Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Aktualność

Zdobyliśmy doświadczenie w Europie

13 cze 2024, 16:50

Tegoroczny projekt był pod wieloma względami innowacyjny. Po raz pierwszy w stażach wzięli udział uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia, po raz pierwszy wyjechaliśmy do Włoch i wreszcie po raz pierwszy w projekcie zrealizowaliśmy job shadowing, czyli obserwację pracy. Z takiej formy stażu skorzystała Pani Ewa Goraus – nauczycielka przedmiotów zawodowych gastronomicznych.

Projekt był również nieszablonowy i śmiały z innego powodu, wzięli w nim udział uczniowie kształcący się aż w 8 zawodach:

  • technik ekonomista,
  • technik logistyk,
  • technik hotelarstwa,
  • technik żywienia i usług gastronomicznych,
  • kucharz,
  • technik architektury krajobrazu,
  • technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
  • technik fotografii i multimediów.

Podczas praktyk we Włoszech młodzież doskonaliła swoje umiejętności zawodowe oraz kompetencje językowe. Staże były również okazją do doskonalenia takich umiejętności jak samodzielność, praca w zespole międzynarodowym, odpowiedzialność za siebie i innych czy podejmowanie decyzji.

W czasie spotkania przypomniane zostały działania podejmowane w czasie trwania projektu: przeprowadzona została rekrutacja, zorganizowane zostały spotkania organizacyjne z uczniami i ich rodzicami, zrealizowano warsztaty integracyjne i kulturowe. Ważnym zadaniem podczas trwania projektu był cykl spotkań doskonalących język angielski przygotowany przez Panią Dorotę Sitek-Sędek oraz kurs języka włoskiego poprowadzony przez Panią Giulię Kamińską Di Giannantonio.

Trwa czas upowszechniania projektu i jego rezultatów. Czerwcowe spotkanie było jedną z wielu okazji do podzielania się przez uczniów zdobytymi umiejętnościami ze społecznością szkolną.

Ważnym momentem spotkania było wręczenie przez Dyrektora Szkoły Panią Ewę Mentel certyfikatów oraz dokumentów Europass Mobilność uczestnikom projektu.
Dokumenty są potwierdzeniem zaangażowania uczniów we wszystkie działania projektowe.

Dziękuję Pani Aleksandrze Cichoń za przygotowanie słodkich niespodzianek oraz Panu Dariuszowi Gruszczykowi za obsługę techniczną spotkania.

Małgorzata Lach

Film ze stażu w Rimini

 marzec 2024Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.