Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Aktualność

Międzyszkolny Konkurs Matematyczno–Ekonomiczny

2 mar 2020, 17:31

„Jeśli zadanie wydaje ci się trudne,bierz się za niemożliwe”

Aleksander Wielki

Najważniejsze informacje o konkursie:

  • Konkurs wykorzystuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej z matematyki dla szkoły podstawowej. Uczniowie rozwiązują zadania otwarte, zadania zamknięte z jedną poprawną odpowiedzią, zadania prawda – fałsz.
  • W konkursie biorą udział drużyny dwuosobowe reprezentujące swoją szkołę. Szkoła ma prawo wystawić jedną drużynę, niezależnie od ilości klas ósmych w szkole.
  • Za wybór uczniów do drużyny odpowiadają nauczyciele matematyki uczący w danej szkole (zgłoszenia do 13 marca 2020 r. (piątek) na adresmailowy:poczta@zs2.jastrzebie.pl lub astrzadala1@gmail.com)
  • Międzyszkolny Konkurs Matematyczno – Ekonomiczny odbędzie się 31 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 930 w Zespole Szkół nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju, ul. Poznańska 1a.