Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Umowa dotycząca podniesienia jakości praktycznego kształcenia zawodowego, nabycia umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowania absolwentów do podjęcia zatrudnienia, objęła uczniów kształcących się w Technikum logistycznym oraz Szkole Branżowej w zawodzie magazynier-logistyk.

Umowa w szczególności dotyczy współpracy w zakresie:

a) współorganizowania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zależności od potrzeb i możliwości Capek Sp. z o.o.,

b) współorganizowania wycieczek zawodowych,

c) możliwości zatrudnienia przez Capek Sp. z o.o., najlepszych absolwentów,

d) wzajemnym promowaniu kształcenia w zawodzie magazynier logistyk i technik logistyk,

e) zaangażowaniu w konkursy logistyczne i sponsorowanie nagród dla uczniów,

f) organizacji szkoleń i pokazów dla uczniów i nauczycieli,

g) udostępnianiu materiałów dydaktycznych,

h) udostępnianiu pomieszczeń i sal dydaktycznych,

i) doposażeniu pracowni logistycznych Szkoły,

j) umieszczeniu informacji o Patronacie na stronie internetowej Szkoły oraz na stronie internetowej Capek Sp. z o.o."