Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Plan zamówień publicznych Zespołu Szkół Nr 2 na rok 2022

Do pobrania:

1) Identyfikator postępowania miniPortal (05 kwietnia 2022 roku)

2) Ogłoszenie o zamówieniu (05 kwietnia 2022 roku)

3) PassMark Intel vs AMD CPU Benchmarks - High End (05 kwietnia 2022 roku)

4) Specyfikacja Warunków Zamówienia (05 kwietnia 2022 roku)

5) Video Card Benchmarks - Mid-to-High Range Video Cards (05 kwietnia 2022 roku)

6) Załączniki do SWZ (05 kwietnia 2022 roku)

7) Pytania i odpowiedzi (07 kwietnia 2022 roku

8) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (12 kwietnia 2022 roku)

9) Aktualny Załącznik 1a do SWZ (12 kwietnia 2022 roku)

10) Pytania i odpowiedzi_3 (12 kwietnia 2022 roku)

11) Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (20 kwietnia 2022 roku)

12) Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (20 kwietnia 2022 rok)

13) Informacje o ofertach (20 kwietnia 2022 roku)

14) Ogłoszenie o wyborze oferty w części nr 1 (27 kwietnia 2022 roku)

15) Ogłoszenie o wyborze oferty w części nr 2 (23 maja 2022 roku)

16) Ogłoszenie o zamówieniu (Dostawa wyposażenia uzupełniającego pracownię ekonomiczną oraz logistyczną)

(06 czerwca 2022 roku)

17) Specyfikacja warunków zamówienia (06 czerwca 2022 roku)

18) Załącznik do SWZ (06 czerwca 2022 roku)

19) Identyfikator postępowania miniPortal (6 czerwca 2022 roku)

20) Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (14 czerwca 2022r.)

21) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (20 lipca 2022 roku)

22) Ogłoszenie o zamówieniu 2022 BZP 00270533 (21 lipca 2022 roku)

23) Identyfikator postępowania miniPortal (21 lipca 2022 roku)

24) Specyfikacja Warunków Zamówienia (21 lipca 2022 roku)

25) Załącznik do SWZ (21 lipca 2022 roku)

26) Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (22 lipca 2022 roku)

27) Dostawa wyposażenia uzupełniającego pracownię ekonomiczną i logistyczną w ZS2 w Jastrzębiu-Zdroju

(28 lipca 2022 roku)

28) Informacja z otwarcia ofert (02 sierpnia 2022 roku)

29) OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w części nr 1 i 2 zamówienia (11 sierpnia 2022 roku)