Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Profil politechniczno-akademicki

Profil skierowany jest do uczniów:

 • lubiących przedmioty ścisłe i pragnących rozwijać swoje zainteresowania w tym kierunku
 • posiadających duszę odkrywcy, chcących lepiej zrozumieć otaczający świat oraz zjawiska i procesy w nim zachodzące
 • pragnących doskonalić umiejętności logicznego myślenia, umiejętności analizy i syntezy problemów
 • chcących świetnie przygotować się do egzaminu maturalnego z rozszerzonej matematyki, fizyki, geografii czy też informatyki
 • marzących o tym, aby w niedalekiej przyszłości zostać inżynierem, informatykiem, ekonomistą, menadżerem

Wybierając tę klasę będziesz mógł w przyszłości podjąć studia:

 • na kierunkach politechnicznych (np. automatyka i robotyka, architektura, mechatronika, elektrotechnika budownictwo, informatyka)
 • ekonomiczne (np. finanse i rachunkowość, zarządzanie)
 • na kierunkach uniwersyteckich (np. matematyka, fizyka, informatyka)

Co proponujemy?

 • zajęcia fakultatywne przygotowujące do matury z matematyki, fizyki
 • zajęcia dodatkowe z matematyki dla wyrównania braków w klasach pierwszych
 • spotkania indywidualne z uczniami przygotowującymi się do konkursów z matematyki, fizyki
 • wyjazdy na wykłady na wyższe uczelnie;
 • rozwijanie logicznego myślenia na zajęciach szachowych oraz brydża sportowego

Konkursy matematyczne