Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Projekty eTwinning

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom
i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już ponad 700 tysięcy nauczycieli ze 206 tysięcy szkół, którzy łącznie zrealizowali już 90 tysięcy różnorodnych projektów.

273853433_2531281480338434_2215612108853569974_n.jpg

Umiędzynarodowienie placówki to kolejny ważny rezultat odbytych szkoleń zagranicznych w ramach projektu "Kunszt nowoczesnego nauczyciela gwarancją sukcesu uczniów". Podjęta przez nauczycieli mobilność istotnie przyczyniła się do realizacji dalszych działań na rzecz umiędzynarodowienia szkoły. Po powrocie z wyjazdów podjęto liczne przedsięwzięcia o charakterze międzynarodowym. Nawiązane podczas szkoleń kontakty z nauczycielami z innych krajów zaowocowały rozpoczęciem kilku nowych projektów eTwinning. Podczas realizacji projektu istotnie zwiększyła się liczba aktywnych eTwinnerów, wszyscy uczestnicy projektu założyli konto na eTwinning, połowa z nich rozpoczęła współpracę
z zagranicznymi szkołami. W chwili obecnej uczestnicy projektu realizują 4 projekty: 

  • "Science in the kitchen" - "Nauki ścisłe w kuchni"
  • "Savvy consumer" - "Świadomy konsument"
  • "Street food" 
  • "Pi number as a key to joinMaths with me!" -  "Liczba Pi jako klucz by przybliżyć matematykę mi!"

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1_1_2.jpg