Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Aktualne projekty realizowane w szkole

 

Szkoła Odkrywców Talentów

Miło nam poinformować, że Zespól Szkół nr 2 uzyskał w roku szkolnym 2018/2019 tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów". Przyznał go Ośrodek Rozwoju Edukacji z Warszawy doceniając pracę nauczycieli i uczniów w zakresie identyfikowania, promowania oraz rozwijania uzdolnień uczniów.
 

Staże zagraniczne dla uczniów

Grupa 40 uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych odbyła 2-tygodniowe staże w Portugalii. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1 w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.
 

„Aktywność. Rozwój. Zaangażowanie.”

11 nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2 bierze udział w projekcie „Aktywność. Rozwój. Zaangażowanie.” Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Programu Erasmus+, w Akcji: Mobilność kadry edukacji szkolnej.
 

"Zdrowe życie. Lepsze życie."

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+, Sektor Młodzież, Akcja 1. Mobilność edukacyjna, Wymiany Młodzieżowe. W ramach projektu młodzież naszej szkoły nawiązała współpracę ze szkołą zawodową w Gruzji. W efekcie, w październiku bieżącego roku zrealizowana zostanie wymiana młodzieży pomiędzy Zespołem Szkół Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju a uczniami szkoły Vocational College Prestige w Telavi.
 

Projket unijny

Projekt w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.
 

Kursy dla uczniów i nauczycieli

W ramach projektu "Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju", w Zespole Szkół Nr 2 realizowane będą kursy dla uczniów, pozwalające zdobyć im nowe uprawnienie i kwalifikacje. Projekt będzie również szansą dla nauczycieli na doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu.
 

Profesjonalne pracownie

"Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2” to projekt wyposażenia sześciu pracowni w szkołach średnich w Jastrzębiu-Zdroju. Będzie to możliwe dzięki wysokiej ocenie i wybraniu przez Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania projektu zgłoszonego przez miasto.
 

Program promujący zdrowie

W roku szkolnym 2013/14 przystąpiliśmy do realizacji Programu promującego zdrowie, jednocześnie ubiegając się o uzyskanie certyfikatu przynależności do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
 

eTwinnig

W naszej szkole z sukcesem realizowane są projekty w ramach Programu eTwinning. Przy wykorzystaniu bezpłatnych narzędzi internetowych i technologii komunikacyjno-informacyjnych, bez zbędnych formalności tworzymy interesujące inicjatywy z udziałem parterów zagranicznych i krajowych.