Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

O szkole

W skład Zespołu Szkół Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju im. Wojciecha Korfantego wchodzi
Liceum Ogólnokształcące, Technikum oraz Branżowa Szkoła I stopnia
z klasami Zasadniczej szkoły Zawodowej.

W roku szkolnym 2017/2018, w ramach Liceum Ogólnokształcącego, realizujemy klasy z przedmiotami w zakresie rozszerzonym, takie jak:

  • klasa pożarnictwa i ratownictwa medycznego,
  • klasa psychologiczno – humanistyczna,
    klasa rehabilitacyjno - medyczna,
  • klasa humanistyczna oraz
  • klasa dziennikarsko - aktorska.

W Technikum kształcimy w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych technik hotelarstwa, natomiast w Branżowej Szkole I stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej - w zawodzie kucharz.