Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego

dyrektor
Ewa Mentel

wicedyrektorzy
Beata Kabut

Danuta Rosińska

pedagog

Jadwiga Kulas, Renata Wiśniak

kierownik szkolenia praktycznego

Agnieszka Strządała

Grono Pedagogiczne w Zespole Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego

Rok szkolny 2020/2021

L.p. Nazwisko i imię Wychowawstwa Przedmioty
1 Antończyk Emilia klasa 4 d T przedmioty zawodowe - gastronomiczne
2 Araszczuk Bożena
edukacja dla bezpieczeństwa ,chemia
3 Barczyńska-Łukasik Katarzyna
historia, wos
4 Barwicka Anita
relacje międzyludzkie
5 Będkowska Barbara klasa 2 b T G biologia, język angielski
6 Bieniek Anna klasa 2 a BS P przedmioty zawodowe - ekonomiczne, logistyczne
7 Bonarek Izolda klasa 1 a LO język polski, wok
8 Brzózka Alicja klasa 2 c T G przedmioty zawodowe - logistyczne
9 Bureza Sebastian
religia
10 Bury Mirosław
wychowanie fizyczne
11 Chodura Małgorzata klasa 3 c T matematyka
12 Cholewa Aneta
język angielski, informatyka
13 Chroń Jadwiga klasa 3 b T przedmioty zawodowe - logistyczne
14 Cichoń Aleksandra klasa 2 b T P język polski, filozofia
15 Cieśla Iwona klasa 4 a T wychowanie fizyczne
16 Ciuksa-Macoń Żaneta klasa 2 d TG przedmioty zawodowe - hotelarskie
17 Długosz Marcin
informatyka
18 Długosz Monika klasa 2 a BS G historia, wos
19 Dziendziel Wiesława
język niemiecki
20 Gibes Katarzyna klasa 3 a LO historia, wos
21 Głowacka Kinga
język angielski
22 Goik Monika klasa 1 b LO geografia
23 Goraus Ewa
przedmioty zawodowe - gastronomiczne
24 Gruszczyk Dariusz klasa 2 b LO G wychowanie fizyczne
25 Herman llona
przedmioty zawodowe - logistyczne
26 Holona Małgorzata
przedmioty zawodowe - gastronomiczne
27 Janusz Elżbieta klasa 3 a T przedmioty zawodowe - ekonomiczne
28 Jargiło Katarzyna klasa 2 b BS P język francuski, przedmioty zawodowe - gastronomiczne
29 Kabut Beata
chemia
30 Kanak Joanna klasa 4 c T geografia, przedmioty zawodowe - gastronomiczne
31 Kłosowska Anna klasa 4 b T matematyka
32 Knopek Beata klasa 3 e T przedmioty zawodowe - gastronomiczne
33 Korduła-Bloch Karina
plastyka
34 Kotas Katarzyna
język polski
35 Kosmowska Ewa klasa 3 b LO matematyka
36 Kulas Jadwiga
pedagog
37 Kulpa Aleksandra
język hiszpański
38 Labza Anna klasa 1 a BS przedmioty zawodowe - gastronomiczne
39 Lach Małgorzata klasa 2 a T P przedmioty zawodowe - ekonomiczne
40 Lachowicz-Dworak Czesława
matematyka
41 Łozińska Danuta klasa 2 a LO P język polski
42 Madera Marta
przedmioty zawodowe - logistyczne
43 Mentel Ewa
fizyka
44 Mildner Dariusz
rewalidacja, wychowanie fizyczne
45 Niemczyk Renata klasa 1 b T przedmioty zawodowe - ekonomiczne
46 Nikiel Kinga
język francuski
47 Nowak Elżbieta
przedmioty zawodowe - gastronomiczne
48 Okręglicka-Pietranik Izabela klasa 1 c T język angielski
49 Omylakowska Barbara
przedmioty zawodowe - hotelarskie
50 Oślizło Ryszard
język angielski
51 Pancherz Anna klasa 2 c T P wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne
52 Panfil Katarzyna klasa 2 a T G język niemiecki, doradztwo zawodowe
53 Pietranik Maria
język angielski
54 Remplewska Agnieszka klasa 1 d T przedmioty zawodowe - graficzne
55 Rokowska Małgorzata
przedmioty zawodowe - ekonomiczne
56 Rosińska Danuta
język polski, wok
57 Serek Beata klasa 1 c LO matematyka
58 Serwotka Hanna klasa 1 a T przedmioty zawodowe - architektura krajobrazu
59 Sitek-Sędek Dorota
język angielski
60 Stachoń Joanna
język hiszpański
61 Stafin Piotr
przedmioty pożarnicze, informatyka
62 Stępień Aleksandra
fizyka
63 Stoliński Robert
religia
64 Strządała Agnieszka
przedmioty zawodowe - ekonomiczne
65 Swoboda Barbara
przedmioty zawodowe - logistyczne
66 Szczęsny Krystyna
bibliotekarz, język polski
67 Szot Barbara
język angielski
68 Śnieg Katarzyna klasa 3 d T język angielski
69 Tucka-Marek Agata klasa 2 b LO P wychowanie fizyczne, aktywny i zdrowy tryb życia
70 Uroda Piotr
religia
71 Wiercioch Żaneta
bibliotekarz
72 Wiśniak Renata
pedagog
73 Wita Bronisław
wychowanie fizyczne, strzelectwo sportowe
74 Wodecka Anna
język angielski, język rosyjski
75 Wyciszczok-Kuchejda Jolanta
biologia, WDŻ
76 Zdziebło Joanna
historia, wos