Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Aktualne projekty realizowane w szkole

 

ZDALNA SZKOŁA W JASTRZĘBIU-ZDROJU oraz ZDALNA SZKOŁA+

Miasto Jastrzębie-Zdrój realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich ZDALNA SZKOŁA W JASTRZĘBIU-ZDROJU oraz ZDALNA SZKOŁA+.
 

„Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”

Rozpoczęła się realizacja projektu „Kunszt nowoczesnego nauczyciela gwarancją sukcesu uczniów.”, dzięki któremu 16 nauczycieli ZS Nr 2 wyjedzie na szkolenia zagraniczne.
 

Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju

Miasto Jastrzębie-Zdrój otrzymało dofinansowanie do projektu pn. „Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego.
 

Szkoła Odkrywców Talentów

Miło nam poinformować, że Zespól Szkół nr 2 uzyskał w roku szkolnym 2018/2019 tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów". Przyznał go Ośrodek Rozwoju Edukacji z Warszawy doceniając pracę nauczycieli i uczniów w zakresie identyfikowania, promowania oraz rozwijania uzdolnień uczniów.
 

Projket unijny

Projekt w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.
 

Kursy dla uczniów i nauczycieli

W ramach projektu "Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju", w Zespole Szkół Nr 2 realizowane będą kursy dla uczniów, pozwalające zdobyć im nowe uprawnienie i kwalifikacje. Projekt będzie również szansą dla nauczycieli na doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu.
 

Program promujący zdrowie

W roku szkolnym 2013/14 przystąpiliśmy do realizacji Programu promującego zdrowie, jednocześnie ubiegając się o uzyskanie certyfikatu przynależności do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
 

eTwinnig

W naszej szkole z sukcesem realizowane są projekty w ramach Programu eTwinning. Przy wykorzystaniu bezpłatnych narzędzi internetowych i technologii komunikacyjno-informacyjnych, bez zbędnych formalności tworzymy interesujące inicjatywy z udziałem parterów zagranicznych i krajowych.