Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Niwelator, teodolit, tachimetr… i nie tylko


W ramach projektu „Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju” pracownia dla zawodu technik architektury krajobrazu w Zespole Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju otrzymała sprzęt potrzebny do praktycznej nauki zawodu. Młodzi adepci niełatwego fachu będą mieć do swojej dyspozycji między innymi podświetlaną deskę kreślarską, niwelator, teodolit i tachimetr. Całości dopełniają drobniejsze, ale niezbędne akcesoria i pomoce oraz, co równie ważne, oprogramowanie komputerowe wykorzystywane do projektowania, rysunków technicznych czy kosztorysowania.

Całości dopełniają drobniejsze, ale niezbędne akcesoria i pomoce oraz, co równie ważne, oprogramowanie komputerowe wykorzystywane do projektowania, rysunków technicznych czy kosztorysowania.

Oto pełna lista zakupionych pomocy naukowych:

Zestaw urządzeń elektronicznych do celów edukacyjnych:

 • Monitor interaktywny
 • Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem biurowym
 • Drukarka laserowa kolorowa ze skanerem i kopiarką
 • Ploter

Zestaw wyposażenia meblowego:

 • Stolik kreślarski architekta
 • Krzesło obrotowe
 • Tablica szkolna biała sucho ścieralna
 • Tablica flipchart

Zestaw narzędzi ręcznych:

 • Cyfrowy aparat fotograficzny
 • Taśma miernicza
 • Szpilki geodezyjne
 • Dalmierz laserowy
 • Busola
 • Węgielnica pryzmatyczna
 • Niwelator Laserowy
 • Teodolit z wyposażeniem
 • Tachimetr z wyposażeniem
 • Tyczka geodezyjna
 • Łata miernicza
 • Wysokościomierz
 • Oprogramowanie do wykonywania rysunków technicznych
 • Oprogramowanie do projektowania terenów zieleni
 • Program do kosztorysowania
 • Podświetlana LED deska kreślarska
 • Sprzęty piśmienniczo-kreślarskie

Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, a także promocja kształcenia zawodowego.

Wkrótce nowe wyposażenie pojawi się w trzech placówkach. W Zespole Szkół nr 2, oprócz wspomnianej pracowni dla zawodu technika architektury krajobrazu, zakupione zostanie wyposażenie oraz zostanie przeprowadzony remont pracowni dla uczniów klasy hotelarskiej. W Zespole Szkół Zawodowych przeprowadzimy remont pomieszczeń i doposażymy techników samochodowych. Natomiast Zespół Szkół Specjalnych nr 9 doczeka się pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy mechanika, technik informatyk oraz pracownik pomocniczy fryzjera.

Wartość projektu to 1 614 850,00 zł, a dofinansowanie wynosi 1 372 622,50 zł (85% ze środków unijnych). Czas realizacji: od grudnia 2020 r. do grudnia 2022 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl.Głównym celem projektu „Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju" będzie zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach poprzez inwestycje w infrastrukturę- utworzenie/doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt, tak aby stworzyć warunki zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia.

Projekt obejmie poniższe szkoły zawodowe:

- Zespół Szkół Zawodowych

 • Doposażenie w specjalistyczny sprzęt pracowni techniki samochodowej
 • Remont pomieszczenia na cele pracowni

- Zespół Szkół nr 9 Specjalnych

 • Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zwodu pracownik pomocniczy mechanika
 • Doposażenie pracowni komputerowej dla zawodu technik informatyk
 • Doposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy fryzjera

- Zespół Szkół nr 2

 • Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zwodu technik architektury krajobrazu
 • Doposażenie pracowni hotelarskiej
 • Remont pomieszczeń na cele pracowni hotelarskiej

Na realizacje projektu nasze miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 1 372 622,50 zł., natomiast koszt całkowity projektu to 1 614 850,00 zł.

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna Działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego

 • EFRR_kolor_poziom_rgb_002.png

Pracownie na miarę XXI wieku w Jastrzębiu-Zdroju

Zakończyła się realizacja projektu pn. "Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju " będącego odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie szkół, uczniów oraz pracodawców z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój na wysoką jakość kształcenia i wykwalifikowaną kadrę pracowniczą.

Celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, a także promocja kształcenia zawodowego. Cel główny projektu jest zgodny z celem Działania 12.2 „Infrastruktura kształcenia zawodowego” Poddziałanie12.2.2 „Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego” RPO WSL 2014-2020.

Projekt obejmował następujące szkoły zawodowe:

1. Zespół Techniczno-Branżowych

 • Doposażenie w specjalistyczny sprzęt pracowni techniki samochodowej.
 • Remont pomieszczenia na cele pracowni.

2. Zespół Szkół nr 9 Specjalnych

 • Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zwodu pracownik pomocniczy mechanika.
 • Doposażenie pracowni komputerowych (LAN i UTK) dla zawodu technik informatyk.
 • Doposażenie pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy fryzjera.

3. Zespół Szkół nr 2

 • Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zwodu technik architektury krajobrazu.
 • Doposażenie pracowni hotelarskiej.
 • Remont pomieszczeń na cele pracowni hotelarskiej.
 • Doposażenie pracowni w znaczący sposób podniosło standard oraz jakość kształcenia zawodowego w jastrzębskich szkołach. Spełniło również oczekiwania uczniów oraz nauczycieli, którzy nie kryją swojego zadowolenia z możliwości korzystania podczas procesu edukacji z nowych technologii, nowoczesnych sprzętów oraz pracy w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.
  Na realizacje projektu miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 1 368 808,67 zł, natomiast jego koszt całkowity 1 610 363,14. Okres realizacji projektu: 02.2021 r. – 11.2023 r.
  Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna Działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

 • EFRR_POZIOM_kolor.jpg