Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Partnerzy szkoły

 

Umowa partnerska

Kolejne przedsiębiorstwo dołączyło do grona firm partnerskich Zespołu Szkół Nr 2. 09 lutego 2021 roku w siedzibie firmy Capek Sp. z o.o. w Skrzyszowie, wiodącego w regionie producenta drzwi, umowę partnerską podpisali przedstawiciele obu stron: dyrektor Ewa Mentel reprezentująca ZS Nr 2 oraz z ramienia fabryki Capek - wiceprezes Sławomir Kopiec.
 

Umowa partnerska

29 stycznia 2020r. w Korfantym miało miejsce spotkanie Dyrektor Szkoły mgr Ewy Mentel z Prezes Centrum Dystrybucji Błysk Sp. z o.o. - panią Teresą Jonas, zwieńczające podpisaną w listopadzie 2019 r. umowę partnerską pomiędzy naszymi instytucjami.
 

Umowa partnerska

W lutym 2019r. Zespół Szkół Nr 2 oraz przedstawiciele firmy SACHS TRANS INTERNATIONAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisali Umowę Partnerską regulującą zasady współpracy i dobrych praktyk między stronami. Firma SACHS TRANS objęła swoim patronatem uczniów Szkoły kształcących się w zawodzie technik logistyk oraz technik ekonomista.
 

Umowa partnerska

Firma Uzdrowisko Ustroń objęła patronatem uczniów klas gastronomicznych i hotelarskich kształcących się w Zespole Szkół Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Obie strony dostrzegły możliwość wzajemnej współpracy w zakresie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego.
 

Współpraca z UE w Katowicach

Zespół Szkół Nr 2 współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. W ramach współpracy uczniowie mają możliwość uczestnictwa miedzy innymi w wykładach rektorskich i wykładach otwartych, programach edukacji ekonomicznej ELiT, zajęciach (wykładach, warsztatach, spotkaniach itp.) prowadzonych przez pracowników Uczelni – w Uczelni lub w Szkole, pracach i badaniach kół naukowych, dniach otwartych Uczelni czy też wydarzeniach i imprezach organizowanych przez Uczelnię.
 

Współpraca z Akademią Górnośląską w Katowicach

Zespół Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju współpracuje z Akademią Górnośląską w Katowicach. W zakresie współpracy opartej o porozumienie uczniowie naszej Szkoły biorą udział w zajęciach warsztatowych oraz w organizowanych akcjach zwiedzania Uczelni. Z kolei nauczyciele Zespołu Szkół Nr 2 mają okazję uczestniczyć w konferencjach i seminariach organizowanych przez Uczelnię.
 

Współpraca z WSZOP w Katowicach

Zespół Szkół nr 2 oraz Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach współpracują w zakresie popularyzacji wiedzy i wspierania działań mających na celu upowszechnienie nauki, kultury i sportu.
 

Współpraca z firmą Sage Sp. z o.o.

Zespół Szkół Nr 2 współpracuje z firmą Sage Sp. z o.o., która jest liderem wśród dostawców oprogramowania wspomagającego zarządzanie, głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności pracując na aplikacjach: Symfonia Finanse i Księgowość, Symfonia Mała Księgowość, Symfonia Kadry i Płace oraz Symfonia Handel.