Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Matura 2019 - podstawowe informacje

Termin Czynność Dokument
do 1 10 2018 uczniowie składają wstępną deklarację przystąpienia o egzaminu maturalnego w maju 2019 r
absolwenci z lat ubiegłych mogą lecz nie muszą składać deklaracji wstępnej
deklaracje do pobrania
w sekretariacie szkoły lub na stronie OKE
do 7 02 2019 uczniowie składają deklarację ostateczną przystąpienia do egzaminu maturalnego w maju 2019 r.
absolwenci składają deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w maju 2019 r.
deklaracje do pobrania
w sekretariacie szkoły lub na stronie OKE
do 6 03 2019 ogłoszenie szkolnego harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego harmonogram udostępniony
w sekretariacie
6 – 23 05 2019 część pisemna egzaminu maturalnego zgodnie z harmonogramem CKE link CKE
od 6 do 25 05 (oprócz 12 i 19 05) część ustna egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych zgodnie ze szkolnym harmonogramem informacja w sekretariacie
od 9 do 22 05 (oprócz 12 i 19 05) część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego zgodnie ze szkolnym harmonogramem informacja w sekretariacie
od 3 do 8 06 część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym zgodnie ze szkolnym harmonogramem
3 -19 06 2019 egzamin maturalny w terminie dodatkowym harmonogram CKE
4 07 2019 ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego w terminie głównym i dodatkowym
przekazanie absolwentom świadectw dojrzałości
harmonogram CKE
do 15 07 2019 zebranie pisemnych oświadczeń absolwentów o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym oświadczenia do pobrania
w sekretariacie lub na stronie OKE
20 08 2019 część pisemna egzaminu poprawkowego harmonogram CKE
21 -22 08 2019 część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym szkolny harmonogram dostępny
w sekretariacie
11 09 2019 ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym
przekazanie absolwentom świadectw dojrzałości
harmonogram CKE

Linki do stron:

Komunikat o harmonogramie egzaminu maturalnego w 2019 r.

https://www.cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180820%20Harmonogram%20egzaminow%20w%202019%20r.%20E8%20EG%20EM.pdf

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

https://www.cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180820%20EM%202019%20Informacja.pdf

Załączniki z dokumentami maturalnymi (deklaracje, oświadczenia, wnioski)

https://www.cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180820%20EM%202019%20Informacja%20ZALACZNIKI.zip

Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

https://www.cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180820%20EM%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

Przybory pomocnicze na egzaminie maturalnym w roku szkolnym 2018/2019

https://www.cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180820%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf