Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Projekty eTwinning

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom
i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już ponad 700 tysięcy nauczycieli ze 206 tysięcy szkół, którzy łącznie zrealizowali już 90 tysięcy różnorodnych projektów.

273853433_2531281480338434_2215612108853569974_n.jpg

Zespół Szkół Nr 2 otrzymał Odznakę Szkoły eTwinning.

Aby otrzymać taką możliwość szkoła musi spełniać 3 podstawowe warunki:

 • Szkoła jest zarejestrowana w programie eTwinning od ponad dwóch lat.
 • W szkole pracuje przynajmniej troje nauczycieli, którzy w czasie preselekcji realizują projekty, doskonalenie zawodowe lub inne działania w ramach programu eTwinning.
 • Szkoła jest/była zaangażowana w przynajmniej jeden europejski projekt eTwinning, który uzyskał Krajową Odznakę Jakości w okresie przynajmniej dwóch lat od daty złożenia wniosku.

W nowej procedurze zgłoszeniowej nacisk zostanie położony na zasady Misji Szkół eTwinning, a nauczyciele będą musieli wykazać, że szkoła wprowadziła lub planuje wprowadzić w praktyce podstawowe wartości Misji:

 • Szkoły eTwinning angażują się we wpółdzielone przywództwo,
 • Szkoły eTwinning są silnie zaangażowanie we współpracę, dzielenie się doświadczeniami i pracę zespołową,
 • Uczniowie Szkół eTwinning działają na rzecz zmian,
 • Szkoły eTwinning Schools są wzorem dla innych szkół,
 • Szkoły eTwinning są instytucjami edukacyjnymi sprzyjającymi włączaniu społecznemu i innowacjom.

Mission_eTwinnig.png

Misja Szkół eTwinning

Umiędzynarodowienie placówki to kolejny ważny rezultat odbytych szkoleń zagranicznych w ramach projektu "Kunszt nowoczesnego nauczyciela gwarancją sukcesu uczniów". Podjęta przez nauczycieli mobilność istotnie przyczyniła się do realizacji dalszych działań na rzecz umiędzynarodowienia szkoły. Po powrocie z wyjazdów podjęto liczne przedsięwzięcia o charakterze międzynarodowym. Nawiązane podczas szkoleń kontakty z nauczycielami z innych krajów zaowocowały rozpoczęciem kilku nowych projektów eTwinning. Podczas realizacji projektu istotnie zwiększyła się liczba aktywnych eTwinnerów, wszyscy uczestnicy projektu założyli konto na eTwinning, połowa z nich rozpoczęła współpracę
z zagranicznymi szkołami. W chwili obecnej uczestnicy projektu realizują 4 projekty: 

 • "Science in the kitchen" - "Nauki ścisłe w kuchni"
 • "Savvy consumer" - "Świadomy konsument"
 • "Street food" 
 • "Pi number as a key to joinMaths with me!" -  "Liczba Pi jako klucz by przybliżyć matematykę mi!

Emilia Antończyk

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1_1_2.jpg