy doceniając pracę nauczycieli i uczniów w zakresie identyfikowania, promowania oraz rozwijania uzdolnień uczniów.
 

Program promujący zdrowie

W roku szkolnym 2013/14 przystąpiliśmy do realizacji Programu promującego zdrowie, jednocześnie ubiegając się o uzyskanie certyfikatu przynależności do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
 

Projekt ,,Patrzymy w przyszłość"

Projektu ,,Patrzymy w przyszłość" w ramach akcji A1 Erasmus + skierowany jest do nauczycieli ZS Nr 2 oraz uczniów LO. Cele projektu: – Integracja i likwidowanie barier w społeczeństwie wielokulturowym. – Kształtowanie postaw prospołecznych i proekologicznych. – Pobudzanie zainteresowania kulturami europejskimi. – Podniesienie kompetencji językowych. – Podwyższenie umiejętności kadry w zakresie zaspokajania potrzeb Generacji Z oraz posługiwania się narzędziami ICT.