Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Celem Patronatu jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego, nabycie umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia poprzez wspólne inicjatywy uwzględniające oczekiwania, wymagania i możliwości każdej ze Stron, a w szczególności w następujących formach współpracy:

a) współorganizowanie praktyk zawodowych w zależności od potrzeb i możliwości Sachs Trans

b) współorganizowanie wycieczek zawodowych,

c) możliwość zatrudnienia przez Sachs Trans najlepszych absolwentów,

d) wzajemne promowanie kształcenia w zawodzie technik logistyk oraz technik ekonomista,

e) zaangażowanie w konkursy ekonomiczne i logistyczne oraz sponsorowanie nagród dla uczniów,

f) organizacja szkoleń i pokazów dla uczniów i nauczycieli,

g) udostępnianie materiałów dydaktycznych,

h) udostępnianie pomieszczeń i sal dydaktycznych,

i) doposażenie pracowni ekonomicznych i logistycznych Szkoły,

j) umieszczenie informacji o Patronacie na stronie internetowej Szkoły oraz na stronie internetowej Sachs Trans.