Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Dokumenty

Dokumenty w okresie pandemii COVID - 19

Dokumentami regulujące pracę szkoły:

Wycieczki szkolne:

Praktyczna nauka zawodu:

Wolontariat:

Nauczanie indywidualne:

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna dla uczniów:

Dokumenty regulujące działalność Rady Rodziców w Zespole Szkół Nr 2

Pozostałe:

Wnioski:

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWEJ przy Zespole Szkół nr 2

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU LETNIEGO (wczasy pod gruszą)

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI RATALNEJ/UZUPEŁNIAJĄCEJ z PKZP (nowy)

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW ZFŚS PRZEZNACZONYCH NA CELE MIESZKANIOWE

WNIOSEK O PRZYZNANIE „ZAPOMOGI ŚWIĄTECZNEJ” (nowy)

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI LOSOWEJ (nowy)

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI ZDROWOTNEJ (nowy)

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU PIENIĘŻNEGO NA POMOC ZDROWOTNĄ - DLA NAUCZYCIELI

WNIOSEK O WYPŁACENIE ŚWIADCZENIA Z KP (nowy)

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI Z FUNDUSZU REZERWOWEGO PKZP (nowy)

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PKZP PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W JASTRZĘBIU-ZDROJU (nowa)

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KASY POŚMIERTNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W JASTRZĘBIU-ZDROJU (nowa)

WNIOSEK O SKREŚLENIE Z LISTY CZŁONKÓW I PRZEKAZANIE LUB ZWROT WKŁADÓW (nowy)

AKTUALIZACJA DANYCH DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO PKZP/KP (nowa)


WNIOSEK 0 DUPLIKAT

Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy: 61 8470 0001 2001 0069 9855 0001 Bank Spółdzielczy