Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Magazynier-logistyk

Zawód poszukiwany na rynku pracy!


Kształcąc się w zawodzie magazynier-logistyk zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • sprawdzania jakości i ilości towaru przyjmowanego i wydawanego z magazynu
  • rozmieszczenia towaru w pomieszczeniach magazynowych
  • zabezpieczenia towaru przed kradzieżą, zalaniem, pożarem, zepsuciem, zniszczeniem, szkodnikami
  • zasad sporządzania dokumentacji obrotu magazynowego


Magazynier-logistyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • przyjmowania i wydawania towarów z magazynu
  • przechowywania towarów
  • ponoszenia odpowiedzialności za towar zgromadzony w magazynie
  • prowadzenia dokumentacji magazynowej

Wybierając ten zawód masz możliwość uzyskać kwalifikacje zawodowe w zakresie:

  •  Obsługi magazynów