Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Harmonogram poprawkowych egzaminów maturalnych

SIERPIEŃ 2024

2.jpg

3.jpg

PISEMNY EGZAMIN MATURALNY - MAJ 2024

1.jpg

2.jpg

3.jpg

1.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

2.jpg

9.jpg

CZeSC_USTNA_EGZAMINU_MATURALNEGO_1.jpg

CZeSC_USTNA_EGZAMINU_MATURALNEGO_2.jpg

CZeSC_USTNA_EGZAMINU_MATURALNEGO_3.jpg
EGZAMIN MATURALNY W FORMULE 2015

Link do strony internetowej CKE, na której można znaleźć informacje dotyczące egzaminu w Formule 2015 - link do strony

Matura 2024

  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2024 roku - procedury dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024 - LINK DO STRONY OKE JAWORZNO
  • Szkolenie maturalne
  • Prezentacja CKE przedstawiająca zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w obu formułach, w tym zmiany prawne dotyczące tego egzaminu, które już zostały lub mogą zostać wprowadzone -
    link do prezentacji
  • Link do strony, gdzie znajdują się informacje dotyczące egzaminu w Formule 2024, wzory wszystkich formularzy, które mogą okazać się przydatne w procesie przystępowania do egzaminu maturalnego - link do strony
  • Na stronie internetowej CKE dostępne są materiały dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2024  -
    link do strony

w tym:

1. Informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024 oraz informacje o treści informatorów, które nie obowiązują na egzaminie w 2024 r.

2. Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego.

3. Wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny z matematyki oraz Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki.

4. Przykładowe arkusze egzaminacyjne z marca 2022 r. (wszystkie przedmioty na wszystkich poziomach), wraz z zasadami oceniania rozwiązań zadań.

5. Arkusze diagnostyczne z września 2022 r. (język polski, matematyka i języki obce nowożytne na poziomie podstawowym), wraz z zasadami oceniania rozwiązań zadań.

6. Arkusze diagnostyczne z grudnia 2022 r. (wszystkie przedmioty na wszystkich poziomach), wraz z zasadami oceniania rozwiązań zadań.

7. Arkusze egzaminacyjne wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju 2023 (wszystkie przedmioty na wszystkich poziomach), wraz z zasadami oceniania rozwiązań zadań.

8. Wnioski z badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 r. wraz z rekomendacjami egzaminatorów dla maturzystów w zakresie części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym.

9. Sprawozdania dotyczące egzaminu maturalnego z 2023 r. z poszczególnych przedmiotów.

10. Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu z języka polskiego, tj.
a) zbiór materiałów dla uczniów i nauczycieli – dotyczących części ustnej oraz części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym

b) zbiór przykładowych niejawnych zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz komentarzem

c) przykładowe nagrania egzaminu ustnego z języka polskiego

d) filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z języka polskiego, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023

11. Zbiory zadań z matematyki na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym.
12. Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z biologii, tj.

a) elementy analizy statystycznej w biologii

b) filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z biologii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023

13. Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z chemii, tj.
a)
dwa opracowania dotyczące elektrochemii

b) zbiór zadań problemowych z chemii

c) filmy, scenariusze i prezentacje dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z chemii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023

14. Materiał dodatkowy dotyczący interpretacji danych statystycznych w zadaniach egzaminacyjnych z geografii

15. Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z historii, tj.
a)
teksty ikonograficzne w zadaniach egzaminacyjnych z historii

b) wypracowanie na egzaminie z historii

16. Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z filozofii, tj.
a)
logika na egzaminie maturalnym z filozofii

b) wypracowanie maturalne z filozofii

17. Materiał dodatkowy dotyczący wypracowania maturalnego z historii sztuki

18. Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie, tj.
a) zadanie rozszerzonej odpowiedzi:
wypowiedź argumentacyjna

b) zadanie rozszerzonej odpowiedzi: pismo formalne.