Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Celem nauki przedmiotu jest przygotowanie absolwentów klasy o profilu pożarniczym do nabycia wiedzy teoretycznej do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych, w tym gaśniczych, właściwych dla rot w zastępie w ramach jednostek OSP ,a także przygotowania teoretycznego do kontynuacji nauki na kierunkach związanych z ochrona przeciwpożarową.

Podczas zajęć poznasz:

 • zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej,
 • zasady przestrzegania służby wewnętrznej,
 • zagrożenia występujące podczas działań ratowniczych,
 • rozwój pożarów i zjawisk im towarzyszących,
 • zasady eksploatacji i obsługi wyposażenia technicznego wykorzystywanego w działaniach ratowniczych,
 • zasady łączności z zastosowaniem znaków gestowych,
 • zasady prowadzenia łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej,
 • zasady ewakuacji strażaków i osób poszkodowanych, zwierząt i mienia,
 • rodzaje podtopień, wezbrań i powodzi,
 • zasady kierowania ruchem drogowym,
 • znać zasady udzielania podstawowej pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zajęcia odbywają się w sposób teoretyczny na terenie szkoły. Elementy praktyczne możliwe do wykonania bez udziału specjalistycznego sprzętu wykonywane są w ramach zajęć teoretycznych.

Zajęcia wymagające ćwiczeń praktycznych z armaturą lub innym sprzętem będą odbywać się na terenie jednostek ochrony przeciwpożarowej przy udziale strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych lub funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej a także w ramach zajęć Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.