Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Aktualność

Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej

2 gru 2019, 13:01

W Oddziale leczone są wcześniaki, noworodki donoszone, niemowlęta i dzieci starsze, u których wystąpił stan zagrożenia życia.

Oddział posiada 10 stanowisk intensywnej terapii z możliwością pełnego monitorowania czynności życiowych. Wyposażony jest w nowoczesne inkubatory i respiratory z możliwością wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej oraz wentylacji oscylacyjnej i leczenia tlenkiem azotu. Posiada również możliwość prowadzenia ciągłej terapii przy łóżku chorego, korzystając między innymi z przyłóżkowego aparatu RTG, USG, hemofiltracji, monitoringu hemodynamicznego.

Dzięki uprzejmości Lekarza Zarządzającego Oddziałem dr n. med. Józef Danka oprowadziła nas i zapoznała z pracą oddziału specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, Pielęgniarka Oddziałowa mgr Edyta Kolekta.

Dariusz Gruszczyk