Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Szkoła otrzymała tytuł dzięki zaangażowaniu: Szkolnego Koła Wolontariatu prowadzonego przez Pana Roberta Stolińskiego, koła teatralnego prowadzonego przez Panie Elżbietę Kanaki Krystynę Szczęsny oraz kółka muzycznego prowadzonego przez Pana Dariusza Gruszczyka. Umieszczono naszą placówkę na mapie "Szkół Odkrywców Talentów", znajdującej się na stronie internetowej www.ore.edu.pl włączając nas tym samym do elitarnego grona szkół cechujących się wysoką jakością pracy w środowisku lokalnym.

Koło teatralne

Elżbieta Kanak, Krystyna Szczęsny

Prowadzenie koła teatralnego, rozwijającego zdolności artystyczne młodzieży, stwarzanie możliwości bycia współtwórcą procesu tworzenia działań artystycznych, udział w życiu kulturalnym szkoły, reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym: spektakle, montaże słowno-muzyczne, inscenizacje, konkursy recytatorskie.

W latach 2010-2015 udział w Miejskich Przeglądach Spektakli Profilaktycznych: I miejsce w kategorii "Najlepsza kreacja aktorska", I i II miejsce w kategorii "Najciekawszy spektakl", nagroda publiczności, "Bajka matematyczna" na finał konkursu matematycznego, spektakl "Z Mickiewiczem za pan brat", przedstawienie na jubileusz szkoły 2016/2017, inscenizacje bajek adresowanych dla przedszkolaków "Pchła Szachrajka", "Brzechwa dzieciom".

Szkolne Koło Wolontariatu

Robert Stoliński

Zaangażowanie uczniów w działania na rzecz osób dotkniętych ubóstwem, niepełnosprawnością, chorobą, dzieci z rodzin rozbitych. Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami charytatywnymi itp.

1. Akcja krwiodawstwa. 2. Współpraca z Polską Akcją Humanitarną. 3. Zbiórka na rzecz Hospicjum im. Dutkiewicza. 4. Świąteczna akcja na rzecz Ochronki im. D. Savio. 5. Maraton Pisania Listów w obronie więźniów sumienia. 6. Wigilia dla seniora. 7. WOŚP 8. Dzień Dawcy Szpiku DKMS 9. Pomoc dla schroniska dla zwierząt. 10. Akcja pomocy UNICEF 11. Wolontariat w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym Betlejem (dzieci niepełnosprawne) 12. Święta dla wszystkich (pomoc dla rodzin ubogich).

Kółko muzyczne-zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne uczniów

Dariusz Gruszczyk

Przygotowanie uczniów do występów na: akademiach szkolnych, imprezach miejskich, konkursach piosenki, przeglądach, festiwalach, WOŚ-pie, jasełkach i innych imprezach.

W roku szkolnym 2017/2018: organizacja szkolnego śpiewania kolęd, kolędowanie w ochronce dla dzieci, udział w Miejskim Przeglądzie Kolęd i Piosenek Świątecznych w Językach Obcych, występy na WOŚ-pie; organizacja Gali Talentów Korfantego, I miejsce w Miejskim Konkursie "Talent Mam" w kategorii gra na instrumencie oraz wyróżnienie w kategorii taniec, wyróżnienie na Festiwalu Piosenki Niezaangażowanej w ZS nr 1, II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Francusko-Angielskiej, występy dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, oprawa muzyczna Festiwalu Kulinarnego ZS nr 2, organizacja zakończenie roku szkolnego.

W roku szkolnym 2018/2019: oprawa artystyczna akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej, występy dla Gruzinów odwiedzających naszą szkołę w ramach Programu "Erasmus+" i dla seniorów w ramach Wieczoru Cygańskiego, I miejsce w Miejskim Konkursie Piosenki Angielskiej, przygotowanie do śpiewania pieśni patriotycznych.