Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

ROK 2020

"Dostawa wyposażenia pracowni ekonomicznej i logistycznej
w Zespole Szkół Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju - etap 1"

LINK DO SPOTKANIA 29 GRUDNIA 2020 ROKU

https://zoom.us/j/96579040700?pwd=Nk12aUpXTHpCMW5GVGgxd25XcFdjUT09


1. Ogłoszenie nr 767006-N-2020 z dnia 15.12.2020 r.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 str. (SIWZ)

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 15.12.2020 r.

4. FORMULARZ OFERTOWY (wersja edytowalna)

5. CPU Benchmarks - 06.12.2020 r.

6. PassMark Video Card (GPU) Benchmark Charts - Model List_07.12.2020 r.

7. Pytanie do przetargu

8. Zmiana ogłoszenia

9. Informacja z otwarcia ofert

10. Oświadczenie_grupa kapitałowa

11. Unieważnienie przetargu


"Dostawa wyposażenia pracowni ekonomicznej oraz logistycznej
w Zespole Szkół Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju - etap 1".

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia_01

4. FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik nr 1a do SIWZ)

5. Załącznik nr 5 do SIWZ

6. Załącznik nr 6 do SIWZ

7. Odpowiedź na pytanie z dnia 2 12 2020r.

Unieważnienie przetargu

1. Informacja o unieważnieniu postępowania

ROK 2019

Do pobrania:

1. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn. "Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących oraz oprogramowania do Zespołu Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego" cz. I

2. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn. "Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących oraz oprogramowania do Zespołu Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego" cz. I

3. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie pn. "Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących oraz oprogramowania do Zespołu Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego" cz. II

Do pobrania:

1. Informacja z otwarcia ofert 28 03 2019r.

2. Oświadczenie

Do pobrania:

Pytania i odpowiedzi do SIWS 21.03.2019 r.

NOWY PRZETARG o nazwie: "Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących oraz oprogramowania do Zespołu Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego"

1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

2. Siwz ZS 2 komputery

3. Siwz str. 1

4. Siwz str. 18

5. Załącznik w formie edytowalnej

6. PassMark - CPU Benchmarks

7. PassMark - Software

8. Formularz ofertowy

9. Odpowiedzi na pytania

10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o unieważnieniu przetargu

Informacja o unieważnieniu przetargu

„Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących oraz oprogramowania
do Zespołu Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego”

Do pobrania:

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2. FORMULARZ OFERTOWY

3. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (CZEŚĆ 1)

4. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (CZEŚĆ 2)

5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (CZEŚĆ 3)

6. Załącznik 1. Formularz ofertowy

7. Modyfikacja zapisów Zamawiającego

8. Zmiana terminu składania ofert

9. Modyfikacja zapisów Zamawiającego 2

10. Informacja o otwarciu ofert

11. Oświadczenie składającego ofertę

Rok 2018

Do pobrania:

1. Informacja o złożonych ofertach

2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Do pobrania:

Ogłoszenie nr 560510-N-2018 z dnia 2018-05-18r. (ogłoszenie o przetargu na remont łazienek)

Remont sanitariatu dziewcząt - I piętro

PRZEDMIAR remont sanitariatu dziewcząt I piętro

Remont sanitariatu dziewcząt - II piętro

Remont sanitariatu dziewcząt - III piętro

Wymiana poziomów kanalizacji sanitarnej w piwnicy

Rysunek łazienka

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU WYKONANIA