Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Zdrowie wymaga stanu równowagi między wpływami środowiska, sposobem życia oraz różnymi elementami ludzkiej natury

Hipokrates (460–377 p.n.e.)


pexels-meo-724994.jpg


Termin psychologii zdrowia odnosi się do zdrowia jako społecznie uznawanej wartości, obejmującej wszystkie dziedziny życia i działalności człowieka, opartej na dobrym samopoczuciu psychicznym oraz aktywnym i zdrowym stylu życia.

Po co się uczymy?

Dla zdobycia wiedzy i świadomego kształtowania nawyków prozdrowotnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz poznania psychologicznych czynników warunkujących zdrowie.

Czego się uczymy?

Image2.jpg

Zdobywamy wiedzę na temat psychologicznych czynników warunkujących zdrowie i rozwijamy jej przydatność w życiu osobistym.

Poznajemy i rozumiemy związek psychologii zdrowia ze zdrowiem publicznym.

Rozwijamy świadomość znaczenia psychologii zdrowia dla kształtowania prawidłowych relacji i promowania zdrowia w różnych środowiskach.

Potrafimy identyfikować związek pomiędzy mechanizmami psychologicznymi
a zdrowiem.

W zakresie kompetencji uwrażliwiamy na potrzebę ciągłego, świadomego rozwoju w zakresie psychologii zdrowia oraz potrzebę przeciwdziałania negatywnym skutkom czynników zewnętrznych na zdrowie.

Poznajemy pojęcie stresu psychologicznego i nabywamy umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Jak się uczymy?

Poprzez zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia warsztatowe, skoncentrowane na zdobyciu umiejętności praktycznych.

Poznajemy warsztat pracy psychologa zdrowia.

Wyjeżdżamy na wycieczki przedmiotowe na Uniwersytet - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Katowicach.

Bierzemy udział w zajęciach warsztatowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju.

Jak utrzymać zdrowie?

Image1.jpg

Liczne badania prowadzone przez psychologów od lat 90. wykazały, że spośród zasobów osobistych na utrzymywanie zadowalającego stanu zdrowia wpływ mają przede wszystkim:

  • motywy zdrowotne, czyli zainteresowanie swoim zdrowiem,
  • zdrowy styl życia,
  • odporność psychiczna – resilience,
  • poczucie koherencji,
  • optymizm i nadzieja,
  • poczucie kontroli, 
  • przekonanie o własnej skuteczności.