Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Wpłaty na konto Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Bardzo prosimy o wpłaty na fundusz Rady Rodziców

(zaproponowana przez Radę Rodziców kwota - 80 zł).

Zachęcamy do bezpośredniej wpłaty na konto bankowe z dopiskiem nazwiska ucznia i klasy
do której uczęszcza.

Numer konta Rady Rodziców: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju

50 8470 0001 2001 0013 9120 0001

UBEZPIECZENIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Szanowni Rodzice,

niniejszym informujemy, iż w roku szkolnym 2019/2020 Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 postanowiła nie decydować o wyborze oferty grupowego ubezpieczenia NNW, tzw. NNW szkolne. Nie znaczy to jednak, że kwestie bezpieczeństwa uczniów są nam obojętne.

Spośród ofert ubezpieczenia NNW Szkolnego, jakie otrzymaliśmy od różnych Towarzystw,za najbardziej korzystne uznaliśmy indywidualne ubezpieczenie NNW z oferty Generali T.U. S.A. dostępne na stronie www.bezpieczny.pl (zakładka Dziecko). Brak decyzji o ubezpieczeniu grupowym pozwala nam na pozostawienie Rodzicom niezależności w wyborze ubezpieczenia dostosowanego do jego oczekiwań, preferencji
i potrzeb.

Z tego względu polecamy skorzystanie z portalu Bezpieczny.pl, gdzie Rodzic spośród 6 wariantów ubezpieczenia może wybrać zakres i składkę, które najbardziej odpowiadają jego oczekiwaniom. Dodatkowo, jako placówka otrzymaliśmy specjalny link umożliwiający Państwu zakup indywidualnego ubezpieczenia z 10% zniżką.


https://bezpieczny.pl/szkola-podstawowa-gimnazjum/20036


Dodatkowym atutem oferty Bezpieczny.pl jest możliwość - w ramach jednej polisy - ubezpieczenia wszystkich swoich dzieci, będących w różnym wieku i na różnym etapie nauczania, uczęszczających do innych placówek, z możliwością wybrania dla każdego z nich innego wariantu ubezpieczenia.

Przy zakupie ubezpieczenia na portalu Bezpieczny.pl zachęcamy do skorzystania z powyższego linku lub własnoręcznego wpisania przy zakupie dedykowanego Kodu Opiekuna 20036, obie te opcje gwarantują uzyskanie 10% rabatu od składki na wszystkie ubezpieczone dzieci.

ZAKUPU TEGO NALEŻY DOKONAĆ NAJPÓŹNIEJ DO 31 SIERPNIA 2019, BY UNIKNĄĆ PRZERWY W UBEZPIECZENIU DZIECKA. OCHRONA ROZPOCZYNA SIĘ NASTĘPNEGO DNIA PO OPŁACENIU SKŁADKI.

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia oraz II i III klas gastronomicznych Technikum już od września realizować będą Zajęcia praktyczne u pracodawców, dlatego ubezpieczanie jest OBOWIĄZKOWE.


W sprawie wszelkich pytań czy wątpliwości odnośnie ubezpieczeń na portalu Bezpieczny.pl prosimy o kontakt z :

Teresa Wyrchowy

Tel. 514 427 485

e-mail: twyrchowy@bezpieczny.pl lub wyrchowy@poczta.onet.pl

Do pobrania:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczny.pl

SZANOWNI RODZICE !

Prosimy o zapoznanie się z treścią listu Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji w sprawie przeciwdziałania zażywaniu substancji powszechnie zwanych „dopalaczami”.

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji


Informacja MRN dla Rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli.

Informacja dla Rodziców

Informacja dla rodziców -
warunki ubezpieczenia w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo

Dla młodzieży szkolnej w Państwa placówce przygotowaliśmy program który zawiera:

  • wyczynowe/zawodowe uprawianie sportu
  • Maksymalne świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu to aż 275 000 zł. PROGRESYWNY SYSTEM UBEZPIECZENIA W KAŻDYM WARIANCIE OCHRONY
    (im większy trwały uszczerbek na zdrowiu, tym większe świadczenie z tego tytułu)
  • jest 6 wariantów, w każdym wariancie jest ten sam zakres ochrony – zróżnicowane są tylko wysokości poszczególnych świadczeń

Składki za pierwsze dziecko – 36 zł / 46 zł / 56 zł / 68 zł / 90 zł / 138 zł.

50% zniżki

(dla drugiego i każdego kolejno dziecka)

odpowiednio 18 zł / 23 zł / 28 zł / 34 zł / 45 zł / 69 zł

  • Ochrona rusza od 01  09 2018 r. pod warunkiem opłacenia składki przez Rodzica na konto Generali do 31 10 2018 r.

będzie to można zrobić :

1. za pomocą kwestionariusza i potwierdzenia zapłaty

(odpowiednią ilość kwestionariuszy i ulotek z informacją dla rodziców dostarczymy do szkoły po uzyskaniu informacji ze szkoły o przystąpieniu do ubezpieczenia)

2. za pomocą naszej strony internetowej: iszkolne.pl

W załączeniu przesyłamy aktualny program ubezpieczenia – iSZKOLNE.pl 2018_19


Jesteśmy do Państwa dyspozycji:

tel. biuro 32 249 40 35
tel. kom. 606 685 182

www.iszkolne.pl
www.aspergo.pl

Kancelaria Brokerska ASPERGO Sp. z o.o.
Przedstawicielstwo Chorzów

Do pobrania:

Aktualny program ubezpieczenia

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna  w szkole

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji na temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

Do pobrania:

Organizacja i formy pracy z uczniem