Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego

dyrektor
Ewa Mentel

wicedyrektorzy
Beata Kabut

Danuta Rosińska

pedagog

Jadwiga Kulas, Renata Wiśniak

kierownik szkolenia praktycznego

Kinga Nikiel

doradca zawodowy

Katarzyna Panfil

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2021/2022

L.p. Nazwisko i imię Przedmioty
1 Antończyk Emilia przedmioty zawodowe - gastronomiczne
2 Araszczuk Bożena edukacja dla bezpieczeństwa ,chemia
3 Barczyńska-Łukasik Katarzyna historia, wos
4 Brudny Natalia język polski
5 Będkowska Barbara biologia, język angielski
6 Bieniek Anna przedmioty zawodowe - ekonomiczne, logistyczne
7 Bonarek Izolda język polski, wok
8 Brzózka Alicja przedmioty zawodowe - logistyczne
9 Bury Mirosław wychowanie fizyczne
10 Chodura Małgorzata matematyka
11 Cholewa Aneta język angielski, informatyka
12 Chroń Jadwiga przedmioty zawodowe - logistyczne
13 Cichoń Aleksandra język polski, filozofia
14 Cieśla Iwona wychowanie fizyczne
15 Ciuksa-Macoń Żaneta przedmioty zawodowe - hotelarskie
16 Długosz Marcin informatyka
17 Długosz Monika historia, wos
18 Dziendziel Wiesława język niemiecki
19 Dziadek Marcin przedmioty zawodowe - architektoniczne
20 Fiłończuk Danuta język polski
21 Foltyńska Eliza biologia
22 Gibes Katarzyna historia, wos
23 Głowacka Kinga język angielski
24 Goik Monika geografia
25 Goraus Ewa przedmioty zawodowe - gastronomiczne
26 Gruszka Ewa matematyka
27 Gruszczyk Dariusz wychowanie fizyczne
28 Holona Małgorzata przedmioty zawodowe - gastronomiczne
29 Hes Agnieszka matematyka
30 Janusz Elżbieta przedmioty zawodowe - ekonomiczne
31 Jargiło Katarzyna język francuski, przedmioty zawodowe - gastronomiczne
32 Kabut Beata chemia
33 Kanak Joanna geografia, przedmioty zawodowe - gastronomiczne
34 ks. Kiełbasa Piotr religia
35 Klebeko Łucja biologia
36 Kłosowska Anna matematyka
37 Knopek Beata przedmioty zawodowe - gastronomiczne
38 Korduła-Bloch Karina plastyka
39 Korus Janusz przedmioty zawodowe – grafika komputerowa
40 Krufczyk Tomasz Przedmioty zawodowe - fotograficne
41 Kosmowska Ewa matematyka
42 Kulas Jadwiga pedagog
43 Kula-Kobiałko Grażyna język hiszpański
44 Labza Anna przedmioty zawodowe - gastronomiczne
45 Lach Małgorzata przedmioty zawodowe – ekonomiczne, informatyka
46 Ledwoń Lucyna język angielski
47 Łozińska Danuta język polski
48 Madera Marta przedmioty zawodowe - logistyczne
49 Masłowska Adriana język angielski
50 Mentel Ewa fizyka, informatyka
51 Moczoł Katarzyna język polski
52 Mildner Dariusz rewalidacja, wychowanie fizyczne
53 Niemczyk Renata przedmioty zawodowe - ekonomiczne
54 Nikiel Kinga język francuski
55 Okręglicka-Pietranik Izabela język angielski
56 Omylakowska Barbara przedmioty zawodowe - hotelarskie
57 Pancherz Anna wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne
58 Pastwa Joanna matematyka
59 Panfil Katarzyna język niemiecki, doradztwo zawodowe
60 Pietranik Maria język angielski
61 Podedworny Tomasz przedmioty BHP
62 Remplewska Agnieszka przedmioty zawodowe - graficzne
63 Rosińska Danuta język polski, wok
64 Rudowska Maria historia
65 Serek Beata matematyka
66 Serwotka Hanna przedmioty zawodowe - architektura krajobrazu
67 Sitek-Sędek Dorota język angielski
68 Sędek Jacek przedmioty zawodowe - hotelarskie
69 Stachoń Joanna język hiszpański
70 Stafin Piotr przedmioty pożarnicze, informatyka
71 Stępień Aleksandra fizyka
72 Stoliński Robert religia
73 Strządała Agnieszka przedmioty zawodowe - ekonomiczne
74 Sunita-Kowalska Dominika zajęcia rewalidacyjne
75 Swoboda Barbara przedmioty zawodowe - logistyczne
76 Szczęsny Krystyna bibliotekarz, język polski
77 Szymik Krystyna geografia
78 Śnieg Katarzyna język angielski
79 Tucka-Marek Agata wychowanie fizyczne, aktywny i zdrowy tryb życia
80 ks. Wachowiak Marek religia
81 Wiercioch Żaneta bibliotekarz
82 Wiśniak Renata pedagog
83 Wita Bronisław wychowanie fizyczne, strzelectwo sportowe
84 Węglarz Kinga geografia
85 Wyciszczok-Kuchejda Jolanta biologia, WDŻ
86 Zdziebło Joanna historia, wos

