Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

I PÓŁROCZE

PIERWSZE SPOTKANIA Z RODZICAMI

Spotkania rodziców uczniów klas pierwszych LO z Dyrekcją Szkoły w auli, następnie z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych. 11.09.2023 godz. 16:00
Spotkania rodziców uczniów klas drugich i trzecich LO z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych. 11.09.2023 godz. 17:00
Spotkania rodziców uczniów klas pierwszych T: Ia, Id, Ie, If, Ig z Dyrekcją Szkoły w auli, następnie z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych. 12.09.2023 godz. 16:00
Spotkania rodziców uczniów klas drugich T z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych. 12.09.2023 godz. 17:00
Spotkania rodziców uczniów klas pierwszych T: Ib, Ic oraz klas pierwszych BS I Stopnia: Ia, Ib z Dyrekcją Szkoły w auli, następnie z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych. 13.09.2023 godz. 16:00
Spotkania rodziców uczniów klas trzecichoraz czwartych T z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych. 13.09.2023 godz. 17:00
Spotkania rodziców uczniów klas maturalnych: czwartych LO oraz piątych T z Dyrekcją Szkoły w sprawie egzaminu maturalnego w auli,następnie z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych. 14.09.2023 godz. 16:00
Spotkania rodziców uczniów klas drugich i trzecich BS I Stopnia
z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych.
14.09.2023 godz. 17:00
Spotkanie klasowych rad rodziców w auli. 14.09.2023 godz. 17:30
Spotkania z rodzicami uczniów klas maturalnych: IV LO i V T przed klasyfikacją śródroczną. 13.12.2023
godz. 17:00
Spotkania z rodzicami uczniów pozostałych kas. 17.01.2024
godz. 17:00


 II PÓŁROCZE

Spotkania z rodzicami uczniów klas maturalnych: IV LO i V T. 15.04.2024
godz. 17:00
Spotkania z rodzicami uczniów pozostałych klas. 07.06.2024
godz. 17:00