Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

FE_SL_kolor_poziom_br.png

Cel Projektu:

Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju poprzez organizację zawodowych staży uczniowskich w lokalnych przedsiębiorstwach.

Staże uczniowskie będą realizowane w rzeczywistym środowisku pracy, tj. w podmiotach (u os. fizycznych, os. prawnych albo w jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie z naszych kierunków:

 • technik ekonomista
 • technik eksploatacji portów i terminali
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • technik fotografii i multimediów
 • technik organizacji turystyki
 • technik architektury krajobrazu
 • technik hotelarstwa
 • technik logistyk.

Planowane efekty:

W projekcie staże odbędzie 220 uczniów i uczennic w okresie od 1.01.2024 r. do 30.06.2025 r. 220 uczniów i uczennic podniesie umiejętności praktyczne, doświadczenie zawodowe, kompetencje społeczne i umiejętności zawodowe.

Wartość projektu: 985.985,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 838.087,25 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

#Staż #Internship #zawód #job #rozwój #kwalifikacje #uczeń #technikum

Uwaga! Zaczynamy rekrutację na staże dla kolejnych klas

 • Klasa 3 Technik fotografii i multimediów
 • Klasa 3 Technik organizacji turystyki
 • Klasa 4 Technik ekonomista
 • Klasa 4 Technik architektury krajobrazu

Nabór na płatne staże trwa od 8 kwietnia 2024 do 22 kwietnia 2024. W ramach naboru musisz przeczytać regulamin dostępny na stronie szkoły oraz zarejestrować swoje zgłoszenie na staż w systemie (link uczniowie i rodzice otrzymają dziś poprzez system Vulcan).

@Jastrzębie-Zdrój z energią projektów unijnych

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Pamiętajcie!

1. Staże trwają maksymalnie 140h.

2. Możliwa jest nieobecność tylko usprawiedliwiona poprzez zaświadczenie lekarskie o chorobie, wezwanie z WKU, usprawiedliwienie ze szkoły na czas udziału w konkursie/olimpiadzie.

3. Płatność za staż jest dokonywana w rozliczeniu godzinowym. Za czas nieobecności usprawiedliwionej nie nalicza się stypendium

Uwaga pierwszy nabór w projekcie

Od 22.01.2024 r. do 6 lutego 2024 trwa nabór do projektu stażowego dla uczniów klasy:

 • 4DT Technik grafiki i poligrafii cyfrowej (nabory od 23.01.2024 do 6.02.2024)
 • 4BT Technik logistyk (nabory od 23.01.2024 do 6.02.2024)
 • 4CT Technik hotelarstwa i Technik żywienia i usług gastronomicznych (nabory od 12.02.2024 do 26.02.2024)

By zgłosić się do projektu należy w podanym terminie:

Przeczytać uważnie:

 • Regulamin staży uczniowskich, 
 • Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Wnioskodawcę w projekcie
 • Księgę standardów.

Wypełnić:

 • Formularz zgłoszeniowy na staż dla ucznia (UWAGA! W przypadku uczniów niepełnoletnich załączniki wypełnia rodzic/opiekun prawny)

Następnie można zwrócić się do pracodawców z prośbą o wypełnienie:

 • Formularz Pracodawcy u którego realizowany jest staż uczniowski w projekcie. Można pracodawcom przedstawić zapisy ważnych dla nich dokumentów (Wzór umowy stażowej wraz z załącznikami)
 • Księgę standardów dla pracodawcy i stażysty,
 • Regulamin projektu oraz pismo od szkoły ze skróconą informacją o projekcie).

Dokumenty do pobrania:

Link do formularza zgłoszeniowego uczestników:

https://tools.firmotron.pl/tools/api/form/public/995/1e307d40-28aa-459d-851f-fbfd84db67dd?cid=995

Link dla pracodawców:

https://tools.firmotron.pl/tools/api/form/public/995/98cd96ae-6e25-4043-a469-f1b345a29501?cid=995Nabór dodatkowy (wakacyjny)

Link dla ucznia:

https://tools.firmotron.pl/tools/api/form/public/995/d427364b-a480-4c4f-b3da-5228454705fc

Link dla pracodawcy:

https://tools.firmotron.pl/tools/api/form/public/995/0ebb3c44-70f4-4c29-8185-e8eeaa4f4077

Do pobrania

REGULAMIN STAŻY UCZNIOWSKICH - dodatkowy nabór

KSIĘGA STANDARDÓW PROJEKTU

4.jpg

1.JPG

1.JPG

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg