Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Zrealizowane projekty edukacyjne

 

Innowacja kształcenia w dziedzinie turystyki

”Innowacja kształcenia w dziedzinie turystyki CZ-PL pogranicza w odniesieniu do potrzeb rynku pracy” - Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska, Mikroprojekt Typu B, Oś Priorytetowa 3: Edukacja Kwalifikacje, Euroregionu Śląsk Cieszyński.
 

Program Erasmus+

Projekt "W kierunku zawodowego sukcesu – staże zagraniczne uczniów Dwójki" pozwolił uczniom kształcącym się w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych odbyć 2-tygodniowe staże w Niemczech.
 

eTwinnig

Projekt powstał, by uczniowie ze szkół z Ukrainy, Gruzji, Czech i Polski mogli poznać się ze sobą, poznać swoje szkoły, wymienić się doświadczeniem kulturowym swoich krajów. Poprzez udział w projekcie beneficjenci rozwijali kompetencje kluczowe, przede wszystkim kompetencje porozumiewania się w języku obcym.
 

"WF z Klasą"

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do III edycji programu ''WF z Klasą''
 

Umiejętności bez granic

 

"Leonardo da Vinci"

W ramach realizacji trzech projektów 158 uczniów naszej szkoły wyjechało na staże zagraniczne do Czech i Niemiec. Uczniowie doskonalili swoje umiejętności zawodowe i językowe.