Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1_1_2.jpg

Informacje o projekcie

Projekt „Kunszt nowoczesnego nauczyciela gwarancją sukcesu uczniów.” został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Głównym celem projektów realizowanych ze środków PO WER w obszarze edukacji szkolnej jest rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności.

W ramach projektu 16 nauczycieli z zrealizowało następujące szkolenia:

  • “The 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools” (Irlandia)
  • "Creative use of Technology in the classroom 5 day" (Malta)
  • “Life Coaching for Teachers: Happy Teachers for Better Students” (Włochy)
  • “Web Solutions for the Classroom” (Włochy)
  • “Yoga and Meditation for Educators: be a Great Teacher, be your Best Self” (Hiszpania)
  • “General English” (Irlandia)

Realizację działań projektowych koordynują p. Emilia Antończyk i p. Żaneta Ciuksa-Macoń.

Irlandia - “The 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools”.

W lutym 2020r. pani Anna Wodecka, nauczycielka języka angielskiego i rosyjskiego, odbyła zagraniczne szkolenie w Dublinie pt.:“The 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools”.

To pierwsza mobilność w ramach projektu „Kunszt nowoczesnego nauczyciela gwarancją sukcesu uczniów”, który został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Uczestnicy kursu przyswajali teoretyczną i praktyczną wiedzę jak wzmacniać w uczniach takie kluczowe kompetencje, jak kreatywność, krytyczne myślenie, komunikację i współpracę ze sobą we wspólnych działaniach. Wspomniane kompetencje kluczowe bezpośrednio prowadzą do postawy innowacyjności, ciekawości świata i pewności siebie, które są nieodzowne w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie.

Kurs miał na celu przekazanie nauczycielom wiedzy jak włączyć te stymulujące umiejętności do programów nauczania i środowiska lokalnego.

Organizator zapewniał również program kulturowy, w ramach którego w pierwszy dzień szkolenia odbyła się piesza wycieczka z przewodnikiem po Dublinie, a ostatniego-całodzienny wyjazd na południe Irlandii.

Najważniejszą atrakcją programu było Glendalough, miasteczko monastyczne, założone w VI w. przez św. Kewina, pustelnika i opata tutejszego klasztoru. Miasteczko leży w centrum Parku Narodowego Wicklow Mountains z licznymi rzekami i jeziorami.

Na trasie wycieczki nie mogło zabraknąć jeziora Lough Tay, powszechnie zwanym Guinnessa. Jezioro to ze względu na kształt i kolor wody przypomina szklankępiwa zwieńczoną białą pianą.

Przysłowiową wisienką na torcie była wizyta w Kilkenny, średniowiecznej stolicy Irlandii z jej zamkiem i katedrą św. Kanizjusza.

Malta - "Creative use of Technology in the classroom 5-day".

W czasie wakacyjnej przerwy od zajęć lekcyjnych, troje nauczycieli ZS Nr 2 im. W. Korfantego odbyło szkolenie zagraniczne w maltańskiej Alpha School of English z zakresu wykorzystania technologii cyfrowej pt.: "Creative use of Technology in the classroom 5-day".

W kursie na Malcie, w ramach realizowanego w szkole projektu „Kunszt nowoczesnego nauczyciela gwarancją sukcesu uczniów”, wzięły udział:

  • Ewa Mentel - Dyrektor Szkoły, nauczyciel fizyki,
  • Beata Kabut - Zastępca Dyrektora Szkoły, nauczyciel chemii,
  • Anna Kłosowska - nauczyciel matematyki.

Uczestniczki szkolenia dowiedziały się, jak w praktyczny sposób wykorzystać nowoczesne technologie w nauczaniu. Zostały zapoznane z szeregiem aplikacji i narzędzi, które w skuteczny sposób mogą być używane podczas lekcji. Ponadto nauczyły się, jak można wykorzystać zasoby audio & wideo, blogi, podcasty i media społecznościowe w innowacyjnej edukacji.

Oprócz rozwijania umiejętności wykorzystania ICT w nauczaniu, uczestniczki kursu poszerzyły kompetencje językowe. Kurs w całości odbywał się w języku angielskim i obejmował 30 lekcji, zarówno teoretycznych jak i praktycznych. Praca w zespole międzynarodowym wpłynęła na rozwinięcie kompetencji społecznych, zwiększenie tolerancji, a także przełamywanie stereotypów i barier.

