Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Historia naszej szkoły

1 września 1974 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego w Katowicach powołało II Liceum Ogólnokształcące w Jastrzębiu Zdroju. Jego organizację powierzono wówczas Annie Musiolik, która objęła stanowisko dyrektora Szkoły.

Naukę rozpoczęto w tymczasowej siedzibie, która mieściła się w Szkole Podstawowej nr 12 przy ulicy Szkolnej.

W czterech oddziałach liceum podjęło wówczas edukację 138 uczniów. Efektem rosnącej z roku na rok popularności „Dwójki” były kolejne przeprowadzki – do SP nr 13 (1977-1981), a następnie SP nr 2 (1982-1985). W związku z wieloletnią tułaczką otrzymaliśmy przydomek „Szkoły bezdomnej”.

Już od momentu powstania nasza placówka stawiała na ciągły rozwój.

1 września 1977 r. przy istniejącym II Liceum Ogólnokształcącym powołano Liceum Zawodowe o trzech specjalnościach: magazynier-sprzedawca, kelner, kucharz-gastronom. Dokładnie rok później Szkoła przyjmuje nową nazwę Zespół Szkół Nr 2.

W związku ze zwiększającym się zapotrzebowaniem Szkoły i wzrastającą ilością uczęszczających do niej uczniów, dyrektor Anna Musiolik podjęła starania o wybudowanie dla placówki stałej siedziby. Prace budowlane zostały podjęte w 1982r.

Stale wzbogacano również ofertę edukacyjną. Kolejnymi specjalnościami, na które postawiła jastrzębska „Dwójka” były zawsze niezbędne – administracja biurowa, finanse i rachunkowość, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw handlowych oraz zawody związane z gastronomią i handlem – sprzedawca, kelner, kucharz (zarówno na poziomie szkoły zawodowej jak i średniej).

Rok 1985 okazał się szczególnym dla historii naszej Szkoły. W końcu bowiem po ponad dziesięcioletniej „tułaczce” w dniu 2 września z udziałem władz politycznych, administracyjnych i wykonawców dokonano uroczystego otwarcia nowego obiektu i nadania placówce imienia Wojciecha Korfantego.

Jak podała lokalna prasa: „Był to obiekt na miarę czasów”. W kolejnym roku Zespół Szkół Nr 2 otrzymał sztandar. Dokonano również uroczystego odsłonięcia kącika patrona.

Wydarzenia te były uwieńczeniem dwunastoletniej pracy na stanowisku dyrektora mgr Anny Musiolik, która z końcem roku szkolnego 1985/1986 odeszła na emeryturę.

1 września 1986 r. obowiązki dyrektora przejął mgr Stefan Bartoszek, z wielkim zaangażowaniem kontynuując prace zmierzające do dalszego rozwoju placówki. Dokończył wyposażenia sal w budynku dydaktycznym „A”, pracowni przedmiotów ogólnych i zawodowych. W roku 1987 uruchomiono stołówkę szkolną, która funkcjonuje do dziś.

Przez 25 lat istnienia w Szkole zaszły kolosalne zmiany. Doczekaliśmy się własnego, dużego, nowoczesnego obiektu, o jakim uczniowie i nauczyciele z wielu innych szkół mogli tylko pomarzyć. W 1999 roku liczba uczniów wzrosła do ponad 1770, a grono pedagogiczne tworzyło już 109 nauczycieli.

Nasi uczniowie na przestrzeni tych lat wielokrotnie sięgali po laury wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów przedmiotowych, zaś dzięki staraniom nauczycieli i kierownictwa placówki możliwe były wyjazdy na staże, kursy językowe i wymiany uczniów z Anglią, Francją, czy Czechami.

W 2002 r. po wieloletniej pracy pedagogicznej na emeryturę przeszedł dyrektor Stefan Bartoszek. Zastąpiła go mgr Elżbieta Kanak.

W tym roku szkolnym, wraz z wprowadzeniem nowej reformy, uczniowie naszej Szkoły rozpoczęli naukę w klasach Liceum Profilowanego, zaś jej struktury dostosowane zostały do wdrożenia nowego typu egzaminu maturalnego i zawodowego.

W 2006 roku Szkoła przystąpiła do współpracy z Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach, rozpoczęła także realizację unijnego programu Leonardo da Vinci. Dzięki niemu młodzież naszej szkoły miała szansę wyjazdów i uczestnictwa w warsztatach z młodzieżą niemiecką.

Od września 2007 roku działalnością Szkoły kieruje mgr Halina Hrynczyszyn, przy wsparciu wicedyrektorów - mgr Pawła Ślusarza, mgr Danuty Rosińskiej oraz mgr Justyny Jankowskiej.

Priorytetem codziennej pracy Dyrekcji „Dwójki” jest podnoszenie efektywności kształcenia młodzieży, między innymi poprzez realizację różnorodnych projektów edukacyjnych, a także unowocześnianie istniejącej infrastruktury szkoły.