Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Dokumenty

Dokumentami regulujące pracę szkoły:

Wycieczki szkolne:

Praktyczna nauka zawodu:

Wolontariat:

Nauczanie indywidualne:

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna dla uczniów:

Dokumenty regulujące działalność Rady Rodziców w Zespole Szkół Nr 2

Pozostałe:

Dla wychowawców:

Wnioski:

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI RATALNEJ/UZUPEŁNIAJĄCEJ z PKZP

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW ZFŚS PRZEZNACZONYCH NA CELE MIESZKANIOWE

WNIOSEK O PRZYZNANIE „ZAPOMOGI ŚWIĄTECZNEJ”

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS ("wczasy pod gruszą")

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI LOSOWEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI ZDROWOTNEJ