Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO W JASTRZĘBIU - ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Wniosek o przyjęcie do Branżowej Szkoły II stopnia

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów rekrutujących do naszej szkołyOferowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2022/2023

II Liceum Ogólnokształcące

Oddziały Przedmioty rozszerzone Przedmioty
uzupełniające (obowiązkowe)
i dodatkowe (nieobowiązkowe)
Drugi język obcy Przedmioty punktowane
Klasa
1 A
język angielski 
język polski
Przedmioty uzupełniające
Przedmioty dodatkowe
język niemiecki
język francuski 
język rosyjski
język hiszpański
język polski
matematyka
język angielski

oraz 1 do wyboru spośród:

biologia, historia

Klasa
1 Bjęzyk angielski

geografia

Przedmioty uzupełniające

Przedmioty dodatkowe

język niemiecki
język francuski
język rosyjski
język hiszpański
język polski
matematyka
język angielski
geografia
Klasa
1 Cbiologia
chemia
Przedmioty uzupełniające

Przedmioty dodatkowe

język niemiecki
język francuski
język rosyjski
język hiszpański
język polski
matematyka
biologia
chemia
Klasa
1 D

matematyka
informatyka
Przedmioty uzupełniające
  • podstawy mechaniki na studia techniczne

Przedmioty dodatkowe

język niemiecki

język francuski

język rosyjski
język hiszpański

język polski
matematyka
język angielski
informatykaTechnikum Nr 1

odznaka.png


Oddziały
Przedmioty rozszerzone Przedmioty uzupełniające /dodatkowe
Drugi język obcy
Przedmioty punktowane
Technik ekonomista język angielski
do wyboru:
matematyka
lub geografia
strzelectwo sportowe język niemiecki język francuski język rosyjski język polski matematyka geografia

język obcy

Technik rachunkowości język angielski
do wyboru:
matematyka
lub geografia
strzelectwo sportowe język niemiecki język francuski język rosyjski język polski matematyka geografia

język obcy

Technik logistyk język angielski
do wyboru:
matematyka
lub geografia
strzelectwo sportowe język niemiecki język francuski język rosyjski język polski matematyka geografia

język obcy

Technik żywienia i usług gastronomicznych język angielski
do wyboru:
geografia
lub biologia
strzelectwo sportowe język niemiecki język francuski 

język hiszpański

język polski matematyka biologia

język obcy

Technik hotelarstwa język angielski
geografia
strzelectwo sportowe język niemiecki język francuski

język hiszpański

język polski matematyka geografia

język obcy

Technik architektury krajobrazu język angielski
do wyboru:
matematyka
lub biologia
strzelectwo sportowe język niemiecki język francuski

język hiszpański

język polski matematyka biologia

język obcy

Technik organizacji turystyki język angielski
do wyboru:
matematyka
lub geografia
strzelectwo sportowe język niemiecki język francuski

język hiszpański

język polski matematyka geografia

język obcy

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej język angielski
do wyboru:
matematyka
lub geografia
strzelectwo sportowe język niemiecki język francuski język rosyjski język polski matematyka informatyka

język obcy

Technik fotografii
i multimediów
język angielski
geografia
strzelectwo sportowe język niemiecki język francuski

język hiszpański

język polski matematyka informatyka

język obcy

Technik mechanik lotniczy język angielski,
matematyka
strzelectwo sportowe język niemiecki język francuski

język hiszpański

język polski matematyka geografia

język obcy

Technik eksploatacji portów i terminali język angielski
do wyboru:
matematyka lub geografia
strzelectwo sportowe język niemiecki język francuski

język hiszpański

język polski matematyka geografia

język obcyBranżowa Szkoła I Stopnia Nr 1

Oddział Przedmioty dodatkowe Język obcy Przedmioty punktowane
Kucharz Aktywny i zdrowy tryb życia,
Strzelectwo sportowe
Język angielski język polski, matematyka, język obcy,
do wyboru: biologia lub geografia
Magazynier-logistyk Aktywny i zdrowy tryb życia,
Strzelectwo sportowe
Język angielski język polski, matematyka, język obcy,
do wyboru: biologia lub geografia

Branżowa Szkoła II Stopnia Nr 2

Branżowa Szkoła II stopnia realizuje kształcenie w zawodzie 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

oraz

TECHNIK LOGISTYK


Ukończenie Branżowej Szkoły II stopnia umożliwia zdawanie egzaminu maturalnego.