Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

1.jpg

Komunikacja medialna, co to takiego? 

How miscommunication happens (and how to avoid it) - Katherine Hampsten

Termin odnosi się do elementów branży komunikacji masowej, takich jak media drukowane, wydawnictwa, wiadomości, fotografia, kino, programy radiowe (radio i telewizja), media cyfrowe i reklama.

Po co się uczymy?

Dla zdobycia umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, publicznej oraz masowej, a także umiejętności świadomego, krytycznego, odpowiedzialnego i selektywnego korzystania ze środków masowego przekazu.

Czego się uczymy?

Obraz2.png

Poznajemy zasady tworzenia i redagowania poszczególnych gatunków wypowiedzi dziennikarskich, ich korygowania i planowania, tworzenia reklam i przekazów medialnych.

Zdobywamy wiedzę o prawie prasowym i własności intelektualnej. 

Jak się uczymy?

Obraz3.png

Poprzez ćwiczenia warsztatowe, skoncentrowane na zdobyciu umiejętności pisania i redagowania tekstów, praktycznego opanowania technik narracyjnych

i perswazyjnych, sztuki kompozycji czy operowania informacją w tekście nie informacyjnym.

Metodą realizowania projektu. Poznajemy warsztat pracy dziennikarskiej.

Wyjeżdżamy na wycieczki przedmiotowe do redakcji Dziennika Zachodniego

w Sosnowcu.

Do redakcji TVP Katowice.

Bierzemy udział w redagowaniu gazetki szkolnej ,,Korfantak” , której redakcja uczestniczy w Wojewódzkim Przeglądzie Pism Uczniowskich SZPALTA.

Obraz12.png