Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

I semestr

Spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych LO, T oraz BS I Stopnia - spotkanie z Dyrekcją Szkoły i wychowawcami w auli, następnie z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych 11.09.2018 godz. 16:00
Spotkania z rodzicami uczniów klas drugich LO,T i BS I Stopnia oraz klas trzecich T i ZSZ -z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych 11.09.2018 godz. 17:00
Spotkania z rodzicami uczniów klas trzecich LO i czwartych T - spotkanie z Dyrektorem Szkoły i doradcą metodycznym w sprawie egzaminu maturalnego w auli, następnie z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych 11.09.2018 godz. 17:00
Spotkanie klasowych rad rodziców w sali kinowej 11.09.2018 godz. 17:30
Spotkania z rodzicami uczniów klas maturalnych: III LO i IV T przed klasyfikacją semestralną 05.12.2018 godz. 17:00
Spotkania z rodzicami uczniów pozostałych klas: I-II LO,I-III T i I-III BS I Stopnia przed klasyfikacją semestralną 09.01.2019 godz. 17:00

II semestr


Spotkania z rodzicami uczniów klas maturalnych: III LO i IV T 08.04.2019
godz. 17:00
Spotkania z rodzicami uczniów pozostałych klas: I-II LO, I-III T i I-III BS I Stopnia przed klasyfikacją roczną 06.06.2019
godz. 17:00