Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Godziny realizowane

MicrosoftTeams-image_2.png

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN ilość godzin języka angielskiego od roku szkolnego 2021/2022 w naszej szkole przedstawia się następująco: 

Liceum Ogólnokształcące: 

  • klasa pierwsza 4h, klasa druga 4h, klasa trzecia 5h, klasa czwarta 5h

Technikum

  • klasa pierwsza 3h, klasa druga 3h, klasa trzecia 3h, klasa czwarta 4h, klasa piąta 5h

Szkoła branżowa pierwszego stopnia: 

  • klasa pierwsza 2h, klasa druga 2h, klasa trzecia 2h.

Szkoła branżowa drugiego stopnia:

  • klasa pierwsza 3h, klasa druga 2h.

Angielski w Korfantym

Projekty językowe

Image1.jpg

W szkole realizowane są zajęcia w ramach projektu, pt. „Wsparcie dla szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach”

Projekt jest współfinasowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

W ramach tego projektu aktualnie realizowane są:

  • dwie godziny zajęć rozwijających z języka angielskiego
  • dwie godziny zajęć wyrównawczych z języka angielskiego.

Pasje językowe uczniów Korfantego

W ramach rozszerzenia umiejętności językowych i kreatywnych, nasi uczniowie chętnie poświęcają swój wolny czas na realizację ciekawych projektów multimedialnych. Przykładem których, są prezentacje dotyczące ich pasji i zainteresowań.
Zapraszamy do obejrzenia.

Angielski w praktyce

Umiejętności językowe uczniowie naszej szkoły szlifują nie tylko podczas lekcji, ale także w trakcie odbywania staży zagranicznych oraz wyjazdów turystyczno-poznawczych organizowanych przez naszą szkołę.

Planowane działania

Image6.jpg

Cambridge First Certificate

Dlaczego warto mieć certyfikat FCE?

Certyfikat FCE przydaje się nie tylko wtedy, gdy zamierzasz wyjeżdżać za granicę, to cenna kompetencja, którą warto mieć w swoim CV. Certyfikat FCE znacznie podnosi wartość na rynku pracy i daj przewagę nad innymi kandydatami, dając wyraźny sygnał, jaki jest Twój poziom kompetencji językowych. Dla rekruterów to dowód, że warto Cię zatrudnić.

Egzamin Cambridge First Certificate sprawdza wszystkie cztery umiejętności: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie. Jest opracowany w następujący sposób:

Część 1. (75 minut) – Pierwsza część egzaminu FCE sprawdza rozumienie tekstu czytanego, znajomość gramatyki oraz słownictwa. Ta część zawiera łącznie 52 pytania: pytania wielokrotnego wyboru, pytania z uzupełnianiem luk, pytania na dopasowanie. W tej części FCE znajduje się około 2200 słów do przeczytania.

Część 2. (80 minut) – Druga część egzaminu FCE sprawdza umiejętność pisania. Należy napisać dwa teksty, każdy od 140 do 190 słów. Pierwsze polecenie to esej. W drugim poleceniu można wybrać spośród różnych form wypowiedzi pisemnej: artykuł, list, recenzja itp.

Część 3. (40 minut) – Trzecia część egzaminu FCE to rozumienie ze słuchu. Zadaniem jest wysłuchanie krótkich wypowiedzi, rozmów lub innych form wypowiedzi rodzimego użytkownika języka angielskiego i udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące tego, co usłyszałeś. Każde nagranie jest odtwarzane dwukrotnie. W tej części znajduje się łącznie 30 pytań.

Część 4. (14 minut) – Ostatnia część egzaminu FCE sprawdza umiejętność mówienia w języku angielskim. Uczniowie przystępują do tej części egzaminu w parach i może to mieć miejsce w innym dniu niż pozostałe trzy części egzaminu, w zależności od centrum egzaminacyjnego. Egzamin ustny składa się z czterech krótkich sekcji - w trakcie dwóch pierwszych następuje samodzielna wypowiedź i podczas ostatnich dwóch następuje rozmowa z drugą egzaminowaną osobą.

Nasza szkoła wspiera wszelkie inicjatywy, których założeniem jest rozwijanie umiejętności językowych, dlatego też, planujemy przygotowanie do egzaminu FCE dla osób zainteresowanych uzyskaniem tego typu certyfikatu.

Ciekawostki / Polecamy

Image8.jpg

 RockYourEnglish - YouTube

Image10.jpg

Zaloguj się w Quizlet | Quizlet

Image7.jpg   

Testportal - Testy online | Tworzenie testów online

Image11.jpg 

Insta.Ling - skuteczna nauka słówek