Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO W JASTRZĘBIU - ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Wniosek o przyjęcie do Branżowej Szkoły II stopnia

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów rekrutujących do naszej szkoły

Oferowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2024/2025

II Liceum Ogólnokształcące

OddziałyPrzedmioty rozszerzonePrzedmioty uzupełniające (obowiązkowe) Przedmioty punktowane
Klasa 1 A
(europejska)
język angielski
geografia
język polski
matematyka
język angielski
geografia


Technikum Nr 1

Oddziały Przedmioty rozszerzone Przedmioty punktowane

Technik ekonomista
Do wyboru:
język angielski lub
matematyka lub geografia
język polski matematyka geografia

język obcy


Technik logistyk
Do wyboru:
język angielski lub
matematyka  lub geografia
język polski matematyka geografia

język obcy


Technik żywienia i usług gastronomicznych
Do wyboru:
język angielski lub
geografia  lub biologia
język polski matematyka biologia

język obcy

Technik hotelarstwa Do wyboru:
język angielski lub geografia
język polski matematyka geografia

język obcy


Technik architektury krajobrazu
Do wyboru:
język angielski lub
matematyka lub biologia
język polski matematyka biologia

język obcy


Technik organizacji turystyki
Do wyboru:
język angielski lub
matematyka  lub geografia
język polski matematyka geografia

język obcy

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej Do wyboru:
język angielski lub
matematyka  lub geografia
język polski matematyka informatyka

język obcy

Technik fotografii
i multimediów
Do wyboru:
język angielski lub geografia
język polski matematyka informatyka

język obcy


Technik eksploatacji portów i terminali
Do wyboru:
język angielski lub
matematyka lub geografia
język polski matematyka geografia

język obcy


Uczniowie Technikum realizują zajęcia z zakresu Strzelectwa sportowego


Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1

Oddział Przedmioty dodatkowe Język obcy Przedmioty punktowane
Kucharz Aktywny i zdrowy tryb życia,
Strzelectwo sportowe
Język angielski język polski, matematyka, język obcy,
do wyboru: biologia lub geografia
Magazynier-logistyk Aktywny i zdrowy tryb życia,
Strzelectwo sportowe
Język angielski język polski, matematyka, język obcy,
do wyboru: biologia lub geografia

Branżowa Szkoła II Stopnia Nr 2

Branżowa Szkoła II stopnia realizuje kształcenie w zawodzie 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

oraz

TECHNIK LOGISTYK


Ukończenie Branżowej Szkoły II stopnia umożliwia zdawanie egzaminu maturalnego.