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2021/2022

Klasa Profil / Zawód Wychowawca
1a LO klasa psychologiczna Anna Kłosowska
1b LO klasa europejsko-pożarnicza Ewa Kosmowska
1c LO klasa rehabilitacyjno-medyczna Bożena Araszczuk
2a LO klasa psychologiczno-humanistyczna Izolda Bonarek
2b LO klasa pożarnicza/europejska Monika Goik
2c LO klasa rehabilitacyjno-medyczna/politechniczna Beata Serek
3a P LO klasa psychologiczno-humanistyczna Danuta Łozińska
3b P LO klasa pożarnicza elementami ratownictwa górskiego i wodnego Agata Tucka-Marek
3a G LO klasa psychologiczno-humanistyczna Katarzyna Moczoł
3b G LO klasa pożarnicza z elementami ratownictwa medycznego Dariusz Gruszczyk
1a T technik ekonomista/technik architektury krajobrazu Agnieszka Strządała
1b T technik logistyk/technik ekploatacji portów i terminali Joanna Kanak
1c T technik żywienia i usług gastronomicznych/ technik hotelarstwa Emilia Antończyk
1d T technik grafiki i poligrafii cyfrowej Kinga Głowacka
1e T Technik fotografii i multimediów/technik organizacji turystyki Dorota Sitek-Sędek
2a T technik ekonomista/technik architektury krajobrazu Hanna Serwotka
2b T technik logistyk Renata Niemczyk
2c T technik żywienia i usług gastronomicznych/ technik hotelarstwa Izabela Okręglicka-Pietranik
2d T technik grafiki i poligrafii cyfrowej Agnieszka Remplewska
3a P T technik ekonomista/technik architektury krajobrazu Małgorzata Lach
3b P T technik logistyk Aleksandra Cichoń
3c P T technik żywienia i usług gastronomicznych/ technik hotelarstwa Anna Pancherz
3a G T technik ekonomista Katarzyna Panfil
3b G T technik logistyk Barbara Będkowska
3c G T technik logistyk Alicja Brzózka
3d G T technik żywienia i usług gastronomicznych/ technik hotelarstwa Żaneta Ciuksa-Macoń
4a T technik ekonomista Elżbieta Janusz
4b T technik logistyk Jadwiga Chroń
4c T technik logistyk Małgorzata Chodura
4d T technik logistyk/technik hotelarstwa Katarzyna Śnieg
4eT technik żywienia i usług gastronomicznych Beata Knopek
1a BS magazynier-logistyk/kucharz Katarzyna Barczyńska-ukasik
2a BS magazynier-logistyk/kucharz Anna Labza
3a P BS magazynier-logistyk Barbara Swoboda
3b P BS kucharz Katarzyna Jargiło
3a G BS magazynier-logistyk/kucharz Monika Długosz