Udział w projekcie to dla uczestników również doskonała okazja do poznania nowych miejsc, kultur, zwyczajów panujących w danym regionie, poszerzenia wiedzy o państwach europejskich. Uczestniczki szkolenia na Malcie miały okazję zobaczyć takie miejsca, jak: malowniczą Zatokę Św. Pawła (St. Paul’s Bay), znajdującą się na liście światowego dziedzictwa UNESCO stolicę Malty - Valettę, a także sąsiadującą z Maltą mniejszą, ale pełną uroku wyspę Gozo.

Realizując szkolenia w ramach projektu „Kunszt nowoczesnego nauczyciela gwarancją sukcesu uczniów” nauczyciele będą mogli wprowadzić nowe metody nauczania, zwiększą wykorzystanie technologii cyfrowych, a także przyczynią się do wzmocnienia europejskiego wymiaru szkoły.

Warto wspomnieć, że kolejnych 12 nauczycieli weźmie udział w szkoleniach zagranicznych już we wrześniu i październiku 2021r. Nauczyciele w środowisku międzynarodowym będą podnosić swoje kompetencje ICT, językowe, a także psychologiczno-pedagogiczne, w takich krajach, jak: Włochy, Hiszpania i Irlandia.

Wszystkie planowane szkolenia projektu „Kunszt nowoczesnego nauczyciela gwarancją sukcesu uczniów” zostały zatwierdzone do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Międzynarodowej mobilności kadry edukacji szkolnej.

Włochy - „Life Coaching for Teachers: Happy Teachers for Better Students”

Kolejna grupa nauczycieli wzięła udział w szkoleniu zagranicznym w ramach projektu „Kunszt nowoczesnego nauczyciela gwarancją sukcesu uczniów”. Uczestnicy zrealizowali tygodniowy kurs psychologiczno-pedagogiczny we Florencji.

W dniach 06.09-11.09.2021 kolejne uczestniczki projektu „Kunszt nowoczesnego nauczyciela gwarancją sukcesu uczniów” odbyły kurs w jednym z włoskich miast: Florencji. Do Toskanii udały się następujące osoby: Emilia Antończyk (nauczyciel przedmiotów gastronomicznych), Aneta Cholewa (nauczycielka języka angielskiego i informatyki) oraz Jadwiga Kulas (pedagog szkolny). 30 godzinny kurs „Life Coaching for Teachers: Happy Teachers for Better Students” obejmował zagadnienia z obszaru psychologii pozytywnej pozwalając na pogłębianie wiedzy dotyczącej radzenia sobie ze stresem oraz redukowania napięć i stresu u uczniów. Podczas zajęć część warsztatowa pozwoliła na zdiagnozowanie swoich mocnych i słabych stron oraz tego jak budować skutecznie pracę zespołową, a wreszcie jak zadbać i promować zdrowy balans pomiędzy pracą i życiem prywatnym, by czerpać z niej jak najwięcej satysfakcji i móc pomagać uczniom w radzeniu sobie zarówno z opanowaniem materiału, jak i rozładowaniu trudnych emocji, które są nieodzownym elementem procesu uczenia się. Kwestia budowania zdrowych relacji nauczyciel-nauczyciel, nauczyciel-uczeń, a także nauczyciel-rodzic stanowi podstawę dobrze funkcjonującej szkoły zatem szkolenie poszerzające samoświadomość i pozwalające na zdobycie cennych wskazówek, jak te relacje budować, okazało się niezwykle wzbogacające i cenne.

Oprócz rozwijania w/w umiejętności uczestniczki poszerzyły kompetencje językowe, bowiem kurs w całości odbywał się w języku angielskim prowadzony przez Susan Gagliano: amerykankę, która jest nie tylko psychologiem i coachem, ale również praktykiem w zakresie nauki języków obcych posiadającym wieloletnie doświadczenie jako lektor języka angielskiego. Poza tym grupa odbywająca szkolenie składała się z nauczycieli pochodzących z wielu krajów europejskich dając możliwość wymiany doświadczeń, poznania innej kultury, rozwoju kompetencji społecznych oraz budowania mostów tolerancji i przełamywania stereotypów.

Toskania - jeden z najpiękniejszych regionów Europy,dała uczestniczkom wgląd w kulturę Włoch. Florencja, Siena, Piza, Bolonia i San Gimignano (znajdujące się na liście światowego dziedzictwa UNESCO) to miejsca, gdzie uczestniczki miały okazję obcować z architekturą i sztuką najwybitniejszych twórców w historii ludzkości czerpiąc przy tym przyjemność z delektowania się specjalnościami kuchni włoskiej.

