Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Aktualność

VI Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno–Logistycznej

3 sty 2022, 21:13

W zawodach I stopnia Uczestnicy poddawani byli sprawdzianowi w formie testu jednokrotnego wyboru. Musieli wykazać się zainteresowaniem, wiedzą i uzdolnieniami wykraczającymi poza program szkoły.

Oto z jakimi pytaniami musieli zmierzyć się uczestnicy Konkursu: "Kto jest największym armatorem kontenerowym na świecie?" albo "Jak reagowały stawki frachtowe za przewóz kontenerów 40 stopowych drogą morską z Chin do Polski między styczniem 2020 a styczniem 2021?")

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział.

Więcej o Olimpiadzie http://ekonom.ug.edu.pl/web/osl/