Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

SEMESTR I

Spotkania rodziców uczniów klas pierwszych LO, T oraz BS I Stopnia z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych – wideospotkanie z Dyrekcją Szkoły. 08.09.2021 godz. 16:00
Spotkania rodziców uczniów klas drugich LO, T oraz BS I Stopnia z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych – wideospotkanie z Dyrekcją Szkoły. 09.09.2021 godz. 16:00
Spotkania rodziców uczniów klas trzecich T, LO_P oraz BS I Stopnia z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych – wideospotkanie z Dyrekcją Szkoły. 10.09.2021 godz. 16:00
Spotkania rodziców uczniów klas trzecich LO_G i czwartych T z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych - wideospotkanie z Dyrektorem Szkoły i doradcą metodycznym w sprawie egzaminu maturalnego. 13.09.2021 godz. 16:00
Spotkanie klasowych rad rodziców w auli. 13.09.2021 godz. 17:30
Spotkania z rodzicami uczniów klas maturalnych: III LO_G i IV T przed klasyfikacją śródroczną. 08.12.2021 godz. 16:00
Spotkania z rodzicami uczniów pozostałych klas: I-II LO, III LO_P, I-III T oraz I-III BS I Stopnia przed klasyfikacją śródroczną. 19.01.2022 godz. 16:00

SEMESTR II

Spotkania z rodzicami uczniów klas maturalnych: III LO_G oraz IV T. 12.04.2022
godz. 16:00
Spotkania z rodzicami uczniów pozostałych klas: I-II LO, III LO_P,I-III T i I-III BS I Stopnia
przed klasyfikacją roczną.
13.06.2022
godz. 16:00