Realizacja szkolenia w ramach projektu „Kunszt nowoczesnego nauczyciela gwarancją sukcesu uczniów” zdecydowanie przyczyni się do wzmocnienia europejskiego wymiaru kształcenia w naszej szkole, ale przede wszystkim poszerzy wiedzę nauczycieli z zakresu psychologii, tak nieodzowną w pracy z uczniami. Warsztaty dla całego grona pedagogicznego przeprowadzone przez uczestniczki kursu z całą pewnością przyczynią się do budowania pozytywnych relacji w szkole, bo przecież RELACJE to podstawa skutecznej edukacji!

Wszystkie planowane szkolenia projektu „Kunszt nowoczesnego nauczyciela gwarancją sukcesu uczniów” zostały zatwierdzone do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Międzynarodowej mobilności kadry edukacji szkolnej.

Włochy - "Web solutions for the classroom"

Florencja to piękne miasto do zwiedzania i podziwiania, ale jeszcze piękniejsze do uczenia się, poznawania i dzielenia doświadczeniami z nauczycielami z różnych krajów. Od 26 września do 3 października nauczyciele Korfantego: Żaneta Ciuksa- Macoń, Monika Goik, Izabela Okręglicka-Pietranik, Danuta Rosińska uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez Europass Teacher Academy: "Web solutions for the classroom".

Podczas tygodnia zajęć udało nam się poznać nowe sposoby pracy z uczniami, podzielić naszą wiedzą i doświadczeniem, poćwiczyć konwersację w języku angielskim, ale przede wszystkim nawiązałyśmy kontakty z nauczycielami pracującymi w innym kraju.To poruszające i ciekawe doświadczenie, gdy dzieli nas język i kultura, a łączy zaangażowanie i troska o naszych uczniów oraz ich rozwój.

Dzięki życzliwości i zaangażowaniu naszej prowadzącej Teacher Trainer – dr Tatianie Speriz Włoch udało nam się poszerzyć wiedzę i umiejętności o nowe narzędzia i aplikacje edukacyjne (np. EdPuzzle, Ed Ted, Pinterest, Youtube). Wspólnie ćwiczyliśmy korzystanie z nowych technologii – zakładaliśmy grupy, wirtualne klasy, przygotowywaliśmy przykładowe lekcje, quizy, zadania i ćwiczenia. Nasze zajęcia odbywały się w międzynarodowej grupie, co pozwoliło nam poznać systemy edukacyjne w różnych krajach europejskich, np.Portugalii oraz wymienić opinie dotyczące pracy w szkole.

Istotny był aspekt kulturowy szkolenia – mieszkaliśmy w mieście, które jest uznawane za kolebkę renesansu. Dzięki wycieczkom mieliśmy okazję poznać architekturę, sztukę i historię nie tylko Florencji, ale też Toskanii – zwiedziliśmy Pizę, San Gimignano, Sienę. Udało nam się także spędzić razem czas na podziwianiu miasta Michała Anioła, Dantego, Leonarda da Vinci. Naszymi przeżyciami będziemy dzielić się z kolegami i na pewno wykorzystamy je w pracy z młodzieżą.

Hiszpania - "Yoga and Meditation for Educators: Be a Great Teacher, Be Your Best Self"

Kurs dla nauczycieli wychowania fizycznego w Barcelonie w ramach projektu "Kunszt nowoczesnego nauczyciela gwarancją sukcesu uczniów: "Yoga and Meditation for Educators: Be a Great Teacher, Be Your Best Self", obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu metodyki ćwiczeń , psychologii aktywności fizycznej oraz fizjologii, anatomii i biomechaniki człowieka.

Wymiana doświadczeń oraz dawka aktualnych informacji z kierunków kształcenia oraz metod rozwijania aktywności fizycznej na międzynarodowym poziomie, zawsze wzbogaca warsztat pracy z korzyścią dla wszystkich uczestników procesu rozwoju edukacyjnego, zwłaszcza naszych uczniów. Duża różnorodność warsztatów, wzbogaciła warsztat pracy nauczycieli oraz dała możliwość dokładniejszego poznania nowoczesnego modelu ustawicznego działania na nasze zdrowie, którego kluczowym elementem jest zdrowie psychiczne utrzymywane poprzez aktywność fizyczną oraz umiejętność stosowania metod radzenia sobie ze stresem, do których między innymi zaliczana jest joga.

Lekcje wychowania fizycznego z pewnością zyskają na atrakcyjności i przełożą się jeszcze bardziej na dążenie do dbałości o zdrowie, którego utrzymanie jest naszym wspólnym nadrzędnym celem!

