Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Kształcąc się w zawodzie Technik fotografii i multimediów zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przygotowania planu zdjęciowego
 • rejestrowania obrazu
 • obróbki i publikacji obrazu
 • przygotowania materiałów do wykonywania projektów graficznych
 • wykonywania i publikacji projektów multimedialnych

Jako absolwent kierunku Technik fotografii i multimediów będziesz mógł podjąć pracę w:

 • usługowych, profesjonalnych i przemysłowych laboratoriach fotograficznych
 • zakładach przemysłu fotooptycznego, optycznego i fotochemicznego
 • przemyśle optoelektrycznym, komputerowym i informatycznym
 • wydawnictwach i drukarniach
 • stacjach telewizyjnych i wytwórniach filmowych
 • laboratoriach naukowobadawczych, kryminalistycznych, medycznych, archeologicznych lub geologicznych
 • ośrodkach historycznych, fotograficznych i reklamowych, redakcjach czasopism
 • firmach świadczących usługi w zakresie wideofilmowania
 • własnym zakładzie fotograficznym

Wybierając ten zawód masz możliwość uzyskać kwalifikacje zawodowe w zakresie:

 • AUD.02.Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
 • AUD.05.Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

Partnerzy Szkoły w realizacji praktyk zawodowych dla Technika fotografii i multimediów:

 • LAVERT Agencja Reklamy i Fotografii – Jastrzębie-Zdrój
 • Studio Fotograficzne Sonax – Jastrzębie-Zdrój
 • studia fotograficzne w Rybniku

Wszystkie przedmioty ogólnokształcące realizowane są w pełnym wymiarze godzin –
dobrze przygotujemy Cię do matury!
Po ukończeniu nauki będziesz przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia.
Masz wiele kierunków do wyboru, np. grafika, multimedia, fotografia, reżyseria,
realizacja telewizyjna, organizacja filmowa i inne,
niekoniecznie związane z dyplomem technika fotografii.

Czas na decyzję! Czekamy na Ciebie!


O doświadczeniach Szkoły z fotografią możesz przeczytać:

http://www.zs2.jastrzebie.pl/side/stowarzyszenie-z-korfantym-w-przyszlosc

 • Konkurs Fotograficzno-literacki
 • Korfanty zaprasza na…” warsztaty plastyczno-fotograficzne
 • Plener fotograficzny