Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Zakres współpracy opartej o porozumienie:

Uczelnia, realizując współpracę ze Szkołą w zakresie promocji, zobowiązuje się do podjęcia następujących działań w zgodzie z obowiązującymi na Uczelni przepisami:

 1. Udostępnienie uczniom Szkoły zbiorów Biblioteki Uczelni poprzez możliwość korzystania z czytelni GWSH.
 2. Zapewnianie uczniom możliwości zwiedzania Uczelni oraz poznawania zasad jej funkcjonowania.
 3. Zapraszanie uczniów Szkoły do udziału w zajęciach warsztatowych (m.in.
  w ramach Akcji „Studiuj w GWSH” itp.) oraz w wykładach otwartych.
 4. Zapraszanie uczniów do uczestnictwa w niektórych imprezach, spotkaniach, konferencjach organizowanych przez Samorząd Studencki Uczelni.
 5. Zapraszanie nauczycieli oraz dyrekcji Szkoły na zajęcia, konferencje
  i seminaria organizowane przez Uczelnię.
 6. Poinformowanie o podjęciu współpracy ze Szkołą na stronie internetowej Uczelni.
 7. Przeprowadzenie, po wspólnym ustaleniu dogodnych terminów, wykładów na terenie Szkoły.