Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Ten zawód ma wiele możliwości pracy:

 • Działy przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych
 • Logistyka portowa

            - Porty lotnicze (stanowiska odprawy pasażerskiej, obsługa bagażowa)

            - Porty kolejowe

            - Porty morskie

            - Porty żeglugi śródlądowej (rzecznej)

 • Terminale samochodowe
 • Terminale kontenerowe
 • Centra logistyczno-dystrybucyjne, przemysłowe i handlowe

Kształcąc się w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali nauczysz się:

 • organizowania prac związanych z eksploatacją różnych środków transportu
 • organizowania prac związanych z obsługą podróżnych w portach; terminalach; na lotniskach
 • organizowania prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku
 • obsługiwania zintegrowanych systemów informacyjnych stosowanych w organizacji pracy portów i terminali

Kwalifikacje uzyskiwane w trakcie kształcenia:

 • SPL.02 Obsługa podróżnych w portach i terminalach
 • SPL.03 Obsługa ładunków w portach i terminalach

Kwalifikacja „Obsługa podróżnych w portach i terminalach” przygotowuje do pracy z pasażerem. Rozwija umiejętności kontaktów interpersonalnych opartych o wiedzę i przepisy związane z obsługą pasażerów we wszystkich miejscach, gdzie możemy się spotkać z podróżnymi.

Kwalifikacja „ Obsługa ładunków w portach i terminalach” to przede wszystkim umiejętności związane z obsługą towarów w całym procesie transportowym, począwszy od pakowania, załadunku, dokumentacji, aż do samego transportu.

Partnerzy Szkoły w realizacji praktyk zawodowych:

 • Euroterminal, Sławków (okolice Dąbrowy Górniczej)
 • okolice Gliwic: Terminal kontenerowy Cargo Connect Gliwice, Terminal PCC Intermodal Gliwice.

Wszystkie przedmioty ogólnokształcące realizowane są w pełnym wymiarze godzin
– dobrze przygotujemy Cię do matury!

Na_strone_2_002.jpg

Rok szkolny 2021/2022