Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

165901631_178714390603491_2848161127105982372_n.jpg

Wiedza o społeczeństwie

Człowiek jest istotą społeczną. To znane od wieków stwierdzenie wskazuje, że ludzie podlegają różnym oddziaływaniom i powiązaniom, jakie występują w każdej zbiorowości. Przedmiot szkolny - wiedza o społeczeństwie zajmuje się ich poznawaniem i charakteryzowaniem. Czyli wszystkim, co istotne i ważne dla współczesnych ludzi.

Dla kogo jest ta klasa?

Klasa o profilu z rozszerzonym przedmiotem wiedza o społeczeństwie jest przeznaczona dla uczniów, którzy interesują się otaczającą rzeczywistością - zjawiskami społecznymi i politologicznymi, zarówno w skali krajowej jak i regionalnej.

WOS - co to właściwie jest?

WOS – to dziedzina skupiająca w sobie nauki opisujące współczesne zbiorowości - psychologię społeczną, socjologię, politologię, historię najnowszą i prawo. Duży nacisk kładzie się tutaj na komunikację społeczną z uwzględnieniem mediów społecznościowych - Facebook, Instagram, Twitter. Bez nich nie można wyobrazić sobie współczesnego świata.

Jak się uczymy?

Podczas lekcji uczniowie spotykają się z przedstawicielami władzy samorządowej, radnymi, policji czy straży miejskiej. Młodzież ma możliwość zweryfikować wiedzę zdobytą podczas lekcji w szkole podczas bezpośrednich zajęć, odbywających się poza klasą. Poznaje rzeczywistość w bezpośrednim kontakcie z nią.

W trakcie 4-letniego cyklu kształcenia realizowane są przedsięwzięcia i projekty społeczne, które praktycznie, a nie tylko teoretycznie wprowadzają młodego człowieka w krąg nauk społecznych. Uczą aktywnej prezentacji swoich poglądów, dyskusji, krytycznej analizy otaczających zjawisk.

Jakie studia wybrać?

Rozszerzony przedmiot wiedza o społeczeństwie jest dobrym przygotowaniem do studiów humanistycznych: politologia, historia, socjologia, psychologia, pedagogika, z zakresu bezpieczeństwa czy służb mundurowych oraz public relations, jak też popularnego ostatnio - zarządzania mediami społecznościowymi.

Nauki społeczne to współcześnie prężnie rozwijająca się dyscypliny akademickie, które w powiązaniu z technologią IT dają szerokie możliwości realizowania swoich pasji oraz łączenia ich z pracą zawodową.