Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

SZANOWNI RODZICE !

Prosimy o zapoznanie się z treścią listu Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji w sprawie przeciwdziałania zażywaniu substancji powszechnie zwanych „dopalaczami”.

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji


Informacja MRN dla Rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli.

Informacja dla Rodziców

Bezpieczeństwo młodzieży w czasie ferii zimowych

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na stronie internetowej ministerstwa zamieszczono rekomendacje dotyczące wyboru konkretnej formy wypoczynku oraz odnośniki do najważniejszych portali internetowych poświęconych zimowemu wypoczynkowi. Rodzicom i opiekunom przypomina się również adres www.wypoczynek.men.gov.pl, gdzie znajduje się baza wypoczynku. Na bieżąco publikowane są w niej informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku. Wybierając dla swojego dziecka zimowisko czy obóz narciarski, należy zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora i bezpieczeństwo uczestników.

Informacja dla rodziców - warunki ubezpieczenia

Szanowni Państwo

Dla młodzieży szkolnej w Państwa placówce przygotowaliśmy program który zawiera:

  • wyczynowe/zawodowe uprawianie sportu
  • Maksymalne świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu to aż 275 000 zł. PROGRESYWNY SYSTEM UBEZPIECZENIA W KAŻDYM WARIANCIE OCHRONY
    (im większy trwały uszczerbek na zdrowiu, tym większe świadczenie z tego tytułu)
  • jest 6 wariantów, w każdym wariancie jest ten sam zakres ochrony – zróżnicowane są tylko wysokości poszczególnych świadczeń

Składki za pierwsze dziecko – 36 zł / 46 zł / 56 zł / 68 zł / 90 zł / 138 zł.

50% zniżki

(dla drugiego i każdego kolejno dziecka)

odpowiednio 18 zł / 23 zł / 28 zł / 34 zł / 45 zł / 69 zł

  • Ochrona rusza od 01  09 2018 r. pod warunkiem opłacenia składki przez Rodzica na konto Generali do 31 10 2018 r.

będzie to można zrobić :

1. za pomocą kwestionariusza i potwierdzenia zapłaty

(odpowiednią ilość kwestionariuszy i ulotek z informacją dla rodziców dostarczymy do szkoły po uzyskaniu informacji ze szkoły o przystąpieniu do ubezpieczenia)

2. za pomocą naszej strony internetowej: iszkolne.pl

W załączeniu przesyłamy aktualny program ubezpieczenia – iSZKOLNE.pl 2018_19


Jesteśmy do Państwa dyspozycji:

tel. biuro 32 249 40 35
tel. kom. 606 685 182

www.iszkolne.pl
www.aspergo.pl

Kancelaria Brokerska ASPERGO Sp. z o.o.
Przedstawicielstwo Chorzów

Do pobrania:

Aktualny program ubezpieczenia

Wpłaty na konto Rady Rodziców

Bardzo prosimy o wpłaty na fundusz Rady Rodziców u wychowawcy klasy

(zaproponowana przez Radę Rodziców kwota - 50 zł).

Zachęcamy do bezpośredniej wpłaty na konto bankowe z dopiskiem nazwiska ucznia i klasy do której uczęszcza.

Numer konta Rady Rodziców: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju

50 8470 0001 2001 0013 9120 0001

Najbliższy dyżur Rady Rodziców odbędzie się 08 listopada 2018 o godzinie 15:15.

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna  w szkole

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji na temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

Do pobrania:

Organizacja i formy pracy z uczniem