Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Przedmiotowe Wymagania Edukacyjne

Wymagania edukacyjne z języka polskiego

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego

Wymagania edukacyjne z języka rosyjskiego

Wymagania edukacyjne z języka francuskiego

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne z geografii

Wymagania edukacyjne z chemii (podstawa programowa 2012)

Wymagania edukacyjne z chemii (podstawa programowa 2019 - zakres podstawowy)

Wymagania edukacyjne z chemii (podstawa programowa 2019 - zakres rozszerzony)

Wymagania edukacyjne z historii

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie

Wymagania edukacyjne z wiedzy o kulturze

Wymagania edukacyjne z religii

Wymagania edukacyjne z matematyki

Wymagania edukacyjne z przyrody

Wymagania edukacyjne z fizyki

Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości

Wymagania z podstaw działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego

Wymagania edukacyjne z przedmiotów ekonomicznych

Wymagania edukacyjne z przedmiotów hotelarskich

Wymagania edukacyjne z przedmiotów gastronomicznych

Wymagania edukacyjne z przedmiotów logistycznych

Wymagania edukacyjne z logistyki w jednostkach administracyjnych i gospodarczych

Wymagania edukacyjne z obsługi jednostek zewnętrznych

Wymagania edukacyjne Kwalifikacja A.30.2 Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych

Wymagania edukacyjne z podstaw ratownictwa wodnego

Wymagania edukacyjne ze strzelectwa sportowego

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego