Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Aktualność

Zagraniczne szkolenia nauczycieli

26 wrz 2021, 20:42

W dniach 06.09-11.09.2021 kolejne uczestniczki projektu „Kunszt nowoczesnego nauczyciela gwarancją sukcesu uczniów” odbyły kurs w jednym z włoskich miast: Florencji. Do Toskanii udały się następujące osoby: Emilia Antończyk (nauczyciel przedmiotów gastronomicznych), Aneta Cholewa (nauczycielka języka angielskiego i informatyki) oraz Jadwiga Kulas (pedagog szkolny). 30 godzinny kurs „Life Coaching for Teachers: Happy Teachers for Better Students” obejmował zagadnienia z obszaru psychologii pozytywnej pozwalając na pogłębianie wiedzy dotyczącej radzenia sobie ze stresem oraz redukowania napięć i stresu u uczniów. Podczas zajęć część warsztatowa pozwoliła na zdiagnozowanie swoich mocnych i słabych stron oraz tego jak budować skutecznie pracę zespołową, a wreszcie jak zadbać i promować zdrowy balans pomiędzy pracą i życiem prywatnym, by czerpać z niej jak najwięcej satysfakcji i móc pomagać uczniom w radzeniu sobie zarówno z opanowaniem materiału, jak i rozładowaniu trudnych emocji, które są nieodzownym elementem procesu uczenia się. Kwestia budowania zdrowych relacji nauczyciel-nauczyciel, nauczyciel-uczeń, a także nauczyciel-rodzic stanowi podstawę dobrze funkcjonującej szkoły zatem szkolenie poszerzające samoświadomość i pozwalające na zdobycie cennych wskazówek, jak te relacje budować, okazało się niezwykle wzbogacające i cenne.

Oprócz rozwijania w/w umiejętności uczestniczki poszerzyły kompetencje językowe, bowiem kurs w całości odbywał się w języku angielskim prowadzony przez Susan Gagliano: amerykankę, która jest nie tylko psychologiem i coachem, ale również praktykiem w zakresie nauki języków obcych posiadającym wieloletnie doświadczenie jako lektor języka angielskiego. Poza tym grupa odbywająca szkolenie składała się z nauczycieli pochodzących z wielu krajów europejskich dając możliwość wymiany doświadczeń, poznania innej kultury, rozwoju kompetencji społecznych oraz budowania mostów tolerancji i przełamywania stereotypów.

Toskania - jeden z najpiękniejszych regionów Europy,dała uczestniczkom wgląd w kulturę Włoch. Florencja, Siena, Piza, Bolonia i San Gimignano (znajdujące się na liście światowego dziedzictwa UNESCO) to miejsca, gdzie uczestniczki miały okazję obcować z architekturą i sztuką najwybitniejszych twórców w historii ludzkości czerpiąc przy tym przyjemność z delektowania się specjalnościami kuchni włoskiej.

Realizacja szkolenia w ramach projektu „Kunszt nowoczesnego nauczyciela gwarancją sukcesu uczniów” zdecydowanie przyczyni się do wzmocnienia europejskiego wymiaru kształcenia w naszej szkole, ale przede wszystkim poszerzy wiedzę nauczycieli z zakresu psychologii, tak nieodzowną w pracy z uczniami. Warsztaty dla całego grona pedagogicznego przeprowadzone przez uczestniczki kursu z całą pewnością przyczynią się do budowania pozytywnych relacji w szkole, bo przecież RELACJE to podstawa skutecznej edukacji!

Wszystkie planowane szkolenia projektu „Kunszt nowoczesnego nauczyciela gwarancją sukcesu uczniów” zostały zatwierdzone do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Międzynarodowej mobilności kadry edukacji szkolnej.

Aneta Cholewa

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1_1.jpg