W szkoleniu wzięły udział: Agata Tucka-Marek, Iwona Cieśla i Anna Pancherz.

Irlandia - General English

W dniach 02-15.10.2021 r. Danuta Łozińska (nauczycielka języka polskiego) i Joanna Zdziebło (nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie) odbyły w stolicy Irlandii – Dublinie ostatni już kurs przewidziany w ramach programu Międzynarodowa Mobilność Kadry dla nauczycieli Zespołu Szkół nr 2.

W trakcie trwającego 40 godzin lekcyjnych szkolenia, realizowany był cel główny: podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego i sprawności w posługiwaniu się nim. Bardzo ważną wartością dodaną okazały się kontakty nawiązane w ramach zajęć w międzynarodowej grupie oraz możliwość zapoznania się z kulturą i historią innych narodów. Z naszej części Europy w kursie brała udział czwórka młodych Czechów o romskich korzeniach z Brna. Pozostali uczestnicy pochodzili z: Hiszpanii, Włoch, Francji i Argentyny. Języka angielskiego uczyła zaś Chinka. Wymiana informacji o sobie, swoich krajach, pracy i szkole oraz mieszanka języków i ras, w ramach naszej niewielkiej grupy, pozostawią po sobie niezatarte wrażenia.

Czas wolny po zajęciach w Delfin English School Dublin był poświęcony na ćwiczenia językowe połączone ze zwiedzaniem pięknego Dublina.

Najszersza ulica Europy O’Connell Street z licznymi pomnikami, słynną 120-metrową Iglicą Dublina (Spire of Dublin), zabytkowymi gmachami, Kolegium Świętej Trójcy (Trinity College) i jego biblioteka z siedmioma milionami druków i rękopisów, w tym słynną Księgą z Kells (Book of Kells), Katedra Św. Patryka, Dubliński Zamek, Ogród Botaniczny, to tylko niektóre z atrakcyjnych miejsc, które udało się nam zwiedzić i poznać ich historię.

W Dublinie prawie na każdym kroku można spotkać się z Polską i Polakami. Wystarczy wspomnieć polską parafię przy kościele Św. Odeona, szkoły polonijne, pomnik hrabiny Markiewicz – bojowniczki o niepodległość Irlandii, polskie gazety, Polskie Radio Irlandia, sklepy Polonez, czy półki z polskimi towarami w sklepach międzynarodowych sieci. Polacy, którzy w Irlandii oceniani są bardzo wysoko, pracują na różnych stanowiskach:
w hotelach, restauracjach, sklepach, firmach budowlanych, w urzędach, na lotnisku itp. Największym zaskoczeniem był czarnoskóry taksówkarz mówiący biegle po polsku, absolwent studiów menedżerskich w Warszawie.

Wszystkie umiejętności i nowa wiedza, pozyskana dzięki udziałowi w projekcie zostaną w pełni wykorzystane dla dobra naszych uczniów i szkoły. Kształcenie, propagowanie wspólnych wartości, wspieranie integracji społecznej, zwiększanie zrozumienia międzykulturowego, poszerzenie horyzontów osób młodych to najważniejsze atuty nowoczesnej edukacji oraz niepowtarzalna szansa na rozwijanie profesjonalizmu i osiąganie wyższej jakości kształcenia w pracy z młodzieżą.

Padlet - aplikacja zawierająca informacje o realizowanych szkoleniach, prezentacje w ramach przygotowania kulturowego i językowego

Utworzony za pomocą aplikacji Padlet

Przygotowanie kulturowe

Zobacz prezentację wykonaną w programie Book Creator przez nauczycieli wyjeżdżających do Włoch

Projekt POWER - Italia

Projekt POWER - Italia

Click to read this book, made with Book Creator

https://read.bookcreator.com

Zobacz prezentację wykonaną w programie Book Creator przez nauczycieli wyjeżdżających do Irlandii

Zobacz prezentację wykonaną przez nauczycieli wyjeżdżających na Maltę

Malta_-_okladka_prezentacji.jpg

Malta - prezentacja (link)

Zobacz prezentację przez nauczycieli wyjeżdżających do Hiszpanii

Hiszpania.jpg

Hiszpania - prezentacja (link)

Joga - warsztaty dla nauczycieli

joga_projekt_3.jpg

joga_projekt_1.jpg

joga_projekt_2.jpg

Plakat projektu

plakat.jpg

Rekrutacja do projektu

Kunszt_nowoczesnego_nauczyciela_gwarancja_sukcesu_uczniow.jpg

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1.jpg